Lees voor ?

Woonwagenstandplaatsen

Woonwagenlocatie aan de Achtkantmolen.

Woonwagenlocatie aan de Achtkantmolen.

In 2019 hebben de Limburgse gemeenten gezamenlijk met ondersteuning van de provincie Limburg een onderzoek laten doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Het doel was voornamelijk om de behoefte aan standplaatsen voor woonwagenbewoners inzichtelijk te maken. Het onderzoek helpt gemeenten bij het bepalen van het beleid ten aanzien van standplaatsen. Op deze pagina zijn de uitkomsten van dat behoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen te downloaden.

Belangrijk is dat nu nog een beleidsmatige vertaling van de onderzoeksresultaten plaats dient te vinden. De resultaten kunnen daarom niet één op één worden overgenomen. Er is namelijk geen rekening gehouden met het lokale effect van mutaties en natuurlijk verloop en de lokaal bekende vraag van belangstellenden. Dit zijn mensen die behoren tot de doelgroep en momenteel in een huis wonen. Verder moet de opgave ook gezien worden in relatie tot de totale opgave in de sociale huursector en de daarbij behorende wachttijden. Ook de doorlooptijd van een proces om te komen tot eventuele uitbreiding van woonwagenlocaties is langdurig en zal meerdere jaren in beslag nemen.

Beeld van de mogelijkheden en de behoefte

De gemeente heeft de afgelopen periode per locatie samen met Wonen Limburg en de doelgroep onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van de bestaande woonwagenlocaties en waar de behoefte is. De uitkomsten hiervan zijn verwoord in de notitie resultaten plan van aanpak behoefte onderzoek woonwagens en standplaatsen. Deze notitie wordt aan de raad voorgelegd, zodat de gemeenteraad een principe standpunt in kan nemen over de voorgenomen uitbreiding van de woonwagenlocaties.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten