Bijstand (inkomstenbriefje)

De gemeente Weert gebruikt twee formulieren:

Wijzigingsformulier

Op het wijzigingsformulier geeft u wijzigingen door die van belang zijn voor het recht op of de hoogte van de bijstandsuitkering. Dit kan bijvoorbeeld inwoning van een ander zijn of een opname in het ziekenhuis. Voor meer informatie, zie deze pagina.

Inkomensformulier

Heeft u naast uw bijstandsuitkering ook andere (wisselende) inkomsten, bijvoorbeeld uit werk of alimentatie? Dan moet u het inkomstenformulier invullen. Hiermee voorkomt u dat u teveel of te weinig uitkering krijgt. Voor het doorgeven van uw inkomsten gebruikt u het digitaal inkomstenformulier, met DigiD. Uw loon- en of uitkeringsspecificatie of andere bewijzen van ontvangen inkomsten, kunt u als Word-, PDF- of als JPEG-bestand (afbeelding) digitaal aanleveren. Zie de knop hieronder.

Datum inleveren

Het inkomstenformulier moet op de 25e van de maand worden ingestuurd / ingeleverd. 
De uitbetaling van de uitkering vindt maandelijks tussen 10e en 15e plaats.

 Wat moet u doen?

  • U levert uw Info in op de aangegeven datum. Uw wijzigingsformulier levert u in als er iets wijzigt wat van belang is of wanneer de gemeente daarom vraagt.
  • Als u uw formulier niet of niet tijdig inlevert kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld en zal uw uitkering niet worden uitbetaald. Tevens loopt u het risico dat u een boete krijgt.
  • Als, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw formulier, wordt besloten om de uitkering te wijzigen of een boete op te leggen, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen dat besluit.
Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten