Lees voor ?

Sport en bewegen

Hockeyvelden HV Weert (foto Irene van Wel)
Hockeyveld van HV Weert (foto Irene van Wel).

Op deze pagina vind je diversie informatie over sport en bewegen in de gemeente Weert. Denk hierbij aan het topsportbeleid, aanbod sport via Weert in Beweging, sportaccommodaties- en velden en over het zwemmen.

Baantjes trekken, een balletje slaan of een rondje hardlopen in de gemeente Weert? Het kan allemaal! Er zijn meer dan 80 sportverenigingen en –instellingen in onze gemeente. Voor een overzicht van alle sporten, sportverenigingen en sportlocaties in de gemeente kan je terecht bij Weert in Beweging, een platform dat zich inzet voor gezondheid en beweging. Daarnaast worden er (gedeeltelijk) gratis sport- en beweegactiviteiten aangeboden voor kinderen tot en met 12 jaar via Sjors Sportief. Meer informatie hierover vindt je op deze pagina.

In de gemeente Weert hebben we een topsportbeleid. Dat houdt in dat we ons extra inzetten voor topsporters en talenten en voor topsportorganisaties en -evenementen. Bijvoorbeeld voor geschikte accommodaties. Voor de sporten basketbal en handboogschieten zijn er regionale talentcentra gevestigd in Weert. Basketball Academie Limburg komt uit in de hoogste landelijke competitie. Ons topsportbeleid is in het eerste kwartaal van 2023 geactualiseerd en loopt tot en met 2028.

Vanaf januari 2024 is er een nieuw overzichtelijk boekje gecreëerd met diverse sport- en beweegactiviteiten voor kinderen t/m 12 jaar, genaamd 'Sjors Sportief'. In dit boekje kunnen alle kinderen van de gemeente Weert zich aanmelden voor een of meerdere proeftrainingen van een sport.
Momenteel staan er tientallen verschillende activiteiten in het boekje en wordt de online versie diverse momenten aangepast. Voor het overzicht kun je terecht op de website van Sjors Sportief.

Vanaf 2023 heeft het Nationaal Sportakkoord een vervolg gekregen: Sportakkoord 2.0. De herijking van het nationale sportakkoord betekent ook dat het Lokaal Sportakkoord in Weert doorgaat. Bij de start van het lokale sportakkoord in Weert is er een lokaal sportplatform opgericht. Het lokaal sportplatform is tegelijkertijd het kernteam dat kartrekker is van Sportakkoord Weert en zorgt voor de herijking. Het kernteam is een klankbordgroep dat sturing geeft. Het kernteam heeft zelf geen uitvoerende taak maar beoordeelt inkomende aanvragen, verbindt waar nodig betrokken partijen en stuurt op een goed verloop van Sportakkoord Weert. In de nieuwe situatie van het sportakkoord zal het kernteam meer organiserende taken krijgen voor themabijeenkomsten. Voor meer informatie over het sportakkoord óf het indienen van een aanvraag kijk je op de website van Weert in Beweging.

De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Weert, Het CollegeHet Kwadrant, en SG Philips van Horne, zijn door de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT) erkend als Topsport Talentschool (TTS).

Op een Topsport Talentschool krijgen leerlingen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

De gemeente Weert beheert verschillende sportaccommodaties en -velden. Vooral sportverenigingen en scholen maken hier gebruik van. Ook particulieren en bedrijven kunnen deze huren. Dit gebeurt in overleg met de verenigingen en scholen.
Voor het huren van zo’n accommodatie gelden verschillende tarieven. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de accommodatie (sporthal, sportzaal of gymzaal), de vereniging en de tijdsduur van de activiteit.

Accommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie huren? Dat kan je online regelen. Op deze pagina vindt je alle informatie over de huur en tarieven en kan je een aanvraag voor de huur van een sportaccommodatie indienen. Wij kijken dan of de accommodatie nog beschikbaar is. Als dat het geval is, kan je gebruik maken van de accommodatie. Bij de reservering vragen wij jou om akkoord te gaan met de voorwaarden. Een reservering is pas definitief als de gemeente deze schriftelijk bevestigd heeft.

Als je toch geen gebruik maakt van de gereserveerde accommodatie, moet je dat vooraf schriftelijk doorgeven bij de gemeente Weert. Dat kan per post of via het e-mailadres verhuursport@weert.nl.

Bij annulering kunnen evengoed kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de termijn waarop de reservering geannuleerd wordt.

In de gemeente Weert kan je op diverse plekken zwemmen, in zwembaden en natuurplassen waar gezwommen mag worden.

In recreatiegebied De IJzeren Man ligt een subtropisch zwembad en een waterskibaan. Ook kan je zwemmen in het ‘Blauwe Meertje’, zoals het dagstrand bij de Centrale Zandwinning in de volksmond genoemd wordt. Hier mag op beperkte tijden gezwommen worden. Zie de website van het Blauwe Meertje voor meer informatie.

Meer informatie over de kwaliteit van het zwemwater vind je zwemwater.nl.

In Weert kunnen alle basisscholen deelnemen aan het programma Swim2Play. De basisscholen bepalen zelf of ze daar gebruik van maken. Swim2Play is een concept dat gezien kan worden als vervanger van schoolzwemmen. Er wordt niet ingezet op behalen van zwemdiploma's, maar op zelfredzaamheid in het water. Kinderen in de groepen 1 tot en met 8 krijgen allerlei speelse activiteiten in het zwembad. 
Schoolklassen komen niet wekelijks naar het zwembad (zoals dat bij schoolzwemmen vaak was), maar slechts een aantal weken per jaar. Omdat ze in ieder leerjaar terugkomen, blijft hun zwemvaardigheid goed op peil. Daardoor kunnen ze veilig en plezierig zwemmen.
De Swim2Play lessen worden gegeven in zwembad De IJzeren Man.

De gemeente Weert beschikt over een breed pakket aan binnen- en buitensportaccommodaties. Hiermee bieden we scholen, sportverenigingen en sportgroepen de ruimte om sportactiviteiten uit te voeren. De vraag van de huurders verandert in de loop der tijd. Hierbij spelen allerlei factoren een rol zoals: de demografische ontwikkeling, trends in de sportbeoefening en specifieke ambities van gebruikers. Daarom wordt het beleid voor de sportaccommodaties periodiek geactualiseerd. De laatste actualisatie is afgerond in 2021. Het actuele beleid voor de periode 2021-2030 is vastgelegd in de nota De Tweede Helft, deze nota is onderaan deze pagina te downloaden (pdf-bestand).
Daarnaast is de gemeente Weert bezig met het project 'Open Park Weert' in samenwerking met diverse verenigingen en partners.

Contact en informatie

Voor informatie en vragen over het thema sport en bewegen kan je terecht bij Ken Diedering of Lianne Damen van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn (OCSW). Voor informatie en vragen over het verhuur van sportaccommodaties kan je terecht bij Ine Geuns of Monique van Melick. Zij gaan over de verhuur van sportaccommodaties. Je kunt bellen met telefoonnummer (0495) 575 000.

Downloads

Bestand Grootte
Nota De Tweede Helft - Ontwikkelingen sportaccommodaties 2021-2030.pdf (13.43 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten