Lees voor ?

Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Foto van een biertap in een café.

Foto van een biertap in een café.

Wil je alcohol verkopen en / of in het openbaar schenken? Hiervoor heb je een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

Voorwaarden

 • Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 • Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet je beschikken over een bestuursreglement waarin je je verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

Wat moet je doen?

 1. Onder de knop ‘online regelen’ kun je de formulieren vinden die je moet invullen en opsturen aan de gemeente Weert. Dit kan per e-mail aan vergunningen@weert.nl of per post. Voor de adresgegevens, zie de pagina 'Contact'. Het bibob vragenformulier dien je met blauwe inkt volledig in te vullen, te ondertekenen én met bijlagen te sturen naar bibob@weert.nl of uitgeprint toe te sturen naar de gemeente Weert.
 2. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 
 3. Je krijgt schriftelijk een besluit van de burgemeester op jouw aanvraag.
 4. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kun je bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is.

Wat heb je nodig?

 • Aanvraagformulier model A volledig invullen en ondertekenen;
 • Bijlage bij model A (verklaring van leidinggevende (minimaal 21 jaar) werkzaam in de  inrichting.
  Dit formulier dient per leidinggevende te worden ingevuld en worden ondertekend;
 • Kopie arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst;
 • Kopie Verklaring van Sociale Hygiëne van alle ondernemers / bestuurders / leidinggevenden;
 • Kopie paspoort / Europese identiteitskaart (geen rijbewijs) van alle met naam genoemde personen in de aanvraag (kopie van de voor- én achterkant);
 • Indien nodig aangevuld met een kopie verblijfsvergunning / tewerkstellingsvergunning;
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • Kopie huurcontract / koopcontract horecapand;
 • Een bouwkundige tekening met daarop aangegeven alle tot de inrichting behorende ruimten, (nood)uitgangen, ramen, tapkasten, toiletten e.d. (ook terras) inclusief de maatvoeringen;

 • Bibob vragenformulier: dit formulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en met blauwe inkt te ondertekenen en met bijlagen (dus uitgeprint) te sturen aan:
  Gemeente Weert,
  Postbus 950
  6000 AZ Weert
  ter attentie van de Bibob-coördinator

 • Aanvraagformulier model B (voor para-commerciële instellingen) volledig invullen en ondertekenen;
 • Bijlage bij model B (verklaring van leidinggevende (minimaal 21 jaar)) werkzaam in de inrichting.
  Dit formulier dient per leidinggevende te worden ingevuld en worden ondertekend;
 • Kopie Verklaring van Sociale Hygiëne van minimaal twee leidinggevenden die op de vergunning vermeld worden;
 • Kopie paspoort / Europese identiteitskaart (van de voor- en achterzijde; geen rijbewijs) van alle met naam genoemde personen in de aanvraag (dus ook van alle bestuursleden), eventueel aangevuld met kopie verblijfsvergunning / tewerkstellingsvergunning, tevens van al deze personen de huidige adresgegevens;
 • Statuten en bestuursreglement;
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • Kopie huurcontract / koopcontract horecapand;
 • Een bouwkundige tekening met daarop aangegeven alle tot de inrichting behorende ruimten, (nood)uitgangen, ramen, tapkasten, toiletten e.d. (ook terras);
 • Bibob vragenformulier: dit formulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en met blauwe inkt te ondertekenen en met bijlagen (dus uitgeprint) te sturen aan: 
  Gemeente Weert,
  Postbus 950
  6000 AZ Weert
  ter attentie van de Bibob-coördinator

Kosten aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Bestemmingsplan

Informeer eerst bij de gemeente of een horecabedrijf/slijterij is toegestaan op de door jou gewenste locatie, in verband met het bestemmingsplan.

Alcohol verstrekken buiten een horecabedrijf

Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). De ontheffing dien je aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie deze pagina.

Vragen of meer informatie?

Twijfel je of je een vergunning nodig hebt, neem dan contact op de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten) of via vergunningen@weert.nl. Zij helpen je graag verder!

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten