Lees voor ?

Voorwerpen plaatsen in de openbare ruimte (container, hoogwerker, bouwmaterialen)

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Weert is het verboden voorwerpen op openbare plaatsen te plaatsen. Voor het plaatsen van containers, steigers, bouwmaterialen, schuttingen, bioboxen, bouw- of schaftketen, kranen of een betonpomp op gemeente grond (openbare weg) geldt: alleen wanneer op eigen terrein géén ruimte is. De voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie en plaats. Indien je een voorwerp zoals de hiervoor genoemde op de openbare weg wenst te plaatsen dien je altijd een aanvraag in te dienen door een aanvraagformulier ingevuld te sturen aan: vergunningen@weert.nl. Dit formulier is hieronder te vinden, zie de knop 'Online regelen'.

Vergunning of melding?

Als aan de voorwaarden van artikel 2.10 wordt voldaan, zal je aanvraag worden bevestigd en wordt er precario in rekening gebracht. Let op dat een van deze voorwaarden is dat de plaatsing van het voorwerp minimaal twee weken van te voren is gemeld via het formulier onder de knop online regelen. Als niet aan de voorwaarden voldaan wordt of kan worden, is de melding automatisch vergunning plichtig. Wil je de precieze voorwaarden weten kijk dan onderaan deze pagina.

Kosten

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (niet zijnde eigen grond) is men altijd precario verschuldigd. Voor het plaatsen van voorwerpen op grond waar betaald parkeren geldt, zijn er aparte tarieven voor gefiscaliseerde zones 1 en 2. Indien de aanvraag vergunning plichtig is, wordt er naast precario ook leges in rekening gebracht voor de behandeling van de aanvraag.

Leges vergunning

  • € 38,00 als het voorwerp maximaal een maand aanwezig is.
  • € 150,00 als het voorwerp langer dan een maand aanwezig is.

Naast de leges wordt precario in rekening gebracht. Dit is een belasting voor het gebruik van gemeentegrond:

Algemeen tarief

per m²:
€ 0,42 per dag, € 1,90 per week, € 5,75 per maand, € 61,95 per jaar met een minimum van € 31,60

Voorwerpen in gefiscaliseerde zones

per m²:
€ 1,08 per dag, € 5,25  per week, € 15,75 per maand, € 172,20  per jaar met een minimum van € 31,60

Wat moet je doen en weten?

  • Wil je toestemming vragen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg? Zorg er dan voor dat je dit tijdig van te voren doet. Een melding doe je minimaal twee weken van te voren. Een melding doe je via het blok 'online regelen'.
  • Dien je de aanvraag korter dan 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden in, is deze altijd vergunningplichtig en betaal je naast de precario ook de legeskosten. Ook bestaat de kans dat de vergunning niet meer tijdig kan worden afgegeven. De werkzaamheden zullen dan moeten worden uitgesteld.
  • Als er (tijdelijk / gedeeltelijk) een afsluiting van de weg nodig is, moet er een verkeersplan (of verkeersmaatregelen) worden ingediend. Het is raadzaam deze minimaal 4 weken voorafgaand te doen. Hiermee voorkom je dat er geen tijdig advies gegeven kan worden en daarmee de werkzaamheden moeten worden uitgesteld.
  • Een verkeersdeskundige van de gemeente Weert zal de verkeersmaatregelen/ verkeersplannen beoordelen.
  • Bij je aanvraag moet je altijd een plattegrond / situatieschets toevoegen. Geef op de tekening aan waar je de voorwerpen gaat plaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de afzetting en markering.

Voorwaarden

De voorwaarden staan beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:10.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten