Lees voor ?

Bezwaar maken tegen een boete

Er zijn twee soorten boetes die je kunt krijgen. Een parkeerboete (naheffingsaanslag) krijg je bijvoorbeeld voor parkeren zonder te betalen bij de parkeermeter. Een strafrechtelijke boete krijg je bijvoorbeeld als je je voertuig parkeert op een plek waar dat niet mag of overtredingen begaat uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Op deze pagina lees je informatie over beide soorten boetes, de afhandeling ervan en hoe je bezwaar kunt maken.

Parkeerboete (naheffingsaanslag)

Een parkeerboete krijg je bijvoorbeeld als je bij het parkeren niet hebt betaald bij de parkeermeter. Je ontvangt dan een acceptgiro van de gemeente, een zogenaamde naheffingsaanslag.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de boete? Dan kun je bezwaar maken via de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap). Ook al maak je bezwaar, je moet evengoed de parkeerboete betalen. Bezwaar maken kan alleen binnen 6 weken na dagtekening van de parkeerboete. Je bezwaar stuur je schriftelijk op naar de BsGW:

BsGW
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Stuur de volgende gegevens mee met je bezwaar:

  • Kopie van de parkeerboete
  • Je persoonlijke gegevens
  • Kentekennummer
  • Reden van je bezwaar
  • Je handtekening
  • Eventuele bewijsstukken. Dat kan het originele parkeerkaartje zijn. Is je auto gestolen? Stuur dan een kopie van de aangifte van diefstal van je auto mee. Is de auto niet meer van jou? Dan kun je een kopie van het vrijwaringsbewijs meesturen.

Let dus wel op: het bezwaar loopt niet via de gemeente Weert, maar via de BsGW. Denk je dat er iets niet klopt? Dan kun je ook eerst contact opnemen met de gemeente Weert, via telefoonnummer (0495) 575 000.

 Heb je vragen? Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW. Daar staan ook voorbeelden genoemd van situaties waarin je geen bezwaar kunt maken. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de BsGW via telefoonnummer (088) 842 03 90.

Overige boetes: strafrechtelijke boetes

Parkeer je jouw voertuig op een plek waar dat niet mag, zoals op een gehandicaptenparkeerplaats, in de vergunninghouderszone of op een locatie waar een parkeerverbod geldt? Of plaats je het huishoudelijk afval niet op de voorgeschreven manier of ruim je hondenpoep niet op, dan krijg je een boete. Deze strafrechtelijke boetes worden ook wel proces-verbaal genoemd.

Bezwaar maken

De afhandeling hiervan gebeurt door een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid: het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Je ontvangt automatisch een beschikking met een acceptgiro van het CJIB. Je kunt betalen, maar mag ook beroep aantekenen via het CJIB. Dit kan makkelijk online via www.cjib.nl. Als je bezwaar maakt tegen je boete, dan hoef je de boete nog niet te betalen.

 Zijn er vragen of denk je dat er iets niet klopt, dan kun je ook contact opnemen met de gemeente Weert, via telefoonnummer (0495) 575 000 of rechtstreeks met de afdeling Toezicht en Handhaving via (0495) 575 650.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten