Lees voor ?

Uitstalling plaatsen

Voor het plaatsen van een uitstalling geldt een meldingsplicht.

Onder uitstalling wordt verstaan: de opstelling, direct voor een bedrijf, van:

 • producten, die binnen worden verkocht en / of geleverd, en / of
 • reclame-uitingen ten behoeve van het betreffende bedrijf en / of
 • roerende zaken, die dienen ter aankleding van het bedrijfspand én de openbare ruimte.

Kosten

 • Het tarief per m2 ingenomen oppervlakte grond voor uitstalling op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, gelegen binnen het Centrumgebied terrassen en uitstallingen, bedraagt voor een jaar € 65,15.
 • Het tarief per m2 ingenomen oppervlakte grond voor uitstalling op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, gelegen buiten het Centrumgebied terrassen en uitstallingen, bedraagt voor een jaar € 15,30.
 • Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een gehele vierkante meter gerekend.
 • Voor meer informatie, zie de 'Verordening precariobelasting'.

Wat moet u doen?

Voor het melden van een uitstalling kunt u het digitale formulier 'Melding uitstalling openbare ruimte' gebruiken. Zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina.

Voorwaarden

Een uitstalling is alleen mogelijk als u voldoet aan deze regels:

 • De uitstalling is vooraf aan het college gemeld;
 • De uitstalling wordt geplaatst direct aansluitend aan de gevel tot maximaal 1.00 meter uit de gevel of binnen portieken e.d. (binnen de gevellijn van het betreffende pand);
 • De uitstalling bestaat uit direct verplaatsbare objecten;
 • De uitstalling is alleen aanwezig tijdens de tijden dat de winkel open is;
 • De uitstalling is van een deugdelijke constructie en levert geen gevaar of hinder/overlast op voor de weggebruikers;
 • De uitstalling vormt geen hinder/overlast voor de gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken;
 • De uitstalling kan geen schade toebrengen aan de weg, geen belemmering vormen voor het doelmatige en veilige gebruik van de weg en geen belemmering vormen voor het doelmatige beheer en onderhoud van de weg;
 • Kabels en dergelijke dienen op zodanige wijze te zijn weggewerkt of afgewerkt dat deze geen gevaar of hinder/overlast opleveren voor het verkeer.
 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten