Lees voor ?

Bodemenergie / Warmte-koude opslag

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of pand te verwarmen en te koelen. Bodemenergie op een diepte van 30-200 meter noemen we ook wel warmte-koude-opslag (WKO).

Gesloten bodemenergiesystemen Een gesloten bodemenergiesysteem wisselt warmte en koude uit met de bodem met behulp van kunststof bodemlussen die gevuld zijn met een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen. De vloeistof komt niet in direct contact met het grondwater. Er is dus geen sprake van een actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. Een andere benaming is bodemwarmtewisselaar of warmtepomp. In de winter neemt het systeem warmte uit de bodem op. In de zomer geeft het systeem warmte af aan de bodem en wordt juist gekoeld. Het kan gaan om een individuele woning, een aantal woningen of een klein utiliteitsgebouw.

Bodemenergie - Gesloten systeem
Afbeelding van een gesloten systeem: links de 'koude vraag', rechts de 'warmte vraag'.

(Gratis) melden van gesloten bodemenergiesystemen / warmtepompen / bodemwarmtewisselaars

Per 1 juli 2013 is het verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente Weert. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (>70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden. Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem bij particulieren gebeurt via het Omgevingsloket. Je krijgt toegang tot het Omgevingsloket met je DigiD. Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem is gratis.

Daarnaast is de gemeente Weert gelegen in zone III van de Roerdalslenk. De Roerdalslenk ligt globaal tussen Sittard, Roermond en Weert. De Roerdalslenk is opgedeeld in vier zones, met elk een eigen boorverbod vanaf een bepaalde diepte. Deze dieptes staan in de Omgevingsverordening Limburg.

Waarom melden?

Als bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar staan ontstaat er onderling negatieve beïnvloeding en wordt het rendement minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden, worden deze beschermd tegen negatieve beïnvloeding. Voor nieuwe systemen is het melden verplicht. Het melden van bestaande systemen is vrijwillig.

Waarom ook bestaande systemen melden?

De ligging van de bestaande gesloten systemen is bij de gemeente Weert vaak niet bekend omdat er geen meldingsplicht was. Om goed met elkaar rekening te kunnen houden en onderlinge beïnvloeding te voorkomen, is het belangrijk dat ook de ligging van de bestaande gesloten systemen bekend wordt. Het melden van deze bestaande systemen is niet verplicht, maar kent wel voordelen. Het voordeel van het melden van een vóór 1 juli 2013 geïnstalleerd gesloten bodemenergiesysteem is dat dit dan wettelijk wordt beschermd tegen negatieve beïnvloeding door een bodemenergiesysteem dat later wordt geplaatst in jouw directe omgeving.

Open bodemenergiesystemen

Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater uit de ene bron onttrokken en na gebruik terug in de bodem via de andere bron geïnfiltreerd. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en bijgewarmd door een warmtepomp voor verwarming. Het afgekoelde water wordt teruggepompt in een andere bron. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. In de zomer wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling. Het kan gaan om grotere collectieve systemen die meerdere afnemers bedienen of om kleinere individuele systemen.

Bodemenergie - Open systeem
Afbeelding van een open systeem: links de 'koude vraag', rechts de 'warmte vraag'.

Melden van open bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen zijn vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. De provincie Limburg is bevoegd gezag. Voor meer informatie, zie de website van de Provincie Limburg.

Informatie en vragen

Meer informatie vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Verder kun je met vragen terecht de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie de pagina 'Contact'.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten