Briefadres

Als burger bent u verplicht zich in te schrijven op het adres waar u verblijft. Heeft u geen verblijfsadres, dan dient u een briefadres te kiezen. Ook wanneer u uw post niet kunt of wilt ontvangen op uw verblijfsadres, is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te kiezen voor inschrijving op een briefadres.

Als u denkt in aanmerking te komen voor inschrijving op briefadres, kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn verschillende redenen waarom burgers hun post liever niet op het eigen adres maar bij familie of vrienden willen ontvangen. In principe schrijft de gemeente u in op het adres waar u woont of bent gevestigd. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente u op een briefadres inschrijven. Daartoe dient u bij de gemeente een schriftelijk verzoek in te dienen.

Een briefadres is nuttig als u voor langere tijd geen post kunt of wilt ontvangen op uw verblijfsadres. Bijvoorbeeld, als u schipperĀ  bent, voor enige tijd verblijft in het buitenland of in een:

  • Verpleegtehuis,
  • Ziekenhuis,
  • Strafinrichting,
  • Afkickcentrum,
  • Psychiatrische inrichting.

Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en dus geen postbus.

Wat heeft u nodig?

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze er voor zorgt dat de post u bereikt.
  • Kopie legitimatie hoofdbewoner.

Tips

  • Maakt u gebruik van een briefadres en krijgt u uw post maar mondjesmaat of in het geheel niet? Het is wellicht goed te weten dat de hoofdbewoner van het (brief)adres de verplichting op zich heeft genomen u de post te bezorgen. U kunt hem of haar hierop dus aanspreken.
  • Heeft u iemand een briefadres verstrekt en heeft u geen contact meer met deze persoon? Laat de gemeente dit dan weten.