Lees voor ?

Strategische visie Weert 2030

Biesterbrug (foto: Ines van Megen).

Biesterbrug (foto: Ines van Megen).

'Verwonder je in de groene thuishaven Weert'

Weertenaren willen in 2030 minstens zo prettig kunnen leven, wonen en werken als nu. Met alle uitdagingen waar we de komende jaren voor staan vraagt dat om een goed plan, een visie. Want hoe gaan we om met klimaatverandering, opraken van grondstoffen en vergrijzing van onze bevolking? En hoe zetten we onze kwaliteiten zo goed mogelijk in? Weert is bijvoorbeeld een prettige, groene woonstad, en de regio biedt veel hoogwaardige kennis voor duurzamer leren produceren.

Deze visie 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' is het resultaat van een onderzoek naar trends en kansen, maar ook van het meedenken van honderden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.
In deze video (YouTube) kunt u zien hoe deze visie tot stand is gekomen.

In de visie staat wat we samen voor elkaar willen krijgen. De gemeente draagt er aan bij door de plannen en uitvoering waar we zelf verantwoordelijk voor zijn, maar we denken en werken ook graag mee aan initiatieven uit de samenleving.

Samen steken we onze handen uit de mouwen voor Weert in 2030. Doe jij met ons mee?


Hoe ziet prettig wonen, werken en beleven er in 2030 uit in Weert?

Uit alle gesprekken met Weertenaren komen vijf waarden naar voren die nu al heel belangrijk zijn en de komende jaren nog beter tot hun recht mogen komen. Hieronder maak je bij iedere waarde kennis met Weert in 2030. En met de uitdagingen waar we voor staan.

Met onze partners werken we aan meer variatie in woningtypen en woonplekken, voor elk inkomen, met passende voorzieningen en activiteiten.

Wat op ons afkomt: Het aandeel ouderen is groter in 2030, en in de regio zijn veel jonge mensen op zoek naar een huis. Daarnaast groeit de vraag naar woonvormen op maat: meerdere generaties op dezelfde plek, ‘tiny houses’ en huizen delen.

Stel, je reist nu naar Weert in 2030. Grote kans dat je wordt verrast door de variatie in woningtypen en woonplekken!

Wonen gebeurt ook in oude kantoorgebouwen, monumenten, fabrieken of boerderijen. Jongeren vinden een coole startersplek en gezinnen een thuis met ruimte binnen en buiten een fijne kinderspeelplaats. Daarnaast blijven ouderen langer in hun vertrouwde buurt, doordat woningen vaker aanpasbaar zijn. Thuiswerkers zijn blij met hun goede werkplek of atelier aan huis. Soms met anderen samen. En in de meeste woningen werkt de verwarming inmiddels duurzaam.

Wonen doe je ook in je straat en buurt. Door veelzijdig groen en ruimte om te leven is de woonomgeving een prettige verblijfsplek. Je kunt er op je gemak een wandeling maken of fietsen over een vrijliggend pad.

Zo vinden ouderen wooncomfort en jongeren een betaalbare, unieke woonplek vlakbij belangrijke voorzieningen. Na je studie is Weert zo een aantrekkelijke plek om te starten of een gezin te stichten. Niet in de laatste plaats omdat je in een zucht in Eindhoven, Venlo, Sittard-Geleen, Hasselt of Düsseldorf bent.

Doordat er jonge inwoners bijkomen blijven de voorzieningen in balans. Goede zorg en gevarieerd onderwijs bestaan naast en met elkaar. Net als ontmoetingsplekken voor jong en oud, en mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning.

We dagen iedereen uit naar vermogen mee te doen in de samenleving. Lukt het je niet alleen, dan krijg je ondersteuning. We bouwen voort op de sterke sociale samenhang in Weert.

Wat op ons afkomt: Niet iedereen is even goed in staat mee te doen in de digitale samenleving. Toch neemt de invloed van digitale communicatie op ons leven verder toe. Ontmoeting en oog voor elkaars talenten en kwetsbaarheden zijn daarom belangrijk. Net als de inzet van digitale middelen om op afstand contact te maken, te leren en kennis uit te wisselen.

Vroeger was Weert al een kruispunt van wegen. Een ontmoetingsplek voor mensen uit alle windrichtingen. Weet je dus welkom, ook in 2030!

Hier hebben mensen veel voor elkaar over. Feest vieren we samen, maar als het minder gaat staan Weertenaren klaar om elkaar te helpen. En om die hulp aan te nemen.

Samen dingen voor elkaar krijgen hoort bij de Weerter mentaliteit. Ook ouderen leveren naar vermogen hun bijdrage. Je ziet ze in 2030 vaak helpen in het onderwijs, een buurthuiskamer beheren of een rondleiding verzorgen in het groen. Zo dragen ze de Weerter waarden en verhalen over aan jongere generaties.

De uitdagingen van morgen maken kennis delen sowieso belangrijker. In 2030 leren jong en oud vooral van elkaar, soms als ‘leerling’, dan weer als ‘leraar’. Kennis veroudert snel en is op verschillende manieren toegankelijk. Bijvoorbeeld vanuit je luie stoel of in een park, als je lessen volgt op afstand. In een regio met zoveel kennis wordt naar school gaan een ontdekkingstocht langs verschillende bronnen. Onderwijs is hier van goede kwaliteit en maakt werk van duurzaamheid. Bovendien is er oog voor mensen die wat extra’s nodig hebben omdat leren hen niet makkelijk afgaat.

In alle wijken en dorpen vind je plekken om elkaar te ontmoeten. Kinderen spelen overal buiten en jongeren vinden elkaar op speciale plaatsen waar je energie opdoet en kunt studeren, chillen, muziek maken, films kijken en voor een zacht prijsje iets eten of drinken. Ze vinden er de inspiratie om zelf initiatief te nemen. Daarnaast vind je in de buurten en dorpen ‘huiskamers’ waar je samen iets kunt ondernemen of gewoon ontspanning zoeken.

Loop in 2030 de binnenstad in en je komt er ‘iedereen’ tegen. Het is een plek om dingen te beleven en je te laten verrassen! Er zijn minder winkels want we kopen vaker via internet. Maar we zien ook nieuwe winkelformules, bijvoorbeeld om te ruilen of huren. Veel bestaande panden hebben nieuwe functies, om te wonen, ontspannen of plezier te maken. Je kunt er met je vrienden nog altijd naar een restaurant of café, en de leegstand, die is voorbij. En dichtbij, ook hier, is de natuur.

In de woon- en werkomgeving staat groen voor natuur en landschap, biodiversiteit, ontmoeting en onderwijs, bewegen en sporten, economie en opvang van de gevolgen van klimaatverandering.

Wat op ons afkomt: Door vervuiling en uitputting van hulpbronnen staat de natuur onder druk. De soortendiversiteit neemt snel af. Steeds minder insecten zorgen bijvoorbeeld voor steeds minder bestuiving. Tegelijkertijd willen steeds meer mensen gezond leven en in balans met de natuur. En zijn veel steden bezig om groen op vernieuwende wijze in te zetten.

Stel je voor. In 2030 ontdek je groen op allerlei nieuwe manieren. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in de woon- en werkomgeving!

Groen (en blauw) proef je overal; het is goed voor onze gezondheid en die van plant en dier, dus het hele natuurlijke systeem. Maar groen is bijvoorbeeld ook economie, doordat we erin sporten en recreëren, ontspanning en rust zoeken. En er revalidatie en zorg, toerisme en ontmoeting organiseren. En wat steeds belangrijker wordt: groen helpt tegen de stress van klimaatverandering. Het biedt beschutting tegen hitte en opvang van overmatige regenval. Groen is onmisbaar in onze woon- en werkomgeving en een verfraaiing van straten, gevels en daken. Via lange zichtlijnen beleven we de natuur bijna overal in de stad.

Leven en ondernemen draagt bij aan de balans tussen mens, economie en natuur.

Wat op ons afkomt: We hebben te maken met uitputting van bestaande hulpbronnen en opwarming van de aarde. Daardoor is het noodzaak om van afval nieuwe grondstof te maken (circulair) en duurzaam energie te produceren. Die ontwikkeling brengt ook nieuwe kansen voor ondernemerschap.

Weert was al een goede plek voor duurzaam ondernemen. Onder meer door innovatieve kennis bij (hoge)scholen en bedrijven in de regio. In 2030 hebben ondernemers uit Weert die kansen volop weten te benutten! Bijvoorbeeld door contacten met kenniscentra voor bouwinnovatie in Eindhoven, voor landbouw en voeding in Venlo, Helmond en Wageningen en voor de maakindustrie in Genk.

Samen oplossingen bedenken en uitvoeren doen we in 2030 regionaal. Door (digitale) informatie-uitwisseling bouwen bedrijven ketens van hergebruik. Want afval wordt grondstof.

Door digitalisering en ‘big data’ weten boeren ook beter in te spelen op klimaatverandering. En op de vraag van klanten in de regio. Oogsten worden beter en het lukt boeren om gericht te produceren voor de lokale markt. We kopen ons eten in 2030 vers van eigen bodem, op de weekmarkt en bij boerderijwinkels.

In 2030 kent Weert nog steeds veel maakindustrie. Maar dan duurzamer. En dat kent ook een sociale kant: bedrijven zijn zuinig op hun mensen. Duurzame productie op grote schaal vindt plaats naast die van kleine hoeveelheden. Nieuwe technieken en materialen maken dat mogelijk. Op bestelling printen bedrijven bijvoorbeeld bouwmaterialen voor unieke energieneutrale huizen. Bedrijven in de maakindustrie werken bovendien meer samen, delen soms machines, transportvoorzieningen, maar ook de diensten van groeicoaches voor startende ondernemers.

Tot over de provincie- en landsgrenzen heen benutten we met andere partners de kwaliteiten van de regio. Weert ontwikkelt zich als regionale netwerkstad, met een centrumfunctie voor de buurgemeenten.

Wat op ons afkomt: Overal in Europa worden regio’s belangrijker, bijvoorbeeld door economische samenwerking. De kennisrijkdom van de regio biedt Weert bovendien veel kansen op ontwikkeling.

Weert is in 2030 een actieve speler in de regio. Daarvoor zet ze haar eigen kwaliteiten in, als plek voor vernieuwing en groene woonstad. En benut ze volop de kwaliteiten van andere centra!

Door goede verbindingen zijn onderwijs, cultuur, werkgelegenheid en zorgvoorzieningen in de regio snel bereikbaar. In 2030 gaat dat per bus, trein of auto, inmiddels elektrisch, of trappend over een comfortabele fietssnelweg. Voor de buurgemeenten houdt Weert zijn centrumfunctie: ‘ons’ NS-station en ziekenhuis willen we koesteren.

Werken doen we in 2030 echt anders. Lang voor dezelfde baas werken is ‘uit’. We wisselen vaker, werken meer zelfstandig en op verschillende plekken. Thuis en digitaal, zoals we in coronatijd al improviserend hebben ervaren. Maar in 2030 zijn de voorzieningen veel beter! Thuis of dichtbij huis werken is comfortabel, met goede voorzieningen. Vaak op plekken in het groen, waar je inlogt op het uitstekende netwerk en mensen ontmoet met wie je terzake komt.

Tenslotte ziet ook de overheid er in 2030 anders uit! Ze stelt zich anders op en laat veel ruimte aan inwoners en ondernemers om dingen zelf te regelen. Ze daagt hen uit om groen te onderhouden of culturele activiteiten te organiseren. Maar er blijven belangrijke taken over: zoals kwetsbaren een vangnet bieden, bedrijven stimuleren te verduurzamen, zorgen voor toegang tot kennis en informatie voor iedereen, met regiopartners woningen bouwen, en wegen onderhouden en aanleggen. En ook: stimuleren dat technologie ons helpt in ons dagelijks leven.

Wat mag je van de gemeente verwachten en wat kun je zelf doen?

De strategische visie 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' is vanaf nu het vertrekpunt voor alle gemeentelijke plannen. Met alles wat we doen willen we de waarden uit de visie versterken. Zodat we in 2030 nog prettiger wonen, werken, leren, beleven en ontspannen in Weert.
En we dagen je en andere Weertenaren uit om bij te dragen aan wat we samen hebben bedacht. We staan open voor je ideeën en initiatieven, en denken of werken graag met je mee aan Weert in 2030.

Downloads

Bestand Grootte
Strategische Visie Weert 2030.pdf (10.57 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten