Lees voor ?

Verhuizen (binnen Nederland)

Sjouwen met een verhuisdoos.

Sjouwen met een verhuisdoos.

Verhuist u naar een (ander) adres binnen de gemeente Weert? Geef uw verhuizing op tijd door, uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 4 weken (28 dagen) van tevoren. Als u verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming hebt van de huidige bewoner voor de verhuizing. 

U kunt online, met uw DigiD, een verhuizing doorgeven via de knop hieronder. U kunt ook op afspraak terecht in het stadhuis of (zonder afspraak) bij de dependance in Stramproy, zie hieronder voor meer informatie. 

 • Verhuist u naar Weert vanuit een andere gemeente in Nederland? Geef dit dan door aan de gemeente Weert, uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door. 
 • Als u verhuist van Weert naar een andere gemeente in Nederland, dan hoeft u dit niet te melden bij de gemeente Weert, wél bij uw nieuwe gemeente!
 • Verhuist u naar het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Weert. Dit kan digitaal via de knop hieronder of aan de balie.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

U kunt een verhuizing doorgeven:

 • van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
 • van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
 • van uw kinderen die met u mee verhuizen.
 • van uw ouder(s) als u 18 jaar of ouder bent en als u samenwoont en samen naar hetzelfde adres verhuist.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Inwonen

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven dan moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming heeft van de bewoner / verhuurder. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u voor lange tijd in een instelling of tehuis gaat wonen.

Als u verhuist naar een adres waar al iemand anders woont, moet u aan de balie een schriftelijke verklaring voorleggen waaruit blijkt dat u toestemming heeft naar het adres te verhuizen. 

Op tijd doorgeven

 • U kunt uw nieuwe adres niet eerder dan 28 dagen (4 weken) vóór uw verhuizing aan ons doorgeven.
 • U moet uw nieuwe adres uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan ons doorgeven.
 • Als u het nieuwe adres meer dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, gaat de adreswijziging in op de dag dat u de verhuizing doorgeeft aan de gemeente.

Geef uw verhuizing op tijd door! De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen, om vervelende verrassingen te voorkomen. Voor meer informatie, zie de website van de Rijksoverheid.
Als u zich niet tijdig laat inschrijven, kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

Extra documenten

We vragen  ook om de rechtmatigheid van uw verblijf aan te tonen door middel van een kopie van een huur- of koopcontract of, indien van toepassing, schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het pand. Dat kan bij de aangifte. Heeft u de deze documenten niet meegebracht, dan kunnen we er achteraf nog om vragen. Een doorgevoerde verhuizing kan op basis van het niet inleveren van de gevraagde documenten ongedaan worden gemaakt.

Briefadres

Heeft u géén vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling? U kunt zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een zogenaamd briefadres.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten