Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

Voorwaarden

 • Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 • Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

 De volgende documenten heeft u nodig om de vergunning aan te vragen:

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Indien van toepassing een arbeidscontract.
 • Huur- of koopcontract.
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Bouwkundige tekeningen.
 • Certificaat mechanische ventilatie.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Gang van zaken

 1. Onder de knop 'online regelen' kunt u de formulieren vinden die u moet invullen en opsturen aan de gemeente Weert. Dit kan per e-mail aan vergunningen@weert.nl of per post. Voor de adresgegevens, zie www.weert.nl/contact.  
 2. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 
 3. U krijgt schriftelijk een besluit van de burgemeester op uw aanvraag.
 4. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is.

Kosten aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Vragen of meer informatie?

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten) of via vergunningen@weert.nl. Zij helpen u graag verder!

Bestemmingsplan

Informeer eerst bij de gemeente of een horecabedrijf/slijterij is toegestaan op de door u gewenste locatie, in verband met het bestemmingsplan.

Alcohol verstrekken buiten een horecabedrijf

Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). De ontheffing dient u aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten