Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bezwaar maken tegen een boete

Er zijn twee soorten boetes die u kunt krijgen. Een parkeerboete (naheffingsaanslag) krijgt u bijvoorbeeld voor parkeren zonder te betalen bij de parkeermeter. Een strafrechtelijke boete krijgt u bijvoorbeeld als u uw voertuig parkeert op een plek waar dat niet mag of overtredingen begaat uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Op deze pagina leest u informatie over beide soorten boetes, de afhandeling ervan en hoe u bezwaar kan maken.

Parkeerboete (naheffingsaanslag)

Een parkeerboete krijgt u bijvoorbeeld als u bij het parkeren niet betaald heeft bij de parkeermeter. U ontvangt dan acceptgiro van de gemeente, een zogenaamde naheffingsaanslag.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u bezwaar maken via de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap). Ook al maakt u bezwaar, u moet evengoed de parkeerboete betalen. Bezwaar maken kan alleen binnen 6 weken na dagtekening van de parkeerboete. Uw bezwaar stuurt u schriftelijk op naar de BsGW:

BsGW
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Stuur de volgende gegevens mee met uw bezwaar:

  • Kopie van de parkeerboete
  • Uw persoonlijke gegevens
  • Kentekennummer
  • Reden van uw bezwaar
  • Uw handtekening
  • Eventuele bewijsstukken. Dat kan het originele parkeerkaartje zijn. Is uw auto gestolen? Stuur dan een kopie van de aangifte van diefstal van uw auto mee. Is de auto niet meer van u? Dan kunt u een kopie van het vrijwaringsbewijs meesturen.

Let dus wel op: het bezwaar loopt niet via de gemeente Weert, maar via de BsGW. Denkt u dat er iets niet klopt? Dan kunt u ook eerst contact opnemen met de gemeente Weert, via telefoonnummer (0495) 575 000.

  Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW. Daar staan ook voorbeelden genoemd van situaties waarin u geen bezwaar kunt maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de BsGW via telefoonnummer (088) 842 03 90.

Overige boetes: strafrechtelijke boetes

Parkeert u uw voertuig op een plek waar dat niet mag, zoals op een gehandicaptenparkeerplaats, de vergunninghouders zone of op een locatie waar een parkeerverbod geldt? Of plaatst u het huishoudelijk afval niet op de voorgeschreven manier of ruimt u hondenpoep niet op, dan krijgt u een boete. Deze strafrechtelijke boetes worden ook wel proces verbaal genoemd.

Bezwaar maken

De afhandeling hiervan gebeurt door een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid: het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U ontvangt automatisch een beschikking met een acceptgiro van het CJIB. U kunt betalen, maar mag ook beroep aantekenen via het CJIB. Dit kan makkelijk online via www.cjib.nl Als u bezwaar maakt tegen uw boete, dan hoeft u de boete nog niet te betalen.

  Zijn er vragen of denkt u dat er iets niet klopt kunt u ook contact opnemen met de gemeente Weert, via telefoonnummer (0495) 575 000 of rechtstreeks met de afdeling Toezicht en Handhaving via (0495) 575 650.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten