Ga terug naar:

Verkiezingen Tweede Kamer

Foto van een stembiljet.

Foto van een stembiljet.

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Iedere Nederlander met kiesrecht mag vanaf 18 jaar stemmen. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen. De verkiezingen zullen anders verlopen dan we gewend zijn.
Vanwege het coronavirus zijn bijzondere maatregelen nodig. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang.

Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Dit bepaalt welke personen na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen. Na de verkiezingen start ook de kabinetsformatie. De politieke partijen in de Tweede Kamer onderhandelen dan over welke partijen de komende 4 jaar samen gaan regeren.

Er zijn vanwege corona extra maatregelen nodig om veilig een stem uit te kunnen brengen in een stemlokaal. Hierbij kunt u denken aan (persoonlijke) beschermingsmaatregelen en hygiënemaatregelen, waaronder het hanteren van de 1,5 meter afstandsnorm en het gebruik van een hand-desinfectiemiddel.

Er is een spoedwetsvoorstel in procedure gebracht die het mogelijk moet maken dat:

 • Een bepaalde groep kiezers per brief hun stem uit kan brengen;
 • Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 (dus vóór de verkiezingsdag op woensdag 17 maart 2021) een beperkt aantal stemlokalen open gaat, voor met name kiezers met een kwetsbare gezondheid.

Voor deze aanvullende maatregelen is een wettelijke basis nodig.
Meer informatie hierover volgt later op deze pagina. 

De gemeente Weert zoekt personen die mee willen helpen als stembureaulid of stemmenteller bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Ook zijn reserveleden en tellers nodig.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voorgesteld dat op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 in elke gemeente een beperkt aantal stemlokalen open gaan. Dit is bedoeld voor mensen die door het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Als de Tweede en Eerste Kamer het daarmee eens zijn, heeft de gemeente ook stembureauleden nodig voor die dagen.

Aanmelden als stembureaulid of teller

Ben je 18 jaar of ouder en wil je tijdens de verkiezingen je steentje bijdragen? Je kunt je aanmelden via deze knop / website: 

Aanmelden als lid of teller

Als stembureaulid of teller lever je een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere medewerkers van het stembureau zorg je dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
Je ontvangt als medewerker van het stembureau een vergoeding.
Stembureauleden en tellers volgen vooraf een (digitale) training.

Wat doet een stembureaulid?

De taken van een stembureaulid bestaan onder andere uit:

 • Het beoordelen of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;
 • Kiezers wijzen op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen;
 • Het controleren van de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
 • Het in ontvangst nemen van de stempas en het controleren van de echtheid;
 • Controleren of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
 • Uitreiken van een stembiljet;
 • Het erop toezien dat de kiezer het stembiljet in de stembus doet;
 • Hulp geven aan kiezers die daarom vragen.

Wat doet een stemmenteller?

De taken van een stemmenteller bestaan onder andere uit:

 • Meehelpen met het legen van de stembus en het sorteren van de stembiljetten;
 • Tellen van de stembiljetten op lijstniveau en op kandidaatniveau;
 • Samen met de andere medewerkers van het stembureau invullen van het proces-verbaal.

Verkiezingen - Leden stembureau gezocht

Wilt u stemmen maar verblijft u in het buitenland? Ook dan is het mogelijk uw stem uit te brengen.

U bent tijdelijk in het buitenland?

Bent u op de verkiezingsdag(en) tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en wilt u zelf stemmen? Staat u daarnaast ook ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan per brief.
De aanvraag om per brief te stemmen kunt u tot en met 17 februari 2021 doen bij de gemeente Den Haag. Meer informatie en het aanvragen van een briefstembewijs vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

U woont in het buitenland?

Woont u als Nederlander in het buitenland en bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Registreert u zich dan bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland.
Zorg dat de gemeente Den Haag uiterlijk 3 februari 2021 uw ondertekende formulier en een kopie van uw identiteitsdocument ontvangt.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Als u stemrecht hebt, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dat kan met de onderhandse volmacht of de schriftelijke volmacht.

 Iedere kiezer mag naast zijn / haar eigen stem maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtstem brengt u tegelijkertijd uit met uw eigen stem.

Onderhandse volmacht

Bij onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit de gemeente Weert om op de dag van de verkiezingen voor u te stemmen. U en de gemachtigde staan dus beide als kiezer geregistreerd in Weert. Vul samen met de persoon die u gaat machtigen de achterkant van de stempas in en onderteken deze. Dit kan nog tot op de dag van de verkiezingen zelf. In het stemlokaal zelf kan dit niet meer. Belangrijk is dat u degene die voor u gaat stemmen (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen) meegeeft.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Weert woont. Om een andere kiezer schriftelijk te kunnen machtigen, moet u een verzoek indienen. Vul hiervoor het L8 formulier (verzoek om bij volmacht te stemmen) in. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde.
Zorg dat dit formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, om 17.00 uur door de gemeente Weert ontvangen is.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

 • Per post sturen naar: Gemeente Weert, team Verkiezingen, Postbus 950, 6000 AZ Weert, of
 • Inleveren bij de balie in het stadhuis (Wilhelminasingel 101). Voor de openingstijden, zie deze pagina.

Als het verzoek wordt goedgekeurd, krijgt de gemachtigde vóór de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd.

Politieke partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 moeten een lijst aanleveren met kandidaten.
Op maandag 1 februari 2021 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Op deze dag kunnen bij het centraal stembureau (de Kiesraad) van 09.00 tot 17.00 uur kandidatenlijsten worden ingeleverd. De Kiesraad is gevestigd in de Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB in Den Haag.
De formulieren zijn te downloaden via de website van de Kiesraad. Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van de kandidatenlijst en de overige formulieren daarbij gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).
Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor het inleveren van kandidatenlijsten kunt u terecht bij de Kiesraad, telefoon (070) 426 62 66 of via kiesraad@kiesraad.nl of informatiepunt@kiesraad.nl.

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 heeft in bepaalde situaties ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de Tweede Kamerverkiezingen ondersteunt.

Hoe legt u een ondersteuningsverklaring af?

U gaat naar de gemeente waar u woont (de gemeente waar u als kiezer staat geregistreerd). U neemt mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Het ingevulde, niet-getekende formulier H4 (formulier wat u van de politieke partij heeft ontvangen).

 U ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is.

Wanneer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen?

De ondersteuningsverklaring kunt u afleggen in de periode van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Waar kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen?

Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring kunt u terecht bij het Stadhuis van Weert (Wilhelminasingel 101 Weert) en het loket Burgerzaken in Stramproy (Mariastraat 1 Stramproy). Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken.
Een afspraak bij de gemeente Weert kan gemaakt worden via www.weert.nl/afspraken of telefonisch via telefoonnummer (0495) 575 000.

Balies Publiekszaken stadhuis Weert, Wilhelminasingel 101

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan op afspraak tijdens openstellingstijden/bezoektijden van de balies Publiekszaken. 

Deze zijn:

 • Maandag: op afspraak van 09.00 tot 12.30 uur
 • Dinsdag: op afspraak van 09.00 tot 12.30 uur
 • Woensdag: op afspraak van 09.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur
 • Donderdag: op afspraak van 09.00 tot 12.30 uur en 17.00 tot 19.30 uur
 • Vrijdag: op afspraak van 09.00 tot 12.30 uur

Mochten deze tijden voor u niet uitkomen, neem dan contact op met David Dirkx, telefoon: (0495) 575 711 of e-mail: d.dirkx@weert.nl. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Loket Burgerzaken Stramproy, Mariastraat 1

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan op afspraak tijdens openstellingstijden / bezoektijden van het loket:

 • Dinsdag: op afspraak van 14.00 tot 17.00 uur
 • Vrijdag: op afspraak van 14.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Meer informatie over het afleggen van een ondersteuningsverklaring vindt u op de website van de Kiesraad.

Laatste nieuws

05-01-2021 Gemeente zoekt stembureauleden en tellers voor Tweede Kamerverkiezingen
10-12-2020 Weert verzorgt Drive-in stembureau bij verkiezingen

Meer informatie?

Downloads

Bestand Grootte
Formulier L8 - Verzoek stemmen bij volmacht.pdf (0.06 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.