Lees voor ?

Standplaatsvergunning markt

Bloemenkraam op de weekmarkt.

Bloemenkraam op de weekmarkt.

Weekmarkt 'Centrum Weert'

Op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur wordt de weekmarkt in het centrum van Weert gehouden. Wil je een standplaats op deze markt innemen? Dan heb je daarvoor een vergunning nodig. De vaste-standplaatsvergunning wordt verleend voor de duur van 15 jaar. Op deze pagina lees je meer informatie.

Aanvraag vaste-standplaatsvergunning

Een aanvraag voor een standplaats op de markt in Weert kun je indienen via een digitaal aanvraagformulier, zie de knop hieronder.

Zodra er een plaats vrij komt op de markt maken wij dat bekend via onze website en via het gemeenteblad. Daarbij wordt aangegeven voor welke branche er een plek vrij is gekomen en het tijdvak waarbinnen je een aanvraag kunt indienen. Wij hanteren geen inschrijf- of wachtlijst.

Beoordeling aanvraag

Bij de beoordeling of je voor een standplaatsvergunning in aanmerking komt, toetsen wij deze aanvraag aan de algemene regels uit de Marktverordening en het Marktreglement. Als er meerdere ondernemers zijn met interesse in de betreffende marktstandplaats is er een puntensysteem van toepassing op basis van beoordelingscriteria. Degene met het hoogst aantal punten krijgt de vergunning.

Meesturen

Bij de aanvraag dien je in ieder geval de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een recent uittreksel van je inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).
  • Een foto van jouw kraam of verkoopwagen.

Kosten

Aan een marktstandplaatsvergunning zijn kosten verbonden, namelijk:

  • Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag: € 73,75
  • Marktgeld op basis van het ingenomen aantal vierkante meter oppervlakte;
  • Vergoeding voor het gebruik van stroom.

Verder wordt op vrijwillige basis reclamegeld geïnd. De eventuele huur voor een of meer marktkramen wordt apart door de kraamverhuurder opgehaald.

Dagplaats

Voor een vaste standplaats op de markt is altijd een marktvergunning van de gemeente nodig. Als je geen vaste plaats hebt, kun je meedingen naar een plaats als meeloper. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort. Je moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Weekmarkt 'Kerkplein Stramproy'

Op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur wordt de weekmarkt gehouden. Deze markt wordt georganiseerd door de marktkooplieden zelf. Er is nog ruimte voor meer marktkramen. Informatie daarover kun je opvragen via de Voorzitter van de stichting Weekmarkt Stramproy, via telefoonnummer 06 52 06 37 72.

Regelgeving

Meer weten?

Neem dan contact op met de marktmeester of één van de vergunningverleners, te bereiken via de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten