Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

U bevindt zich hier: Home » Actueel » Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen, tijdens de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen.

Verkiezingen07

Stemmen: hoe gaat het in zijn werk?

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Waar stemmen we voor?

Provinciale Statenverkiezingen
De Provinciale Staten is het democratisch verkozen orgaan van de provincie, vergelijkbaar met de gemeenteraad in onze gemeente. Na de provinciale statenverkiezingen vormen verschillende politieke partijen het dagelijkse bestuur van de provincie Limburg: het College van Gedeputeerde Staten. Welke partijen dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag, en dus ook van uw stem. Het nieuw gevormde college bepaalt de komende jaren het beleid, op gebieden als infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur. Ook kijkt het college of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. De provinciale staten van alle 12 provincies stemmen ook voor de Eerste Kamer, die de regering controleert en nieuwe wetten aanneemt. Door te stemmen, kunt u daar dus ook invloed op uitoefenen.

Waterschapsverkiezingen
Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg, wat ook vergelijkbaar is met de gemeenteraad bij een gemeente. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden bijvoorbeeld dijken en sluizen, zuiveren het afvalwater, controleren de kwaliteit van ons zwemwater en doen aan natuurbeheer in en rondom water.

Mag ik stemmen?

De regels van het kiesrecht zijn voor deze verkiezingen niet hetzelfde. Het kan zijn dat u voor de Waterschapsverkiezingen wel, en voor de Provinciale Statenverkiezingen niet mag stemmen.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen krijgt u een stempas als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 • Op 4 februari 2019 in de gemeente Weert stond ingeschreven;
 • De Nederlandse nationaliteit heeft.

Voor de Waterschapsverkiezingen krijgt u een stempas als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 • Op 4 februari 2019 in de gemeente Weert stond ingeschreven;
 • De Nederlandse nationaliteit heeft of
 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie heeft, of
 • De nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige verblijfstitel.

Ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen die vanwege een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, mogen stemmen. Mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet, als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling, mogen niet stemmen.

Stempassen

Als u stemrecht heeft, dan krijgt u begin maart 2 stempassen toegestuurd. Op die stempassen staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau, maar u bent niet verplicht om dáár te stemmen. U kunt bij alle stembureaus in de gemeente Weert stemmen. Een overzicht van alle stembureaus staat hieronder op deze pagina. Neem naast de stempassen ook een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas of één van uw stempassen kwijt? Dan kunt u schriftelijk of aan de balie van het stadhuis een nieuwe stempas aanvragen. Het schriftelijke verzoek moet, samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs, uiterlijk vrijdag 15 maart binnen zijn bij de gemeente Weert. Tot dinsdag 19 maart, uiterlijk 12.00 uur, kunt u persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen, in het stadhuis. Daarvoor moet u ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Mocht u de verloren stempas(sen) weer terugvinden, dan kunt u deze niet meer gebruiken. U kunt alleen stemmen met de nieuwe stempas(sen).

Geldig identiteitsbewijs verplicht

Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs nodig. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dat document mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit betekent dat uw identiteitsbewijs in elk geval geldig moet zijn tot 21 maart 2014 of een latere datum.

Met uw stempassen en identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Weert stemmen. Zonder deze documenten mag u niet stemmen.

ID meer dan vijf jaar verlopen?
Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan, zodat u kunt stemmen tijdens de verkiezingen. Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak om een identiteitsbewijs aan te vragen, kunt u terecht op www.weert.nl/paspoort, www.weert.nl/identiteitskaart of www.weert.nl/rijbewijs.

ID kwijt of verloren?
Is uw identiteitsbewijs kwijt of verloren én lukt het niet meer om voor de verkiezingen een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen? Dan kunt u tot op de dag van de verkiezingen nog terecht op het stadhuis om een verklaring van verlies of diefstal te tekenen. Met die verklaring van verlies of diefstal kunt u, samen met een ander pasje met daarop uw naam en foto, toch stemmen. Dat pasje kan bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of een ziekenhuispasje zijn.

Hulp bij het stemmen?

Het is niet toegestaan om met twee of meer personen in één stemhokje te zijn. Kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, mogen wél geholpen worden door een tweede persoon in het stemhokje. Kinderen mogen niet mee in het stemhokje, tenzij duidelijk is dat van beïnvloeding absoluut geen sprake kan zijn. Zo mag een kindje van drie jaar wel met de moeder mee in het stemhokje.

Een andere kiezer machtigen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Als u stemrecht hebt, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dat kan met de onderhandse volmacht of de schriftelijke volmacht. Iedere kiezer mag naast zijn/haar eigen stem maximaal twee volmachten aannemen.

Onderhandse volmacht
Bij onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit de gemeente Weert om op de dag van de verkiezingen voor u te stemmen. Vul samen met de persoon die u gaat machtigen de achterkant van de stempassen in en onderteken deze. Dit kan nog tot op de dag van de verkiezingen zelf, 20 maart. In het stemlokaal zelf kan dit niet meer. Belangrijk is dat u degene die voor u gaat stemmen (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meegeeft.

Schriftelijke volmacht
Bij schriftelijke volmacht dient u vooraf een verzoek dat een andere kiezer voor u gaat stemmen, in. Vul hiervoor het L8 formulier (verzoek om bij volmacht te mogen stemmen) in. Dat formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Lever het formulier uiterlijk 15 maart in bij de gemeente Weert. Aan de balie, per post of digitaal per e-mail aan gemeente@weert.nl. U heeft daar geen identiteitsbewijs voor nodig. Als het verzoek wordt goedgekeurd, krijgt de gemachtigde vóór de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd.

Iedere kiezer mag naast zijn/haar eigen stem maximaal twee volmachten aannemen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u stemmen in een andere gemeente in de provincie Limburg? Of binnen het Waterschap Limburg? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. De kiezerspas kunt u aan de balie van het stadhuis of schriftelijk via het K6 formulier (verzoek om een kiezerspas) aanvragen. Daarvoor heeft u een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs nodig. Aan de balie van het stadhuis kunt u terecht tot dinsdag 19 maart, uiterlijk tot 12.00 uur, om een kiezerspas aan te vragen. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart binnen zijn bij de gemeente Weert. U kunt dan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen, niet meer met uw stempas.

Waar kan ik stemmen?

Een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Weert ziet u in de lijst hieronder of bekijk alle stembureaus op de kaart onderaan deze pagina (rode markeerpunten). Al onze stemlokalen zijn toegankelijk voor minder validen.

 • Stadhuis, Wilhelminasingel 101
 • Odaschool Anjelierstraat, Anjelierstraat 9
 • Blokhut Scouting Fatima, Nieuwstraat 90
 • Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 3
 • Zorgcentrum Hieronymus, Biest 43
 • Brede School Markeent, St. Jozefslaan 102
 • Wijkgebouw Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
 • Sportpark Graswinkel, Fuutstraat 4
 • MFA Kimpeveld, St. Barbaraplein 2 
 • Sportpark Op den Das, Bocholterweg 89
 • Trefcentrum Willem Litjenshof, Willem Litjenshof 16
 • Kantine SV Laar, Molenakkerdreef 101
 • IKC Laar, Aldenheerd 10
 • Schutterslokaal De Krang, Ittervoorterweg 70H
 • Woonzorgcentrum Hornehoof, Vogelsbleek 20
 • IKC Leuken, Middelstestraat 77
 • Brede School Moesel, Stadhouderslaan 21
 • St. Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6 
 • Wijkgebouw Groenewoud, Kesselstraat 28
 • Scouting St. Job Leuken-Weert, Klein Leuken 14
 • Stemlokaal Moesel, Nassaulaan 5
 • Odaschool Annendaal, Annendaal 10
 • Gemeenschapscentrum De Zaal, Mariastraat 1
 • Trefcentrum voor Ouderen, Fr. Strouxstraat 53

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn open van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Mobiel stembureau

U kunt uw stem ook uitbrengen bij een mobiel stembureau. Deze is te vinden op de volgende plaatsen en tijden (zie ook groene markeerpunten in de kaart onderaan deze pagina):

 • 06.15 – 08.30 uur Station NS (Stationsplein)
 • 09.00 – 09:45 uur Oranjeflat, De Oranjetref (Oranjeplein 1b)
 • 10.00 – 10.30 uur Woonzorgcentrum Zuyderborgh (St. Jozefhof 4)
 • 11.00 – 12.00 uur Verzorgingstehuis Ververshof (Kasteelsingel 8)
 • 12.15 – 12.45 uur Gilde Opleidingen (Drakesteyn 5)
 • 13.00 – 14.00 uur Woonzorgcentrum Nedermazehof (Maastrichtstraat 70)
 • 15.00 – 15.30 uur Recreatieruimte Geertenhof (Geertenhof 2)
 • 16.00 – 16.30 uur Woonzorgcentrum Hushoven (Rietstraat 2)
 • 18.00 – 20.00 uur Kantine SV Laar (Molenakkerdreef 101)

Stemwijzer / stemhulp MijnStem

Onderzoeks- en adviesbureau Citisens lancereerde in opdracht van de Unie van Waterschappen en Provinciale Staten de stemhulp MijnStem. Met stellingen over waterschapsthema’s en provinciale staten, zodat de kiezers snel inzicht in partijstandpunten krijgen. De lokale partijen hebben zichzelf op de stellingen gepositioneerd én hun standpunten aan de kiezer toegelicht. 

Gebruik de digitale stemhulp om u te helpen bij het maken van een stemkeuze. Per stelling kunt u uw standpunt innemen en vergelijken met de deelnemende partijen. 

Is er ook een versie voor visueel gehandicapten? 
Jazeker, MijnStem heeft een versie bereikbaar voor visueel gehandicapten.

Contact

Voor vragen of meer informatie over de verkiezingen, kunt u terecht bij:

Verkiezingen - Elke stem telt

Downloads

BestandGrootte
 Verkiezingen - Formulier K6 Kiezerspas.pdf 60.48 kB
 Verkiezingen - Formulier L8 Volmacht.pdf 80.74 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt de kaart op deze pagina daarom niet bekijken.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten