Lees voor ?

Trouwen in het buitenland

Wil je als Nederlander in het buitenland trouwen? Voor sommige landen is hiervoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Omdat je bij een aanvraag allerlei extra documenten moet overleggen, adviseren we je voor de aanvraag contact met ons op te nemen.

Kosten

€ 29,00

Wie kunnen aan jou de verklaring afgeven?

  • Als je in Nederland woont, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je woonplaats.
  • Als je in Nederland hebt gewoond, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je laatste woonplaats in Nederland.
  • Als je niet in Nederland woont of heeft gewoond, door de Nederlandse ambassade of consulaat van het land waar je huwelijk plaatsvindt.

Voorwaarden

Polygame huwelijken of huwelijken met minderjarigen worden in Nederland niet erkend.

Meenemen

Beide partners hebben nodig:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Geboorteakte, te krijgen in je geboorteplaats.
  • Uittreksel van de bevolkingsadministratie met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat.
  • Eventueel bewijs van ontbinding van je vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden. Of als je in het buitenland woont: een bewijs dat je daar woont en een bewijs van je nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land.

Als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald voordat je ze kunt gebruiken. Afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn; de ambtenaar van de burgerlijke stand kan je hierover informeren.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten