Lees voor ?

Archeologie

Archeologische vondsten

Archeologische vondsten

Een groot deel van de geschiedenis van Weert is onder het oppervlak begraven. Zoals omschreven in de Erfgoedwet wordt daarom zorgvuldig met archeologie omgegaan. In de beleidsnota archeologie van de gemeente Weert wordt beschreven hoe dat moet gebeuren.

De regio Weert-Nederweert (het zogenoemde Eiland van Weert) is één van de zes archeologische aandachtsgebieden in de provincie Limburg. In die regio zijn drie archeologische rijksmonumenten. Het Urnenveld op de Boshoverheide is daarvan het bekendste. Dit is het grootste urnenveld van Noordwest Europa en stamt uit de Urnenveldenperiode 1000-400 v. Chr. De andere archeologische rijksmonumenten zijn de mesolithische vindplaats bij de Mildert en de Romeinse brug over de Tungelroysche beek.

Uitvoering

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen en in alle bestemmingsplannen worden archeologische paragrafen opgenomen. Uitgangspunt van de Erfgoedwet is dat het archeologisch bodemarchief zoveel mogelijk in de bodem (in situ) behouden moet worden. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dan is het noodzakelijk dat voorafgaand aan grondverstorende activiteiten (ondergrondse sanering, slopen, graven, heien e.d.) wordt vastgesteld of er ter plaatse archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Daarbij is in de wet bepaald dat “de verstoorder betaalt”. Dit houdt in dat initiatiefnemers voorafgaand aan de grondverstorende activiteiten, door archeologisch vooronderzoek moeten aantonen dat als gevolg van hun handelen geen archeologische waarden ongezien worden vernietigd.

Onderzoeksrichtlijnen

Als er een archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, dan hebben de gemeenten Weert en Nederweert daarvoor samen een onderzoeks-sjabloon laten opstellen. Dit sjabloon en de toelichting kunt u hieronder downloaden.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten