Lees voor ?

Studietoeslag

Een volle collegezaal.

Een volle collegezaal.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. De studietoeslag is een maandelijkse bijdrage. Hier vindt u informatie over of u in aanmerking komt voor deze toeslag en hoe u de toeslag kunt aanvragen.

Kom ik in aanmerking voor de studietoeslag?

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als:

 • U een lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte heeft waardoor u niet kan werken naast uw studie;
 • U studiefinanciering, of een tegemoetkoming scholieren (Wtos) ontvangt. Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hoge school of universiteit of naar school gaat;
 • U naast uw studie niet kunt bijverdienen door een structurele medische beperking. Dit is een chronische ziekte, of een lichamelijke of geestelijke beperking;
 • Ontvangt u een stage vergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 197,15 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 197,15 van de studietoeslag af.
 • U hebt een bewijs van uw medische beperking. Dit kan zijn een verklaring van een deskundige over uw medische beperking. Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.
 • U geen Wajong-uitkering van het UWV krijgt.

Hoogte studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van uw leeftijd:

 • 21-jarigen en ouder € 328,59 studietoeslag per maand
 • 20-jarigen € 262,87 studietoeslag per maand
 • 19-jarigen € 197,15 studietoeslag per maand
 • 18-jarigen € 164,30 studietoeslag per maand
 • 17-jarigen € 129,79 studietoeslag per maand
 • 16-jarigen € 113,36 studietoeslag per maand
 • 15-jarigen € 98,58 studietoeslag per maand

(Bedragen per 1 januari 2023)

Aanvragen

De aanvraag voor de studietoeslag doet u bij de gemeente. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met De Vraagwijzer van de gemeente Weert. Medewerkers van De Vraagwijzer beoordelen of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.
Hierna ontvangt u een aanvraagformulier. Nadat u het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, beoordelen wij uw aanvraag.

Hoe lang krijgt u studietoeslag?

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Studietoeslag stopt als u stopt

U bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op studietoeslag aan ons door te geven. Gaat u werken? Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan geeft u dit aan ons door. De studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Of wilt u hulp bij het invullen van een formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten