Lees voor ?

Welk afval mag wel / niet naar de Milieustraat?

Containers bij de milieustraat.

Containers bij de milieustraat.

Hieronder staat per afvalsoort of je dit wel of niet naar de Milieustraat mag brengen. De Milieustraat is alleen voor particulieren. Bedrijven mogen geen afval naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

 Voor toegang tot de milieustraat heb je een Weerterlandpas nodig, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Hierop wordt gecontroleerd.

Heb je alleen gratis afval?

In de lijst hieronder kun je zien welk afval je gratis naar de milieustraat mag brengen. Heb je alleen gratis afval? Kies dan bij de ingang voor de rechter inrijstrook. Hier kun je op de groene knop drukken om de slagboom te openen. 

 Gebruik hier niet jouw Weerterlandpas, anders wordt er alsnog één knip van jouw pas afgeschreven.

Welk afval heb je?

Accu’s zijn grote oplaadbare batterijcellen. Deze cellen bevatten meestal een vloeibaar accuzuur. Doe accu’s daarom niet bij het restafval.

Waar kun je het afgeven?

 • Vaak kun je accu’s inleveren bij jouw garagebedrijf of bij een acculeverancier. Regel met hen de afname van jouw oude accu bij aankoop van een nieuwe accu.
 • Bij de Milieustraat, bij het klein chemisch afval.

Wat kost het?

Je kunt de accu's gratis afgeven.

Asbest is een bouwstof die vrijkomt bij huishoudens tijdens nieuwbouw of renovatie. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Neem daarom voldoende veiligheidsmaatregelen bij de ontmanteling hiervan en houdt asbest apart van andere afvalstoffen.

Opgelet!Lees vooraf de informatie over het verwijderen van asbest goed door. Hier staat ook beschreven hoe je kunt zien of materiaal asbestvrij is en welke maatregelen je moet nemen als het wel asbest bevat.

Waar kun je het afgeven?

 • Je kunt met een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf zowel de demontage als afgifte regelen.
 • Bij de Milieustraat kun je asbest afgeven dat is verpakt in een gesloten, dubbele verpakking.

Op welke wijze verpak je asbest?

Verpak het asbest in twee lagen niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal dik en sterk is, zodat het niet scheurt.

Wat kost het?

 • Vraag het asbestverwijderingsbedrijf naar hun voorwaarden.
 • Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

  Je dient asbesthoudend materiaal direct te scheiden van het overige afval. Je kunt dit niet gecombineerd met ander sloopafval inleveren. 

Meer informatie

Meer informatie over het verwijderen van asbest is te vinden op de pagina 'Asbestverwijdering'.

Particulieren kunnen schone banden van motoren en personenauto’s bij de Milieustraat inleveren. Maximaal 4 banden, zonder velgen, mag je inleveren. Heb je banden mét velg? Dan dien je die gescheiden in te leveren.

Wat mag je niet inleveren?

 • Banden van vrachtwagens, tractoren of andere industriële voertuigen.
 • Fietsbanden mogen mee met het huisvuil (restafval).

Waar kun je het afgeven?

 • Vraag naar de afgiftemogelijkheden van jouw bandenleverancier/ garagebedrijf.
 • Bij de Milieustraat.

Wat kost het?

Je kunt de banden gratis afgeven.

In vrijwel alle batterijen worden de zware metalen kwik en cadmium gebruikt. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Daarom moeten lege batterijen niet bij het restafval worden gegooid. Lever ze daarom in. Het gaat om huishoudelijke batterijen en batterijen voor fotocamera's, videocamera’s, mobiele telefoons en snoerloos gereedschap.

Voor accu's van voertuigen gelden andere regels, zie onder 'Accu's'.

Waar kun je het afgeven?

 • Bij een inzamelpunt voor lege batterijen. Je vindt deze bij vrijwel alle winkels of supermarkten waar men batterijen verkoopt.
 • Ook kun je jouw batterijen bij de Milieustraat inleveren, bij het klein chemisch afval.

Wat kost het?

Je kunt de batterijen gratis afgeven.

Van 1 oktober tot 1 maart mag je bladfaval gratis naar de milieustraat brengen.

Wat kost het?

Je kunt bladafval gratis afgeven.

Teerhoudend dakafval, ook wel bitumineuze dakbedekking of dakleer genoemd, dient gescheiden aangeboden te worden milieustraat. Buiten de bitumen dakbedekking behoren hiertoe ook dakshingles.

Afval - Teerhoudend dakafval

Het teerhoudend dakafval wat gescheiden wordt ingenomen dient vrij van isolatieresten. Dakafval wat in te grote mate verontreinigd is met isolatieresten dient bij het restafval te worden gedeponeerd.
Bij twijfel informeert het aanwezig personeel je uiteraard graag.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 dakafval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Geneesmiddelen vallen onder het Klein Chemisch Afval (KCA), zie hieronder.

Waar kun je het afgeven?

 • Bij de milieustraat kun je medicijnen inleveren bij het KCA depot;
 • Bij jouw apotheek kun je medicijnen inleveren.

Wat kost het?

Je kunt medicijnen op de milieustraat gratis afgeven bij het KCA.

Gips bestaat uit gipsplaten en stucwerk. Dit mag niet gemengd zijn met puin.

Waar kun je het afgeven?

Je kunt gips afgeven op de milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan worden gecomposteerd.

Wat mag je niet inleveren?

 • Je mag geen afval in leveren bij het GFT indien dit niet van organische herkomst is.
 • kattenbakkorrels zonder milieukeur moeten bij het huisvuil (restafval). Composteerbare kattenbakkorrels mogen bij het GFT.

Waar kun je het afgeven?

 • Je kunt jouw GFT-afval in jouw duobak doen en deze wekelijks aan de straat zetten op de daarvoor aangegeven dag en tijd.
 • Je kunt GFT ook zelf composteren in jouw eigen tuin.

Grof huishoudelijk afval is afkomstig uit de inboedel van jouw woning en past door omvang of gewicht niet in de duobak of ondergrondse container.

Waar kun je het afgeven?

Je kunt jouw grof huishoudelijk afval scheiden en inleveren op de milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 grof huishoudelijk afval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Grof tuinafval is organisch afval uit jouw tuin dat niet in de duobak (GFT) past. Ook kerstbomen of delen daarvan horen bij het grof tuinafval.

Wat mag je niet inleveren?

 • Tuinafval dat in het GFT-vak van de duobak passen.
 • Afval dat uit niet-organische materialen bestaat mag je niet vermengen met het GFT.

Waar kun je het afgeven?

 • Je kunt grof tuinafval klein knippen en composteren op een composthoop of in een compostvat. Zie voor tips de website van MilieuCentraal.
 • Kerstbomen kun je na de jaarwisseling eenmalig gratis aanbieden op speciale inzamelplekken. Deze plekken worden bekend gemaakt via een nieuwsbericht op deze website, zie de pagina 'Nieuws'.
 • Grof tuinafval kan ook naar de Milieustraat worden gebracht.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 grof tuinafval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Opgelet! Vanaf 1 oktober tot 1 maart kun je gevallen blad gratis naar de milieustraat brengen.

Glas wordt gescheiden in verpakkingsglas en vlakglas. Verpakkingsglas zijn witte, groene, bruine of andere kleuren flessen en potten. Daarin zat voedsel of dranken verpakt en er zit geen statiegeld op. Vlakglas zijn stukken plat glas van ruiten of spiegels.

Waar kun je het afgeven?

 • Vlakglas kun je alleen bij de milieustraat inleveren. Dit hoort niet in de glasbak.
 • Verpakkingsglas kun je inleveren in de containers voor glas (glasbakken). Deze vind je jaak bij een supermarkt of een winkelcentrum. Op deze pagina vind je een kaart waarop je kunt zien waar de containers staan. Ook staat daar een overzicht van wat wel of niet in de containers mag.
 • Bij de Milieustraat kun je verpakkingsglas en vlakglas inleveren.

Wat kost het?

Je kunt het glas gratis afgeven.

Wat hoort niet in de glasbak?

Aardewerk, Kristalglas, Lampen, Opaalglas (wit, niet doorzichtig), Spiegelglas, vensterglas, vuurvastglas, hittebestendig glas, drinkglazen, glazen schalen, glas van fotolijstjes, vazen en sierflessen.

Dit glas heeft een andere samenstelling en smelttemperatuur dan verpakkingsglas en verstoort het proces van recycling.

Bij hout wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • schoon en onbehandeld hout (A-hout);
 • geverfd of gelakt hout (B-hout);
 • verduurzaamd hout: geïmpregneerd, meestal tuinhout (C-hout).

C-hout mag niet samen worden aangeboden met A-hout of B-hout. Ook spoorbielzen en met olie verontreinigd hout mag niet samen worden aangeboden met A- of B-hout.

Kozijnen met glas

Heb je kozijnen met glas, dan kun je die compleet inleveren op de milieustraat in een aparte container.

Waar kun je het afgeven?

Bij de Milieustraat kun je hout afgeven. Denk eraan dat je verduurzaamd hout (C-hout) apart brengt van A- of B-hout.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 hout 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Huishoudelijk restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van afval. Dit betreft al het afval dat je niet onder kunt brengen in de andere afvalstromen.

Waar kun je het afgeven?

Een keer per week wordt het afval in de duobakken opgehaald. Kijk voor de ophaaldagen op deze pagina.

Klein chemisch afval wordt apart ingezameld vanwege risico’s voor mens, dier en milieu. Klein chemisch afval apart houden voorkomt ernstige milieuvervuiling.

Twijfel je of iets klein chemisch afval is, vraag dit dan aan een van onze medewerkers op de milieustraat of kijk op de website www.afvalscheidingswijzer.nl.

Waar kun je het afgeven?

Bij de Milieustraat kun je klein chemisch afval afgeven. Let hierbij op dat je:

 • Het in de originele verpakking afgeeft. Heb je dat niet meer? Doe het dan in een verpakking die beschermd tegen lekkage of breuk. Zet er dan ook een beschrijving van de inhoud op;
 • TL-lampen zonder verpakking afgeeft;
 • Het persoonlijk overhandigt aan een medewerker van de Milieustraat.

Wat kost het?

Je kunt klein chemisch afval gratis afgeven.

Spullen die gemaakt zijn van hard kunststof of plastic, kun je bij de Milieustraat afgeven. Denk bijvoorbeeld aan oud speelgoed, tuinmeubelen of pvc buizen. Alle zogenaamde zachte kunststoffen die niet vallen onder PMD mogen bij het restafval.

Waar kun je het afgeven?

Je kunt het kunststof afgeven op de milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 kunststof 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Matrassen kunnen worden ingeleverd bij de Milieustraat.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Papier en karton kun je inleveren bij de Milieustraat. Ook wordt in veel wijken oud papier opgehaald door verschillende verenigingen. De ophaaldagen en frequentie verschillen per wijk- of buurt. Op deze pagina lees je wat bij oud papier mag en hoe je het aan de straat zet.

Breng je het naar de Milieustraat? Let er op dat je het oud papier en karton goed verpakt. Zo voorkom je dat het papier kan wegwaaien.

Wat kost het?

Je kunt papier en karton gratis afgeven.

Piepschuim of tempex (EPS-hardschuim) kan bij de milieustraat gescheiden worden aangeboden. Het materiaal moet  vrij van verontreiniging zijn. Bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en opvulmateriaal. EPS hardschuim dat verontreinigd is, moet bij het restafval. Dit is bijvoorbeeld dakisolatie met resten dakbedekking of verontreinigde etensverpakkingen. Bij twijfel informeert het aanwezige personeel je uiteraard graag.

Afval - Piepschuim

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 afval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons. Hierin hoort al het verpakkingsmateriaal dat gemaakt is van plastic, metaal en drankkartons.

Wat hoort niet in het PMD:

 • Verpakkingen met inhoud (eerst leegmaken)
 • Verpakkingen van KCA (klein chemisch afval) zoals kitkokers, spuitbussen, of verfblikken, verfresten
 • Plastic/kunststof dat geen verpakkingsmateriaal is zoals speelgoed, tuinstoelen, lamellen en (land)bouwplastics
 • Medisch plastic afval zoals dialysezakken of injectiespuiten.
 • Koffiecups, Deze horen in het restafval.
 • Piepschuim zoals vulmateriaal en fastfoodverpakkingen.
 • Verpakkingen die bestaan uit combinaties van plastic en aluminium zoals chipszakken en doordrukstrips van kauwgum en medicijnen.

Waar kun je het afgeven?

 • PMD kun je inleveren in de containers voor PMD. Deze vind je vaak bij een supermarkt of een winkelcentrum. Op deze pagina vind je een kaart waarop je kunt zien waar de containers staan. Ook staat daar een overzicht van wat er in de containers mag.
 • Bij de Milieustraat kun je PMD inleveren.
 • Je mag in de gemeente Weert PMD ook thuis in de duobak doen bij het restafval. Dit wordt bij de afvalverwerker gescheiden en verder gesorteerd.

Wat kost het?

Je kunt plastic, metaal en drankkartons gratis afgeven.

Puin bestaat uit steen- of betonresten dat meestal na nieuwbouw of renovatie opgeruimd moet worden. Je kunt puin afvoeren naar de milieustraat. Zorg dat het puin vrij is van overig afval zoals plastic, hout en metaal. Houdt gips en andere materialen apart van het puin. Dit kun je gescheiden inleveren.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 puin of sloopafval 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Opgelet! Slachtafval mag niet worden ingeleverd bij de milieustraat, maar kan alleen op afspraak worden gebracht bij het gemeentelijke 'kadaverhuisje'. Neem hiervoor contact op met de gemeente Weert.
Om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan stellen we jagers en de gelegenheid hun slachtafval van wilde zwijnen, op afspraak, in te leveren bij de gemeente.
Ben je jager en heb je slachtafval van een wild zwijn? Dan kun je telefonisch contact opnemen met de gemeente Weert om een afspraak te maken.
Dit geldt voor inwoners van Weert en Nederweert die in het bezit zijn van een Weerterlandpas en toegang hebben tot de voorzieningen van de milieustraat.

Textiel, kleding en schoenen worden ingezameld en hergebruikt. Hiervoor staan er diverse containers in verspreid door de gemeente en ook op de milieustraat. Je helpt ons door jouw gedoneerde textiel in een gesloten zak aan te bieden. Hierdoor bescherm je de kleding tegen vocht en vervuiling. Als je een zak vult, denk er dan aan dat deze door de opening van de textielcontainer moet passen. Schoenen en sokken per paar inleveren!

Wat mag wel in de groene textielcontainers?

In principe mag ALLE textiel bij ons in de container. Denk hierbij aan:

 • Kleding
 • Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
 • Schoenen (per paar gebonden)
 • Sokken (per paar)
 • Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen, etc.
 • Zachte knuffels

Wat mag er niet in de groene textielcontainers?

Sterk bevuilde textiel met bijvoorbeeld verf- of olievlekken of natte textiel horen NIET in deze containers. Ook is de textielcontainer niet bedoeld voor vloerbedekking, snijafval (kleine lappen stof), dekbedden, kussens, hard speelgoed en afval.

Krijg je een plastic zak voor het ophalen van textiel in jouw brievenbus? Volg dan de aanwijzingen op de zak.

Waar kun je het afgeven?

 • In de groene textielcontainer bij je in de buurt.
 • Bij de Milieustraat kun je textiel afgeven.
 • Bij een kringloopwinkel.

Wat kost het?

Je kunt textiel gratis afgeven.

Wit- en bruingoed bestaat uit alle elektrische apparaten. Alle apparaten die werken op batterijen of een stekker hebben vallen onder wit en bruingoed.

Waar kun je het afgeven?

 • Wanneer je een nieuw apparaat koopt, wordt vaak het oude ingenomen door de winkelier.
 • Bij diverse winkelketens is er de mogelijkheid om elektrische apparaten in te leveren.
 • Bij de Milieustraat kun je wit- en bruingoed afgeven.

Wat kost het?

Je kunt wit- en bruingoed gratis afgeven.

Opgelet! Bedrijven mogen geen wit- en bruingoed naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.

IJzer / metalen zijn voorwerpen die hoofdzakelijk gemaakt zijn uit:

 • ijzer
 • staal
 • aluminium
 • koper
 • zink
 • lood
 • legeringen

Waar kun je het afgeven?

Bij de mileustraat kun je ijzer en metalen inleveren.

Wat kost het?

Je kunt ijzer en metalen gratis afgeven.

Je kunt zand, grond en graszoden uit tuinen en opritten bij de Milieustraat afgeven.

Wat hoort er niet bij?

Zand, grond of graszoden die zijn vermengd met bodemvreemde stoffen. Denk aan bijvoorbeeld puin, olie, verbrandingsresten of ander afval.

Waar kun je het afgeven?

 • Transportbedrijven kunnen ook grond voor je afvoeren.
 • Bij de milieustraat kun je zand en grond inleveren.

Wat kost het?

Bij de Milieustraat kost 1 m3 zand of grond 1 knip van jouw Weerterlandpas.

Opgelet! Bedrijven mogen geen zand, grond of graszoden naar de Milieustraat brengen. Zij moeten hun eigen afvoer regelen.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten