Lees voor ?

Subsidieregeling stimuleringsfonds Binnenstad Weert 2024-2026

Kernwinkelgebied Binnenstad Weert.

Kernwinkelgebied Binnenstad Weert.

De 'Subsidieregeling stimuleringsfonds Binnenstad Weert 2024-2026' is een middel om nieuwe initiatieven van (startende) ondernemers in het kernwinkelgebied van Weert te bevorderen en de leegstand terug te dringen. We willen ondernemers uit de detailhandel, dienstverlening of horeca die hier starten een extra steuntje in de rug bieden.

Inhoud van de subsidieregeling

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen: subsidie voor planvorming en de vestigingssubsidie. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor één van beide onderdelen of beide onderdelen.

1. Subsidie planvorming

Eénmalige subsidie voor het opstellen van een (ontwerp)plan, ontwerp of haalbaarheidsonderzoek dat ter voorbereiding dient voor een mogelijke aanvraag voor vestigingssubsidie voor leegstaand vastgoed in het kernwinkelgebied.

De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,-.

2. Vestigingssubsidie

Eénmalige subsidie voor het vestigen van een onderneming in leegstaand vastgoed in het kernwinkelgebied. Het gaat om bedrijven op het gebied van detailhandel, horeca, commerciële en/of maatschappelijke dienstverlening.

De hoogte van de bijdrage is gekoppeld aan de duur van de eerste aaneengesloten huurtermijn in de huurovereenkomst van de aanvrager. Deze loopt op van € 1.000,- voor een huurovereenkomst van één jaar tot maximaal € 5.000,- voor een huurovereenkomst van vijf jaar of langer.

Voor vestigingssubsidie komen kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan het vestigen van de onderneming in het kernwinkelgebied. De onderneming dient te worden gevestigd binnen zes maanden na verlening van de vestigingssubsidie.

De uitgebreide voorwaarden vind je in de ‘Subsidieregeling stimuleringsfonds Binnenstad Weert 2024-2026’.

Voorwaarden

 • Subsidie planvorming
  De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,-. Subsidiabel zijn de kosten voor inhuur van externen (bijvoorbeeld een architectenbureau). De uitgebreide voorwaarden vind je in de ‘Subsidieregeling stimuleringsfonds Binnenstad Weert 2024-2026’.
 • Vestigingssubsidie
  Voor vestigingssubsidie komen kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan het vestigen van de onderneming in het kernwinkelgebied. De onderneming moet binnen zes maanden na verlening van de vestigingssubsidie gevestigd zijn in het kernwinkelgebied. De uitgebreide voorwaarden voor de subsidie vind je in de ‘Subsidieregeling stimuleringsfonds Binnenstad Weert 2024-2026’.   

Subsidie aanvragen?

Neem contact op met Stichting Streetwise door de quick scan in te vullen op hun website. Of neem contact op met ondernemerszaken van gemeente Weert (mail naar ondernemen@weert.nl of bel Marcel Timmermans, 06-11 38 86 79 of Pierre Heuts, 06-28 44 88 23).
Gezamenlijk bekijken we of de subsidieregeling voor jou van toepassing is of dat er op andere wijze ondersteuning of begeleiding gewenst is.

Ondersteuning door Stichting Streetwise

De Stichting Streetwise ondersteunt de gemeente bij het op duurzame en effectieve wijze invulling geven aan leegstaande winkelpanden. Zij is er voor startende en ervaren ondernemers die hun concept in het kernwinkelgebied willen realiseren. Om dit te bereiken ondersteunen zij in alle voorbereidende stappen naar het openen van de onderneming, zoals:

 • opzet van een ondernemingsplan en financieel plan
 • vinden van een geschikte locatie binnen een van de winkelgebieden
 • bemiddeling in huurvoorwaarden
 • financieringsmogelijkheden
 • begeleiden van vergunningaanvragen

Dankzij dit begeleidingstraject heb je de best mogelijke start voor jouw onderneming. Deze begeleiding is kosteloos voor ondernemers die zich willen vestigen in het kernwinkelgebied van onze gemeente. Ga naar de website van Streetwise voor meer informatie.

Downloads

Bestand Grootte
Kernwinkelgebied Binnenstad Weert.jpg (1.79 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten