Lees voor ?

Verzekering vrijwilligersorganisaties

Nederland kent ongeveer 4 miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Weert heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. Deze vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dit houdt in alle gevallen in dat er altijd éérst aanspraak gemaakt dient te worden op uw eigen WA-verzekering, voordat de vrijwilligersverzekering van de gemeente kan worden aangesproken.
Met het aanbieden van deze vrijwilligersverzekering beoogt de gemeente het maatschappelijk belang van goed vrijwilligerswerk te benadrukken en participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Basispolis

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering van Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.

Pluspolis

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd.

Schade …en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het digitale schadeformulier, via de knop hieronder. 

Vervolgens kan de claim naar de gemeente worden gestuurd. De gemeente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kan de gemeente de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren of iemand terecht een claim indient.
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Ingeval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.

Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
Mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Hieronder is mede begrepen de extra medische kostendekking en de acute huishoudelijke hulp.
De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspolis zijn voor de mantelzorgers ook van toepassing.
Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen ook onder de definitie van vrijwilligers.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten