Woonwagenstandplaatsen

In 2019 hebben de Limburgse gemeenten gezamenlijk met ondersteuning van de provincie Limburg een onderzoek laten doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Het doel was voornamelijk om de behoefte aan standplaatsen voor woonwagenbewoners inzichtelijk te maken. Het onderzoek helpt gemeenten bij het bepalen van het beleid ten aanzien van standplaatsen. Op deze pagina zijn de uitkomsten van dat behoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen te downloaden.

Belangrijk is dat nu nog een beleidsmatige vertaling van de onderzoeksresultaten plaats dient te vinden. De resultaten kunnen daarom niet één op één worden overgenomen. Er is namelijk geen rekening gehouden met het lokale effect van mutaties en natuurlijk verloop en de lokaal bekende vraag van belangstellenden. Dit zijn mensen die behoren tot de doelgroep en momenteel in een huis wonen. Verder moet de opgave ook gezien worden in relatie tot de totale opgave in de sociale huursector en de daarbij behorende wachttijden. Ook de doorlooptijd van een proces om te komen tot eventuele uitbreiding van woonwagenlocaties is langdurig en zal meerdere jaren in beslag nemen.

Beeld van de mogelijkheden en de behoefte

De gemeente bekijkt de komende periode per locatie samen met Wonen Limburg welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van de bestaande woonwagenlocaties. Ook worden gesprekken met de doelgroep ingepland. Het streven is om op 1 december 2020 een beter beeld van de mogelijkheden en de behoefte te hebben.