Lees voor ?

Parkeren

Auto's op het Kasteelplein.

Auto's op het Kasteelplein.

Komt u naar de binnenstad van Weert? In en rond het centrum van Weert geldt betaald parkeren. Woont of werkt u in het centrum? Dan kunt u een parkeerabonnement- of vergunning aanvragen. Voor werknemers van bedrijven in het centrum is er ook een parkeerbundel. Hieronder kunt u meer informatie vinden over deze parkeerproducten.

Digitaal parkeerloket

Inwoners, bedrijven en werknemers kunnen parkeerzaken online regelen via het digitaal parkeerloket van de gemeente Weert. Zo kunnen de digitale parkeervergunningen om op straat te parkeren en de abonnementen om in een garage te parkeren via het loket worden aangevraagd, betaald en beheerd. Voor bewoners en bedrijven uit vergunninghouderszone 3 is het mogelijk om met de 'digitale visiteregeling' bezoek te laten parkeren.

Lees verder...

Wilt u weten waar u kunt parkeren als u het centrum van Weert bezoekt? Bekijk dan de parkeermogelijkheden en tarieven.

Parkeermogelijkheden en tarieven

Parkeervergunning: voor een gebied waar betaald parkeren (zone 1 of 2) of vergunning parkeren geldt (zone 3).

Parkeervergunning bewoners (op straat parkeren)

Parkeerabonnement parkeergarage of -terrein: voor één parkeergarage naar keuze of parkeerterrein Centrum-Noord.

Parkeerabonnement (parkeergarage of -terrein)

Digitale visiteregeling: voor bewoners om bezoek in vergunningszone 3 te laten parkeren.

Digitale visiteregeling

Voor werknemers in de binnenstad zijn er diverse mogelijkheden. Wat voor u het goedkoopst is hangt af van uw persoonlijke situatie. Vergelijk de volgende mogelijkheden:

Parkeerbundel: geldt alleen voor werknemers in de binnenstad (zone 1 en 2). Werkt u bij een bedrijf dat gevestigd is in de binnenstad? Dan kunt u een prepaid-urenbundel aanvragen. Daarmee koopt u vooraf parkeeruren tegen een aantrekkelijk uurtarief.

Parkeerbundel (voor werknemers binnenstad)

Parkeervergunning (op straat parkeren): werknemers die werken in de binnenstad (zone 1 en 2) komen alleen in aanmerking voor een parkeervergunning voor zone 2. Werkt u in zone 3? Dan kunt u voor deze zone een vergunning aanvragen.

Parkeervergunning (op straat parkeren)

Parkeerabonnement parkeergarage of -terrein: voor één parkeergarage naar keuze of parkeerterrein Centrum-Noord. Reist u vaak met het openbaar vervoer? Dan is er voor u een parkeerabonnement voor de Stationspleingarage of Centrumgarage beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.

Parkeerabonnement (parkeergarage of -terrein)

Parkeervergunning: voor een gebied waar betaald parkeren (zone 1 of 2) of vergunning parkeren geldt (zone 3).

Parkeervergunning bedrijf (op straat parkeren)

Eerstelijnszorg- of commerciële vergunning: als uw bedrijf zorg verleend of commerciële werkzaamheden verricht in zone 1 tot en met 3. Met de vergunning kunt u dan parkeren in zone 1 tot en met 3.

Parkeervergunning bedrijf combinatie (op straat parkeren)  

Parkeerabonnement parkeergarage of -terrein: voor één parkeergarage naar keuze of parkeerterrein Centrum-Noord.

Parkeerabonnement (parkeergarage of -terrein)

Parkeervergunning weekmarkt: als standplaatshouder van de weekmarkt in Weert is het mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen om op zaterdag te parkeren in zone 1.

Parkeervergunning weekmarkt (op straat parkeren)

Digitale visiteregeling: voor bedrijven om bezoek in vergunningszone 3 te laten parkeren.

Digitale visiteregeling

Het is voor mantelzorgers mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen wanneer u zorg nodig heeft.

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Parkeren in het centrum: als mindervalide kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op straat in het centrum gratis parkeren (maximaal 3 uur). Gebruik hiervoor wel een parkeerschijf (om uw aankomsttijd aan te geven) en uw gehandicaptenparkeerkaart.

 Het gratis parkeren geldt niet in parkeergarages.

Gehandicaptenparkeerkaart: Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Helaas is het niet altijd mogelijk om vrijwel voor de deur in- en uit te kunnen stappen. De gehandicaptenparkeerkaart kan hiervoor uitkomst bieden

Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerplaats: als u gehandicapt bent en u beschikt over een auto, dan kunt u een aanvraag voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken indienen. 

Gehandicaptenparkeerplaats

Op de Suffolkweg in Weert is een afgesloten terrein waar het mogelijk is om een vrachtwagen te parkeren. Voor meer informatie of het aanvragen van een abonnement, zie:

Vrachtwagenparkeerplaats Suffolkweg

Veelgestelde vragen

Inwoners, bedrijven en werknemers kunnen parkeerzaken online regelen via het digitaal parkeerloket van de gemeente Weert.

Betaald parkeren geldt in en rondom het centrum van Weert. Als je in of rondom het centrum woont en wilt parkeren op straat dan kun je een parkeervergunning aanvragen. Op de pagina 'Parkeervergunning bewoners' vind je gedetailleerde informatie over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor het aanvragen van een parkeervergunning en de uitleg om dit online te regelen.

Niet alleen in bepaalde delen van Weert, maar ook in andere gemeenten zijn er parkeerproblemen. In de hedendaagse samenleving kunnen bewoners niet langer vanzelfsprekend verwachten dat ze hun auto direct voor de deur kunnen parkeren. Parkeren vereist ruimte en vanwege de schaarste en hoge kosten van grond is dit een kostbaar goed. Daarnaast is het essentieel om voldoende groenvoorzieningen in woonwijken te behouden. Groen draagt bij aan het milieu, bevordert biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, biedt waterberging, dempt geluidshinder en zorgt voor verkoeling tijdens warme periodes. De gemeente moet ook rekening houden met de behoefte aan voldoende ruimte voor langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers. Bovendien is het een verantwoordelijkheid van de gemeente om voldoende ruimte te houden voor de toegankelijkheid van bewoners met een beperking.

De oorzaak van parkeerproblematiek is divers. De voornaamste factor is de voortdurende toename van het aantal auto's in Nederland. Er komen steeds meer voertuigen bij. De wijken zijn hier vanzelfsprekend niet op berekend. Het huidige aantal parkeerplaatsen is namelijk gebaseerd op de parkeernorm die gold op het moment van de inrichting van de straat/wijk.

De gemeente monitort voortdurend de verkeerssituatie en parkeerdruk in Weert. Wanneer in de toekomst grootschalig onderhoud wordt gepleegd, kunnen bepaalde aspecten mogelijk worden meegenomen of anders worden ingericht. De uitvoering hiervan is afhankelijk van verschillende factoren: prioritering, wenselijkheid, bezetting, planning en de technische en financiële mogelijkheden. Wij streven naar gebalanceerde oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de diverse belangen van bewoners.

De gemeente is terughoudend met het plaatsen van een wit kruis, gele streep, varkensruggen, paaltjes en hekjes in het belang van de kwaliteit van het straatbeeld. Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Het negeren van deze regel is een overtreding van de verkeersvoorschriften en kan beboet worden. Ook het parkeren op het trottoir valt onder hinderlijk parkeren waarop gehandhaafd kan worden. Weggebruikers horen op de hoogte te zijn van deze regels. Extra maatregelen, zoals een gele streep, een wit kruis of een paaltje, zijn hiervoor niet noodzakelijk.

Het is niet toegestaan een openbare parkeerplaats te reserveren. Alleen parkeerplaatsen voor gehandicapten kunnen bij de gemeente worden aangevraagd op basis van kentekenregistratie. Deze parkeerplaatsen worden aangeduid met een verkeersbord, waarbij een onderbord is toegevoegd met het kenteken van het desbetreffende voertuig. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, aangeduid met een verkeersbord, zijn beschikbaar voor parkeren door personen met een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

 Als je een beperking hebt en in het bezit bent van een auto, kun je een verzoek indienen voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Op de pagina 'Gehandicaptenparkeerplaats' vind je gedetailleerde informatie over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats en de stappen om dit aanvraagproces te doorlopen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten