Lees voor ?

Versnelling woningbouw: Weert gaat groeien

29-5-2024
Bouwvakker die een muurtje metselt van een woning in aanbouw.

Bouwvakker die een muurtje metselt van een woning in aanbouw.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert vraagt de gemeenteraad 1,5 miljoen euro extra voor de bouw van woningen. Weert wil tot 2037 4.650 woningen bouwen, dat is flink meer dan in het coalitieprogramma van dit bestuur is afgesproken. In plaats van 250 woningen per jaar moet er gemiddeld 350 woningen per jaar aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Er moeten fors meer plannen worden gemaakt, zodat er grond is om te kunnen bouwen. De gemeente gaat zich gericht inzetten om samen met partners de woningbouw te versnellen.

Met de woningbouwversnelling wil Weert extra woningen realiseren om de krapte op de woningmarkt te verminderen. Deze woningen zijn voor de eigen inwoners, de omliggende kernen en voor de bovenregionale instroom voornamelijk vanuit regio Brainport. Dit doet Weert met betaalbare woningen en een divers woningbouwaanbod in de wijken en dorpen. Wethouder Volkshuisvesting Thomas van Gemert:

Wethouder Wendy van Eijk.

"Weert ontwikkelt zich als groeigemeente en gaat actief om met de ontwikkelingen die vanuit de Brainportregio op ons afkomen. We groeien naar 60.000 inwoners. We gaan dan ook meer en sneller bouwen. Hiervoor maken we plannen en denken we na waar en hoe in Weert dit het beste kan. Dat willen we samen doen met inwoners en partners."

Wethouder Thomas van Gemert

Omgevingsvisie Weert speelt in op groei

In de Omgevingsvisie, die is opgesteld met veel stakeholders, is over die inrichting van de fysieke ruimte van Weert nagedacht. In de Omgevingsvisie staat dat Weert meer wil bouwen dan de behoefte. Deze zet in op een bevolkingsgroei van 10% tot 2035 en een mogelijke bijstelling tot 20% tot 2040.

Wethouder Wendy van Eijk.

"Weert moet zich ontwikkelen als complete centrumstad: met voldoende woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. Hierbij is het belangrijk is dat we het Weerter karakter, zoals onze cultuurhistorie en groene uitstraling, behouden."

Wethouder Thomas van Gemert

Recent heeft Weert samen met vijf andere Limburgse steden 'Limburg Centraal' aangeboden aan demissionair minister Hugo de Jonge. Grootschalige woningbouwlocaties, 'straatje erbij' en ontwikkeling van woningbouw rond treinstations moeten de woningvoorraad verhogen. De Omgevingsvisie Weert heeft tot begin februari ter inzage gelegen. Er zijn 49 zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in de Omgevingsvisie, die het college nu aan de raad aanbiedt om definitief vast te stellen. De gemeenteraad besluit hierover in de raadsvergadering van 12 juni.

Werken aan de versnelling

Weert wil de versnelling als volgt aanpakken:

  • Van zachte naar harde plancapaciteit: Het is vooral nodig om het totaal aan plannen, om grond als bouwgrond te mogen gebruiken, te verhogen en de procedures die hiervoor nodig zijn versneld te doorlopen.
  • Versnellen door betere interactie en samenwerking: Versnelling vraagt om een goede interactie en samenspel met de markt en met partners. De woningbouwambitie kan alleen worden gerealiseerd samen met hen.
  • Inzetten van bestaande instrumenten en beleid: Het (uitvoerings)beleid, de sturingsinstrumenten en de processen van de organisatie gericht gebruiken voor de versnellingsopgave.

Extra geld nodig

Vorig jaar stelde de raad tijdens de begrotingsvergadering 2024 voor de versnelling van de woningbouw al een bedrag van
€1.500.000 beschikbaar. Het college vraagt de raad nu dit bedrag te verhogen tot € 3.000.000 voor de komende 3 jaar. Het extra geld is vooral nodig voor het versterken van de gemeentelijke organisatie, omdat de gemeente een andere (actievere) rol will nemen en regie wil pakken bij enkele grote ruimtelijke ontwikkelingen om de versnelling mogelijk te maken. Ook hierover neemt de gemeenteraad in juni een besluit.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten