Lees voor ?

Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Weert

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Met een bezwaarschrift kunt u soms een beslissing tegenhouden. Lees hieronder hoe het werkt.

Bezwaarschrift

Stuur uw bezwaarschrift naar het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). In de meeste gevallen is dit het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Het bestuursorgaan waar het bezwaarschrift naartoe moet, staat onder aan het besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Gemeente Weert
t.a.v. [vermeld hier het bestuursorgaan zoals aangegeven in het besluit]

Postbus 950 6000 AZ Weert

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerbon (gemeentelijke belastingen) of WOZ-waarde? Dat kan op deze manier:

Voorwaarden

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente Weert dan geldt het volgende:

  • Het besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn.
  • U bent het niet eens met het besluit, óf
  • U vindt dat de gemeente ten onrechte géén besluit heeft genomen, óf
  • U vindt dat de gemeente het besluit te laat heeft genomen.

U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Zie de pagina 'Officiële bekendmakingen' voor de gepubliceerde besluiten.

Belanghebbenden

U kunt ook bezwaar indienen als het besluit niet aan u gericht is. U moet dan rechtsreeks belang hebben bij het besluit. Dat is bijvoorbeeld zo als u naast een café woont waarvan de eigenaar een verruiming van de openingstijden heeft aangevraagd. Of als u zicht hebt op een evenement waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.

Bezwaar is gratis

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Of met het niet nemen van het besluit. Dit moet er in elk geval in staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook een kopie meesturen, of het kenmerk en/of zaaknummer van het besluit doorgeven.
  • de reden(en) voor uw bezwaar
  • uw handtekening

Het bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (kennelijk niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig waarin de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient, u daarvoor machtigt.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten