Lees voor ?

Verhuizing naar Nederland

Gaat u zich (weer) in Nederland als burger vestigen? U dient zich in te schrijven bij de gemeente waar u verblijft. Ook als u tijdelijk in Nederland verblijft of anderszins een relatie heeft met Nederland, kunt u zich inschrijven.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Wat moet u doen?

 U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de knop hieronder kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente.

 • U moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in persoon verschijnen bij de gemeente waar u verblijft, om aangifte 'eerste inschrijving' te doen.
 • Tevens moeten alle medebewoners, die deel uitmaken van het gezin, in persoon tijdens de aangifte bij de gemeente verschijnen.
 •  Als u niet tijdig zich laat inschrijven kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

Eerste inschrijving

Als u zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigt of al eerder ingeschreven heeft gestaan maar uitgeschreven bent voor 1 oktober 1994, heeft u een aangifte 'eerste inschrijving' nodig. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als inwoner in de basisregistratie personen (BRP) van een gemeente staat ingeschreven.

Inwonen

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven dan moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming heeft van de bewoner.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u

 • de Nederlandse nationaliteit heeft,
 • of een onderdaan bent van de Europese Unie,
 • of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Om te worden ingeschreven moet u tenminste 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven.

Wat heeft u nodig?

Bij de afspraak moet u meenemen:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren.
 • Een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden (indien van toepassing). Het is mogelijk dat deze akten moeten worden gelegaliseerd en eventueel vertaald door een beëdigd vertaler.
 • Als u uit de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba komt: een bewijs van uitschrijving. Tevens een bewijs van uitschrijving als u uit de landen België of de Bondsrepubliek Duitsland komt.
 • Andere documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand met een kopie van zijn / haar legitimatiebewijs).

Bent u geboren in het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan moet u bij een eerste inschrijving in Nederland (vanuit het buitenland) een akte van geboorte overleggen. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren en eventueel vertalen door een beëdigd vertaler.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten