Lees voor ?

Woonvisie Leuken

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de gemeenteraad op 30 oktober 2013 de ‘Integrale Woonvisie Leuken’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is digitaal beschikbaar via deze website, zie de bestanden onderaan deze pagina.
Leuken is een grote wijk waar op dit moment is nog geen sprake is van prangende problematiek. Wel moeten we de ontwikkelingen vóór zijn en Leuken klaar maken voor de toekomst. Doen we niets dan is het evident dat er ontwikkelingen volgen die de leefbaarheid op termijn onder druk kunnen zetten.

Provincie Limburg, Wonen Limburg, Wijkraad Leuken en gemeente Weert stellen zich ten doel de wijk Leuken zodanig duurzaam her in te richten en te transformeren op basis van een integrale woonvisie, dat daardoor de leefbaarheid duurzaam verbeterd wordt en dat ingespeeld wordt op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten hiervan op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs en economie. In de integrale woonvisie is een ontwikkelingsvisie voor de wijk Leuken opgenomen voor de fysieke, sociale en economische versterking van deze wijk met een globaal uitvoeringsprogramma.

De wijzigingen hebben betrekking op de voorkeurslocatie van het winkelcentrum. Er is gekozen voor verplaatsing ervan van de Friezenstraat naar het sporthalgebied zijde Sint Jobstraat. Zodoende komen de winkels centraler in het verzorgingsgebied (Leuken en Groenwoud) te liggen. Verder is besloten dat de gemeente een actievere houding aanneemt ten aanzien van (het moment van) de verplaatsing van Swinnen.

Voor specifieke vragen kan men terecht bij Marian Arts, tel. (0495) 575 221, email: m.arts@weert.nl.

Weert, 6 november 2013

Downloads

Bestand Grootte
Integrale woonvisie Leuken - 01 Rapport.pdf (5.09 mb)
Integrale woonvisie Leuken - 02 Verkenning sporthalgebied inspiratie.pdf (2.92 mb)
Integrale woonvisie Leuken - 03 Verkenning locatie Swinnen.pdf (0.98 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten