Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Trouwen in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Voor sommige landen is hiervoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Omdat u bij een aanvraag allerlei extra documenten moet overleggen, adviseren we u voor de aanvraag contact met ons op te nemen.

Kosten

€ 27,50

Wie kunnen aan u de verklaring afgeven?

  • als u in Nederland woont, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw woonplaats
  • als u in Nederland heeft gewoond, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw laatste woonplaats in Nederland
  • als u niet in Nederland woont of heeft gewoond, door de Nederlandse ambassade of consulaat van het land waar uw huwelijk plaatsvindt

Voorwaarden

Polygame huwelijken of huwelijken met minderjarigen worden in Nederland niet erkend.

Meenemen

Beide partners hebben nodig:

  • geldig legitimatiebewijs
  • geboorteakte, te krijgen in uw geboorteplaats
  • uittreksel van de bevolkingsadministratie met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat
  • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden

Of als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont en een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land.

  • Als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald voordat u ze kunt gebruiken
  • Afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn; de ambtenaar van de burgerlijke stand kan u hierover informeren
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten