Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Sport en bewegen

Zaalvoetballers in een sporthal.

Zaalvoetballers in een sporthal.

Op deze pagina vindt u informatie over het topsportbeleid van de gemeente Weert, over de Topsport Talentscholen, over sportaccommodaties en -velden, over de verhuur van deze accommodaties en over zwemmen.

Baantjes trekken, een balletje slaan of een rondje hardlopen in de gemeente Weert? Het kan allemaal! Er zijn meer dan 80 sportverenigingen en –instellingen in onze gemeente. Voor een overzicht van alle sporten, sportverenigingen en sportlocaties in de gemeente kunt u terecht bij Weert in Beweging, een platform dat zich inzet voor gezondheid en beweging. 

In de gemeente Weert hebben we een topsportbeleid. Dat houdt in dat we ons extra inzetten voor topsporters en talenten en voor topsportorganisaties en -evenementen. Bijvoorbeeld voor geschikte accommodaties. Voor de sporten basketbal en handboogschieten zijn er regionale talentcentra gevestigd in Weert. Basketball Academie Limburg komt uit in de hoogste landelijke competitie. Ons topsportbeleid wordt in het eerste kwartaal van 2023 geactualiseerd.

De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Weert, Het CollegeHet Kwadrant, en SG Philips van Horne, zijn door de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT) erkend als Topsport Talentschool (TTS).

Op een Topsport Talentschool krijgen leerlingen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

De gemeente Weert beheert verschillende sportaccommodaties en –velden. Vooral sportverenigingen en scholen maken hier gebruik van. Ook particulieren en bedrijven kunnen deze huren. Dat gebeurt in overleg met de verenigingen en scholen.

Voor het huren van zo’n accommodatie gelden verschillende tarieven. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de accommodatie (sporthal, sportzaal of gymzaal), de vereniging en de tijdsduur van de activiteit.

Accommodatie huren

Wilt u een sportaccommodatie huren? Dat kunt u online regelen. Op deze pagina vindt u alle informatie over de huur en tarieven en kunt u een aanvraag voor de huur van een sportaccommodatie indienen. Wij kijken dan of de accommodatie nog beschikbaar is. Als dat het geval is, kunt u gebruik maken van de accommodatie. Bij de reservering vragen wij u om akkoord te gaan met de voorwaarden. Een reservering is pas definitief als de gemeente deze schriftelijk bevestigd heeft.

Als u toch geen gebruik maakt van de gereserveerde accommodatie, moet u dat vooraf schriftelijk doorgeven bij de gemeente Weert. Dat kan per post of via het e-mailadres verhuursport@weert.nl
Bij annulering kunnen evengoed kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de termijn waarop de reservering geannuleerd wordt.

In de gemeente Weert kunt u op diverse plekken zwemmen, in zwembaden en natuurplassen waar gezwommen mag worden.

In recreatiegebied De IJzeren Man ligt een subtropisch zwembad en een waterskibaan. Ook kunt u zwemmen in het ‘Blauwe Meertje’, zoals het dagstrand bij de Centrale Zandwinning in de volksmond genoemd wordt. Hier mag op beperkte tijden gezwommen worden. Zie de website van het Blauwe Meertje voor meer informatie.

Meer informatie over de kwaliteit van het zwemwater vindt u op zwemwater.nl 

In Weert kunnen alle basisscholen deelnemen aan het programma Swim2Play. De basisscholen bepalen zelf of ze daar gebruik van maken. Swim2Play is een concept dat gezien kan worden als vervanger van schoolzwemmen. Er wordt niet ingezet op behalen van zwemdiploma's, maar op zelfredzaamheid in het water. Kinderen in de groepen 1 tot en met 8 krijgen allerlei speelse activiteiten in het zwembad. 
Schoolklassen komen niet wekelijks naar het zwembad (zoals dat bij schoolzwemmen vaak was), maar slechts een aantal weken per jaar. Omdat ze in ieder leerjaar terugkomen, blijft hun zwemvaardigheid goed op peil. Daardoor kunnen ze veilig en plezierig zwemmen.
De Swim2Play lessen worden gegeven in zwembad De IJzeren Man.

Een combinatiefunctionaris is een professional die bij één werkgever in dienst is, maar werkzaam zijn in meerdere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan een docent lichamelijke opvoeding die na schooltijd ook sportlessen geeft bij een vereniging. Op die manier worden professionals duurzaam ingezet. Er zijn zo allerlei samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met Punt Welzijn, RICK, onderwijsinstellingen en verschillende sportverenigingen. 
Weert doet mee aan de landelijke 'Brede Regeling Combinatiefuncties' en zet al vanaf 2009 combinatiefunctionarissen in. Het gaat om functies in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Uitgangspunt van die regeling is dan ook 'Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor
iedereen mogelijk maken'. 

De gemeente Weert beschikt over een breed pakket aan binnen- en buitensportaccommodaties. Hiermee bieden we scholen, sportverenigingen en sportgroepen de ruimte om sportactiviteiten uit te voeren. De vraag van de huurders verandert in de loop der tijd. Hierbij spelen allerlei factoren een rol zoals: de demografische ontwikkeling, trends in de sportbeoefening en specifieke ambities van gebruikers. Daarom wordt het beleid voor de sportaccommodaties periodiek geactualiseerd. De laatste actualisatie is afgerond in 2021. Het actuele beleid voor de periode 2021-2030 is vastgelegd in de nota De Tweede Helft, deze nota is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).

Contact en informatie

Voor informatie en vragen over het thema sport en bewegen kunt u terecht bij Cisca van der Kraan of Ken Diedering van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn (OCSW). Voor informatie en vragen over de verhuur van sportaccommodaties kunt u terecht bij Ine Geuns of Monique van Melick. Zij gaan over de verhuur van sportaccommodaties. U kunt bellen met telefoonnummer (0495) 575 000.

Downloads

Bestand Grootte
Nota De Tweede Helft - Ontwikkelingen sportaccommodaties 2021-2030.pdf (13.43 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten