Verkeersveiligheid

Bent u van mening dat op bepaalde wegen of kruisingen de verkeersveiligheid in het geding is? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'melding openbare ruimte', hieronder bij online regelen.

Of de gemeente de verkeerssituatie (direct) wijzigt hangt af van gemeentelijk beleid, prioriteit en budget. Voor de 30 km/uur gebieden gelden landelijke regels die de gemeente in acht moet nemen.

Als u vindt dat de gemeente uw straat verkeersveiliger moet maken, kunt u zich het beste gezamenlijk met andere inwoners van de buurt schriftelijk tot de gemeente wenden. U kunt hiervoor ook de wijk- of dorpsraad benaderen.

De gemeente is meestal de wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor de aanleg van drempels of andere snelheidsremmende voorzieningen. Voorzieningen op dit punt vraagt u aan bij de gemeente. Door middel van inspraak en overleg kan de gemeente maatregelen treffen.