Lees voor ?

Verhuizing naar Nederland

Ga je je (weer) in Nederland als burger vestigen? Je dient je in te schrijven bij de gemeente waar je verblijft.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Wat moet je doen?

 Je kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de knop hieronder kun je een afspraak inplannen bij de gemeente.
 • Je moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in persoon verschijnen bij de gemeente waar je verblijft, om aangifte 'eerste inschrijving' te doen.
 • Tevens moeten alle medebewoners, die deel uitmaken van het gezin, in persoon tijdens de aangifte bij de gemeente verschijnen.
 •  Als je de inschrijving niet tijdig doet, kan de gemeente je een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

Eerste inschrijving

Als je je vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigt of al eerder ingeschreven hebt gestaan, maar uitgeschreven bent voor 1 oktober 1994, heb je een aangifte 'eerste inschrijving' nodig. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als inwoner in de basisregistratie personen (BRP) van een gemeente staat ingeschreven.

Inwonen

Als je verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven, dan moet je bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat je toestemming hebt van de huidige bewoner.

Rechtmatig verblijf

Je verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dat houdt in dat je:

 • de Nederlandse nationaliteit hebt,
 • of een onderdaan bent van de Europese Unie,
 • of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Om te worden ingeschreven moet je tenminste 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven.

Wat heb je nodig?

Bij de afspraak moet je meenemen:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Als je in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat je de akte van geboorte moet laten legaliseren.
 • Een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden (indien van toepassing). Het is mogelijk dat deze akten moeten worden gelegaliseerd en eventueel vertaald door een beëdigd vertaler.
 • Als je uit de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba komt: een bewijs van uitschrijving. Tevens een bewijs van uitschrijving als je uit de landen België of de Bondsrepubliek Duitsland komt.
 • Andere documenten die gelden als bewijs voor het feit dat je hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand met een kopie van zijn / haar legitimatiebewijs).
Ben je geboren in het buitenland en heb je de Nederlandse nationaliteit, dan moet je bij een eerste inschrijving in Nederland (vanuit het buitenland) een akte van geboorte overleggen. Het is mogelijk dat je de akte van geboorte moet laten legaliseren en eventueel laten vertalen door een beëdigd vertaler.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten