Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Welk afval mag wel / niet naar de Milieustraat?

Containers bij de milieustraat.

Containers bij de milieustraat.

Hieronder staat per afvalsoort of u dit wel of niet naar de Milieustraat mag brengen. De Milieustraat is alleen voor particulieren. Bedrijven mogen geen afval naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

 Voor toegang tot de milieustraat heeft u uw  Weerterlandpas nodig, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Hierop wordt gecontroleerd.

Heeft u alleen gratis afval?

In de lijst hieronder kunt u zien welk afval u gratis naar de milieustraat mag brengen. Heeft u alleen gratis afval, kies dan bij de ingang voor de rechter inrijstrook. Hier kunt u op de groene knop drukken om de slagboom te openen. 

 Gebruik hier niet uw Weerterlandpas, anders wordt er alsnog één knip van uw pas afgeschreven.

Welk afval heeft u ?

Accu’s zijn grote oplaadbare batterijcellen. Deze cellen bevatten meestal een vloeibaar accuzuur. Doe accu’s daarom niet bij het restafval.

Waar kunt u het afgeven?

 • Vaak kunt u accu’s inleveren bij uw garagebedrijf of bij een acculeverancier. Regel met hen de afname van uw oude accu bij aankoop van een nieuwe accu.
 • Bij de Milieustraat, bij het klein chemisch afval.

Wat kost het?

U kunt de accu's gratis afgeven.

Asbest is een bouwstof die vrijkomt bij huishoudens tijdens nieuwbouw of renovatie. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Neem daarom voldoende veiligheidsmaatregelen bij de ontmanteling hiervan en houdt asbest apart van andere afvalstoffen.

Opgelet! Lees vooraf de informatie over het verwijderen van asbest goed door. Hier staat ook beschreven hoe u kunt zien of materiaal asbestvrij is en welke maatregelen u moet nemen als het wel asbest bevat.

Waar kunt u het afgeven?

 • U kunt met een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf zowel de demontage als afgifte regelen.
 • Bij de Milieustraat kunt u asbest afgeven dat is verpakt in een gesloten, dubbele verpakking.

Op welke wijze verpakt u asbest?

Verpak het asbest in twee lagen niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal dik en sterk is, zodat het niet scheurt.

Wat kost het?

 • Vraag het asbestverwijderingsbedrijf naar hun voorwaarden.
 • Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van uw Weerterlandpas.

 U dient asbesthoudend materiaal direct te scheiden van het overige afval. U kunt dit niet gecombineerd met ander sloopafval inleveren. 

Meer informatie

Meer informatie over het verwijderen van asbest is te vinden op de pagina 'Asbestverwijdering'.

Particulieren kunnen schone banden van motoren en personenauto’s bij de Milieustraat inleveren. Maximaal 4 banden, zonder velgen, mag u inleveren. Heeft u banden met velg dan dient U deze gescheiden in te leveren.

Wat mag u niet inleveren?

 • Banden van vrachtwagens, tractoren of andere industriële voertuigen.
 • Fietsbanden mogen mee met het huisvuil (restafval).

Waar kunt u het afgeven?

 • Vraag naar de afgiftemogelijkheden van uw bandenleverancier/ garagebedrijf.
 • Bij de Milieustraat.

Wat kost het?

U kunt de banden gratis afgeven.

In vrijwel alle batterijen worden de zware metalen kwik en cadmium gebruikt. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Daarom moeten lege batterijen niet bij het restafval worden gegooid. Lever ze daarom in. Het gaat om huishoudelijke batterijen en batterijen voor fotocamera's, videocamera’s, mobiele telefoons en snoerloos gereedschap.

Voor accu's van voertuigen gelden andere regels, zie onder 'Accu's'.

Waar kunt u het afgeven?

 • Bij een inzamelpunt voor lege batterijen. U vindt deze bij vrijwel alle winkels of supermarkten waar men batterijen verkoopt.
 • Ook kunt u uw batterijen bij de Milieustraat inleveren, bij het klein chemisch afval.

Wat kost het?

U kunt de batterijen gratis afgeven.

Van 1 oktober tot 1 maart mag u bladfaval gratis naar de milieustraat brengen.

Wat kost het?

U kunt bladafval gratis afgeven.

Teerhoudend dakafval, ook wel bitumineuze dakbedekking of dakleer genoemd, dient gescheiden aangeboden te worden milieustraat. Buiten de bitumen dakbedekking behoren hiertoe ook dakshingles.

Afval - Teerhoudend dakafval

Het teerhoudend dakafval wat gescheiden wordt ingenomen dient vrij van isolatieresten. Dakafval wat in te grote mate verontreinigd is met isolatieresten dient bij het restafval te worden gedeponeerd.
Bij twijfel informeert het aanwezig personeel u uiteraard graag.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 dakafval 1 knip van uw Weerterlandpas.

Geneesmiddelen vallen onder het Klein Chemisch Afval (KCA), zie hieronder.

Waar kunt u het afgeven?

 • Bij de milieustraat kunt u medicijnen inleveren bij het KCA depot;
 • Bij uw apotheek kunt u medicijnen inleveren.

Wat kost het?

U kunt medicijnen op de milieustraat gratis afgeven bij het KCA.

Gips bestaat uit gipsplaten en stucwerk. Dit mag niet gemengd zijn met puin.

Waar kunt u het afgeven?

U kunt gips afgeven op de milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van uw Weerterlandpas.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan worden gecomposteerd.

Wat mag u niet inleveren?

 • U mag geen afval in leveren bij het GFT indien dit niet van organische herkomst is.
 • kattenbakkorrels zonder milieukeur moeten bij het huisvuil (restafval). Composteerbare kattenbakkorrels mogen bij het GFT.

Waar kunt u het afgeven?

 • U kunt uw GFT-afval in uw duobak doen en deze wekelijks aan de straat zetten op de daarvoor aangegeven dag en tijd.
 • U kunt GFT ook zelf composteren in uw eigen tuin.

Grof huishoudelijk afval is afkomstig uit de inboedel van uw woning en past door omvang of gewicht niet in de duobak of ondergrondse container.

Waar kunt u het afgeven?

U kunt uw grof huishoudelijk afval scheiden en inleveren op de milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 grof huishoudelijk afval 1 knip van uw Weerterlandpas.

Grof tuinafval is organisch afval uit uw tuin dat niet in de duobak (GFT) past. Ook kerstbomen of delen daarvan horen bij het grof tuinafval.

Wat mag u niet inleveren?

 • Tuinafval dat in het GFT-vak van de duobak passen.
 • Afval dat uit niet-organische materialen bestaat mag u niet vermengen met het GFT.

Waar kunt u het afgeven?

 • U kunt grof tuinafval klein knippen en composteren op een composthoop of in een compostvat. Zie voor tips de website van MilieuCentraal.
 • Kerstbomen kunt u na de jaarwisseling eenmalig gratis aanbieden op speciale inzamelplekken. Deze plekken worden bekend gemaakt via een nieuwsbericht op deze website, zie de pagina 'Nieuws'.
 • Grof tuinafval kan ook naar de Milieustraat worden gebracht.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 grof tuinafval 1 knip van uw Weerterlandpas.

 Vanaf 1 oktober tot 1 maart kunt u gevallen blad gratis naar de milieustraat brengen.

Glas wordt gescheiden in verpakkingsglas en vlakglas. Verpakkingsglas zijn witte, groene, bruine of andere kleuren flessen en potten. Daarin zat voedsel of dranken verpakt en er zit geen statiegeld op. Vlakglas zijn stukken plat glas van ruiten of spiegels.

Waar kunt u het afgeven?

 • Vlakglas kunt u alleen bij de milieustraat inleveren. Dit hoort niet in de glasbak.
 • Verpakkingsglas kunt u inleveren in de containers voor glas (glasbakken). Deze vindt u vaak bij een supermarkt of een winkelcentrum. Op deze pagina vindt u een kaart waarop u kunt zien waar de containers staan. Ook staat daar een overzicht van wat wel of niet in de containers mag.
 • Bij de Milieustraat kunt u verpakkingsglas en vlakglas inleveren.

Wat kost het?

U kunt het glas gratis afgeven.

Wat hoort niet in de glasbak?

Aardewerk, Kristalglas, Lampen, Opaalglas (wit, niet doorzichtig), Spiegelglas, vensterglas, vuurvastglas, hittebestendig glas, drinkglazen, glazen schalen, glas van fotolijstjes, vazen en sierflessen.

Dit glas heeft een andere samenstelling en smelttemperatuur dan verpakkingsglas en verstoort het proces van recycling.

Bij hout wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • schoon en onbehandeld hout (A-hout);
 • geverfd of gelakt hout (B-hout);
 • verduurzaamd hout: geïmpregneerd, meestal tuinhout (C-hout).

C-hout mag niet samen worden aangeboden met A-hout of B-hout. Ook spoorbielzen en met olie verontreinigd hout mag niet samen worden aangeboden met A- of B-hout.

Kozijnen met glas

Heeft u kozijnen met glas dan kunt u die compleet inleveren op de milieustraat in een aparte container.

Waar kunt u het afgeven?

Bij de Milieustraat kunt u hout afgeven. Denk eraan dat u verduurzaamd hout (C-hout) apart brengt van A- of B-hout.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 hout 1 knip van uw Weerterlandpas.

Huishoudelijk restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van afval. Dit betreft al het afval dat U niet onder kunt brengen in de andere afvalstromen.

Waar kunt u het afgeven?

Een keer per week wordt het afval in de duobakken opgehaald. Kijk voor de ophaaldagen op deze pagina.

Klein chemisch afval wordt apart ingezameld vanwege risico’s voor mens, dier en milieu. Klein chemisch afval apart houden voorkomt ernstige milieuvervuiling.

Twijfelt u of iets klein chemisch afval is, vraag dit dan aan een van onze medewerkers op de milieustraat of kijk op de website www.afvalscheidingswijzer.nl.

Waar kunt u het afgeven?

Bij de Milieustraat kunt u klein chemisch afval afgeven. Let hierbij op dat u:

 • het in de originele verpakking afgeeft. Heeft u dat niet meer? Doe het dan in een verpakking die beschermd tegen lekkage of breuk. Zet er dan ook een beschrijving van de inhoud op;
 • tl-lampen zonder verpakking afgeeft;
 • het persoonlijk overhandigt aan een medewerker van de Milieustraat.

Wat kost het?

U kunt klein chemisch afval gratis afgeven.

Spullen die gemaakt zijn van hard kunststof of plastic kunt u bij de Milieustraat afgeven. Denk bijvoorbeeld aan oud speelgoed, tuinmeubelen of pvc buizen. Alle zogenaamde zachte kunststoffen die niet vallen onder PMD mogen bij het restafval.

Waar kunt u het afgeven?

U kunt het kunststof afgeven op de milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 kunststof 1 knip van uw Weerterlandpas.

Matrassen kunnen worden ingeleverd bij de Milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van uw Weerterlandpas.

Papier en karton kunt u inleveren bij de Milieustraat. Ook wordt in veel wijken oud papier opgehaald door verschillende verenigingen. De ophaaldagen en frequentie verschillen per wijk- of buurt. Op deze pagina leest u wat bij oud papier mag en hoe u het aan de straat zet.

Brengt u het naar de Milieustraat? Let er op dat u het oud papier en karton goed verpakt. Zo voorkomt u dat het papier kan wegwaaien.

Wat kost het?

U kunt papier en karton gratis afgeven.

Piepschuim of tempex (EPS-hardschuim) kan bij de milieustraat gescheiden worden aangeboden. Het materiaal moet  vrij van verontreiniging zijn. Bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en opvulmateriaal. EPS hardschuim dat verontreinigd is, moet bij het restafval. Dit is bijvoorbeeld dakisolatie met resten dakbedekking of verontreinigde etensverpakkingen. Bij twijfel informeert het aanwezige personeel u uiteraard graag.

Afval - Piepschuim

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van uw Weerterlandpas.

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons. Hierin hoort al het verpakkingsmateriaal dat gemaakt is van plastic, metaal en drankkartons.

Wat hoort niet in het PMD:

 • Verpakkingen met inhoud (eerst leegmaken)
 • Verpakkingen van KCA (klein chemisch afval) zoals kitkokers, spuitbussen, of verfblikken, verfresten
 • Plastic/kunststof dat geen verpakkingsmateriaal is zoals speelgoed, tuinstoelen, lamellen en (land)bouwplastics
 • Medisch plastic afval zoals dialysezakken of injectiespuiten.
 • Koffiecups, Deze horen in het restafval.
 • Piepschuim zoals vulmateriaal en fastfoodverpakkingen.
 • Verpakkingen die bestaan uit combinaties van plastic en aluminium zoals chipszakken en doordrukstrips van kauwgum en medicijnen.

Waar kunt u het afgeven?

 • PMD kunt u inleveren in de containers voor PMD. Deze vindt u vaak bij een supermarkt of een winkelcentrum. Op deze pagina vindt u een kaart waarop u kunt zien waar de containers staan. Ook staat daar een overzicht van wat er in de containers mag.
 • Bij de Milieustraat kunt u PMD inleveren.
 • U mag in de gemeente Weert PMD ook thuis in de duobak doen bij het restafval. Dit wordt bij de afvalverwerker gescheiden en verder gesorteerd.

Wat kost het?

U kunt plastic, metaal en drankkartons gratis afgeven.

Puin bestaat uit steen- of betonresten dat meestal na nieuwbouw of renovatie opgeruimd moet worden. U kunt puin afvoeren naar de milieustraat. Zorg dat het puin vrij is van overig afval zoals plastic, hout en metaal. Houdt gips en andere materialen apart van het puin. Dit kunt u gescheiden inleveren.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 puin of sloopafval 1 knip van uw Weerterlandpas.

Slachtafval mag niet worden ingeleverd bij de milieustraat, maar kan alleen op afspraak worden gebracht bij het gemeentelijke 'kadaverhuisje'. Neem hiervoor contact op met de gemeente Weert.
Om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan stellen we jagers en de gelegenheid hun slachtafval van wilde zwijnen, op afspraak, in te leveren bij de gemeente.
Ben u jager en heeft u slachtafval van een wild zwijn? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Weert via tel. (0495) 575000 (keuze 2) om een afspraak te maken.
Dit geldt voor inwoners van Weert en Nederweert die in het bezit zijn van een Weerterlandpas en toegang hebben tot de voorzieningen van de milieustraat.

Textiel, kleding en schoenen worden ingezameld en hergebruikt. Hiervoor staan er diverse containers in verspreid door de gemeente en ook op de milieustraat. U helpt ons door uw gedoneerde textiel in een gesloten zak aan te bieden. Hierdoor beschermt u de kleding tegen vocht en vervuiling. Als u een zak vult, denk er dan aan dat deze door de opening van de textielcontainer moet passen. Schoenen en sokken per paar inleveren!

Wat mag wel in de groene textielcontainers?

In principe mag ALLE textiel bij ons in de container. Denk hierbij aan:

 • Kleding
 • Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
 • Schoenen (per paar gebonden)
 • Sokken (per paar)
 • Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen, etc.
 • Zachte knuffels

Wat mag er niet in de groene textielcontainers?

Sterk bevuilde textiel met bijvoorbeeld verf- of olievlekken of natte textiel horen NIET in deze containers. Ook is de textielcontainer niet bedoeld voor vloerbedekking, snijafval (kleine lappen stof), dekbedden, kussens, hard speelgoed en afval.

Krijgt u een plastic zak voor het ophalen van textiel in uw brievenbus? Volg dan de aanwijzingen op de zak.

Waar kunt u het afgeven?

 • In de groene textielcontainer bij u in de buurt.
 • Bij de Milieustraat kunt u textiel afgeven.
 • Bij een kringloopwinkel.

Wat kost het?

U kunt textiel gratis afgeven.

Wit- en bruingoed bestaat uit alle elektrische apparaten. Alle apparaten die werken op batterijen of een stekker hebben vallen onder wit en bruingoed.

Waar kunt u het afgeven?

 • Wanneer u een nieuw apparaat koopt wordt vaak het oude ingenomen door de winkelier.
 • Bij diverse winkelketens is er de mogelijkheid om elektrische apparaten in te leveren.
 • Bij de Milieustraat kunt u wit- en bruingoed afgeven.

Wat kost het?

U kunt wit- en bruingoed gratis afgeven.

 Bedrijven mogen geen wit- en bruingoed naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

IJzer / metalen zijn voorwerpen die hoofdzakelijk gemaakt zijn uit:

 • ijzer
 • staal
 • aluminium
 • koper
 • zink
 • lood
 • legeringen

Waar kunt u het afgeven?

Bij de mileustraat kunt u ijzer en metalen inleveren.

Wat kost het?

U kunt ijzer en metalen gratis afgeven.

U kunt zand, grond en graszoden uit tuinen en opritten bij de Milieustraat afgeven.

Wat hoort er niet bij?

Zand, grond of graszoden die zijn vermengd met bodemvreemde stoffen. Denk aan bijvoorbeeld puin, olie, verbrandingsresten of ander afval.

Waar kunt u het afgeven?

 • Transportbedrijven kunnen ook grond voor u afvoeren.
 • Bij de milieustraat kunt u zand en grond inleveren.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 zand of grond 1 knip van uw Weerterlandpas.

 Bedrijven mogen geen zand, grond of graszoden naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten