Lees voor ?

Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Weert

Als je het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kun je daar bezwaar tegen maken. Met een bezwaarschrift kun je soms een beslissing tegenhouden. Lees hieronder hoe het werkt.

Bezwaarschrift

Stuur je bezwaarschrift naar het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). In de meeste gevallen is dit het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Het bestuursorgaan waar het bezwaarschrift naartoe moet, staat onder aan het besluit.
Stuur je bezwaarschrift naar:

Gemeente Weert t.a.v. [vermeld hier het bestuursorgaan zoals aangegeven in het besluit]
Postbus 950
6000 AZ Weert

Wil je bezwaar maken tegen een parkeerbon (gemeentelijke belastingen) of WOZ-waarde? Dat kan op deze manier:

Voorwaarden

Als je bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente Weert dan geldt het volgende:

  • Het besluit moet aan jou gericht zijn of je moet belanghebbende zijn.
  • Je bent het niet eens met het besluit, ófJe vindt dat de gemeente ten onrechte géén besluit heeft genomen, ófJe vindt dat de gemeente het besluit te laat heeft genomen.
  • Je moet je bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Zie de pagina 'Officiële bekendmakingen' voor de gepubliceerde besluiten.

Belanghebbenden

Je kunt ook bezwaar indienen als het besluit niet aan jou gericht is. Je moet dan rechtstreeks belang hebben bij het besluit. Dat is bijvoorbeeld zo als je naast een café woont waarvan de eigenaar een verruiming van de openingstijden heeft aangevraagd. Of als je zicht hebt op een evenement waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.

Bezwaar is gratis

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In je bezwaarschrift geef je aan waarom je het niet eens bent met het besluit. Of met het niet nemen van het besluit. Dit moet er in elk geval in staan:

  • Je naam en adres;
  • De datum waarop je het bezwaarschrift schrijft;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt. Je kunt ook een kopie meesturen, of het kenmerk en/of zaaknummer van het besluit doorgeven.
  • De reden(en) voor je bezwaarje handtekening.

Het bezwaarschrift moet compleet zijn

Als je bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijg je hiervan schriftelijk bericht. Je kunt er dan alsnog voor zorgen dat je bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doe je dat niet, dan wordt je bezwaarschrift niet in behandeling genomen (kennelijk niet-ontvankelijk verklaard). Je krijgt dan ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maak je namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als je geen advocaat bent, heb je een bewijs nodig waarin de persoon voor wie je het bezwaarschrift indient, jou daarvoor machtigt.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten