Lees voor ?

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Afbeelding van een brief VOG.

Afbeelding van een brief VOG.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG kun je nodig hebben voor een nieuwe baan, een visum of emigratie. Een werkgever kan om een VOG vragen voordat je wordt aangenomen.
Uit een VOG blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die je nu gaat uitvoeren.
Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers, medewerkers kinderopvang en taxichauffeurs.

Soort aanvraag in jouw situatie

Bij de aanvraag van een VOG is er een aantal speciale situaties. Ook is er verschil tussen een VOG voor natuurlijke personen of een VOG voor rechtspersonen (onderneming/organisatie):

 • Vraag je voor jezelf een VOG aan? Die kun je aanvragen aan de balie van de gemeente of digitaal, via dit formulier op de website van Dienst Justis.
 • Vraag je voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Je moet dan een vertegenwoordiger zijn van een be­slo­ten ven­noot­schap (B.V.), een ver­e­ni­ging, een ven­noot­schap on­der fir­ma (V.O.F.) of een maat­schap. Je kunt een VOG per post of digitaal aanvragen, via het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen van Dienst Justis. 
 • Ben je vrijwilliger, ZZP'er, woon je in het buitenland, heb je een VOG nodig voor een buitenlandse werkgever of organisatie, of heb je een VOG nodig voor een visum, emigratie of werkvergunning in het buitenland? Verderop op deze pagina lees je de uitleg over het aanvragen van een VOG in jouw situatie. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kan digitaal aangevraagd worden via de website van de gemeente Weert, of via de website van Dienst Justis. Via Dienst Justis kan dit alleen als de organisatie die jouw VOG opvraagt, de aanvraag al digitaal voor je heeft klaargezet.

Via de website van de gemeente Weert

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan ontvang je het juiste aanvraagformulier van de organisatie.

 • Gebruik het digitale formulier van de gemeente Weert.
   Je kunt alleen bij jouw woongemeente een VOG aanvragen.
 • Log in met jouw DigiD.
 • Upload het ingevulde aanvraagformulier.
 • Je betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt de aanvraag door naar Justis.
 • Je krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kosten

Een online aanvraag kost € 41,35. Je moet dit vóór de behandeling van jouw aanvraag betalen, via iDEAL.

Via de website van Dienst Justis

Wil je een digitale aanvraag voor jezelf doen? Dat kan via aanvraagformulier VOG Natuurlijke personen op de website van Dienst Justis. Als je een VOG nodig hebt voor een buitenlandse werkgever/organisatie, emigratie, visum of werkvergunning in het buitenland, moet je dat formulier gebruiken.

Wil je een digitale aanvraag voor een bedrijf of instelling doen? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen op de website van Dienst Justis.

Bij de digitale aanvraag heb je nodig:

 • Je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord (digitale ID).
 • De organisatie die de VOG van je opvraagt, moet de aanvraag digitaal klaarzetten. Je ontvangt dan een e-mail met een link en aanvraagcode. Van daaruit kun je de VOG-aanvraag afronden.

Kosten

Een online aanvraag kost € 33,85. Je moet dit vóór de behandeling van jouw aanvraag betalen, via iDEAL.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kun je alleen aanvragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. 

Een VOG kun je aanvragen op afspraak in het stadhuis in Weert of bij de dependance in Stramproy. Voor de openingstijden zie deze pagina.

Bij de aanvraag aan de balie heb je nodig:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier krijg je meestal van jouw (nieuwe) werkgever en moet je vooraf voor een deel laten invullen door deze werkgever (zie de uitleg hieronder). Het formulier is ook te downloaden op de website van Dienst Justis.
 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals je paspoort of rijbewijs.

Kosten

Een VOG kost aan de balie € 41,35. Je betaalt direct bij de aanvraag aan de balie.

Formulier vooraf laten invullen

In de meeste gevallen krijg je het aanvraagformulier van de organisatie of instelling die jouw VOG aanvraagt. Je kunt het formulier ook downloaden  op de website van Dienst Justis. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door de organisatie of instelling die de VOG van jou wil hebben. Zodra dit is gebeurd, kun je de aanvraag indienen. Soms krijg je van de organisatie een gescand of gekopieerd aanvraagformulier. Dat is geen probleem. In dat geval kun je jouw gegevens invullen en je handtekening zetten. Het formulier en de handtekening van de organisatie of instelling mogen een scan of kopie zijn, maar jouw eigen handtekening niet. Die moet origineel zijn.

Beoordeling aanvraag

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt jouw aanvraag. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd, wordt de VOG toegekend. Twee tot vier weken na de aanvraag ontvang je de VOG per post thuis van Dienst Justis.

Als je niet in aanmerking komt voor de VOG, ontvang je een brief waarin staat dat Dienst Justis van plan is om de VOG niet af te geven. Op die brief kun je reageren.

Goed om te weten

 •  Als je geen strafblad hebt, krijg je altijd een VOG.
 • Jij bent de enige die hoort of je de VOG krijgt.
 • Een werkgever kan jouw eventuele strafblad niet inzien.
 • Het kan zijn dat je voor de ene baan of stage geen VOG krijgt, maar voor een andere baan of stage wel.
 • Een VOG heeft geen vervaldatum. De organisatie of instelling die de VOG van jou wil hebben, bepaalt hoe oud deze mag zijn. Op de VOG staat wel aangegeven wanneer deze is afgegeven.
 • Een VOG wordt altijd in het Nederlands afgegeven. Op het document staat wel een korte toelichting in het Engels.

Als je vrijwilliger bent en met minderjarigen gaat werken, is het mogelijk om gratis een VOG aan te vragen. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

Heb je als vrijwilliger een VOG nodig? Die moet je digitaal aanvragen, via de website van Dienst Justis. Let op: dit is alleen gratis als jouw vrijwilligersorganisatie voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Gratis VOG.

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en de belanghebbende niet gelijk zijn. Als je ZZP'er bent, dan vul je bij het aanvraagformulier jouw eigen gegevens in bij '1 Invullen door Aanvrager'. Het gedeelte '2 Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt' moet je door iemand anders in laten vullen. Dat kan bijvoorbeeld een opdrachtgever of iemand van jouw maatschap zijn. Als je bij een maatschap zit, kun je de maatschap als belanghebbende invullen.

Heb je als ZZP'er een VOG nodig? Dan vraag je een VOG voor natuurlijke personen aan. Dat kan aan de balie of digitaal, via dit formulier van Dienst Justis. Let op: het formulier moet dus deels door iemand anders ingevuld worden.

Als je in het buitenland woont, kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop je een VOG aanvraagt.

 Woon je in het buitenland en sta je nog ingeschreven bij de Nederlandse gemeente? Dan dien je, of een gemachtigde namens jou, de aanvraag in aan de balie van de gemeente waa je staat ingeschreven, of digitaal, via de website van Dienst Justis.

Woon je in het buitenland en sta je niet (meer) bij een Nederlandse gemeente inschreven? Dan moet je de VOG-aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. 

Als de organisatie/instantie die jouw VOG opvraagt in het buitenland gevestigd is, lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren, dat door die buitenlandse werkgever/organisatie is ingevuld en ondertekend. Als dat niet lukt, dan kun je zelf het aanvraagformulier invullen. Als aanvulling op het aanvraagformulier moet je wel een document (schriftelijk, e-mail, printscreen) aanleveren, waaruit blijkt waarvoor je de VOG nodig heeft voor die werkgever/organisatie. Zorg ervoor dat dit document alle gegevens bevat waar in het gedeelte  '2 Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt' naar gevraagd wordt.
In plaats van het Nederlandse aanvraagformulier kun je ook het Engelstalige aanvraagformulier voor de VOG gebruiken. 
 
 Heb je een VOG nodig voor een buitenlandse werkgever of organisatie? Dan vraag je een VOG voor natuurlijke personen aan. Dat kan aan de balie of digitaal, via dit formulier van Dienst Justis. Let op: hier gelden speciale regels.

Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels. Het lukt aanvragers niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren, dat door die buitenlandse organisatie/instelling is ingevuld en ondertekend. Als dat niet lukt, dan kun je zelf het aanvraagformulier invullen. Als aanvulling op het aanvraagformulier moet je wel een document (schriftelijk, e-mail, printscreen) aanleveren, waaruit blijkt waarvoor je de VOG nodig hebt.

Heb je een VOG nodig voor emigratie, een visum of werkvergunning in het buitenland? Dan vraag je een VOG voor natuurlijke personen aan. Dat kan aan de balie of digitaal, via dit formulier van Dienst Justis. Let op: hier gelden speciale regels. 

Als je in de gemeente Weert ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), is het mogelijk om iemand te machtigen om een VOG voor je aan te vragen.

Zo werkt het:

 • Schrijf een machtigingsbrief met daarin jouw gegevens, de gegevens van de gemachtigde en onderteken deze. Op de mach­ti­ging moet een da­tum staan en het do­cu­ment mag maxi­maal zes we­ken oud zijn.
 • De gemachtige maakt een afspraak in het stadhuis in Weert of in de dependance in Stramproy. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie de pagina 'Contact'.
 • De gemachtigde dient dan mee te nemen:
  • Een vol­le­dig in­ge­vuld aan­vraag­for­mu­lier VOG
  • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf (bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)
  • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van jou, of een ko­pie daar­van (bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)
  • De mach­ti­gingsbrie­f

Aanvraagformulier en machtiging: origineel!

De machtiging mag géén scan of kopie zijn. Dat geldt ook voor het aanvraagformulier van de VOG. Voor een aanvraag is je originele handtekening nodig! Het is dan ook niet toegestaan de formulieren te mailen naar de persoon die de aanvraag voor je komt doen.

Aanvraag voor een persoon onder de 18 jaar

Vraag je een VOG aan voor jouw kind, dan heb je een machtiging nodig. Ook wanneer je kind jonger is dan 18 jaar.

 Contact

 • Heb je vragen over de aanvraagprocedure, neem dan contact op met de gemeente Weert.
 • Voor vragen over de voortgang van je aanvraag, kun je alleen terecht bij Dienst Justis. Kijk op de website justis.nl/vog of bel met tel. (088) 9982 200.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten