Lees voor ?

Verhuizen (binnen Nederland)

Sjouwen met een verhuisdoos.

Sjouwen met een verhuisdoos.

Verhuis je naar een (ander) adres binnen de gemeente Weert? Geef je verhuizing op tijd door, uiterlijk 5 dagen na je verhuisdatum of maximaal 4 weken (28 dagen) van tevoren. Als je verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet je  bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat je toestemming hebt van de huidige bewoner voor de verhuizing. 

Je kunt online, met je DigiD, een verhuizing doorgeven via de knop hieronder. Je kunt ook op afspraak terecht in het stadhuis in Weert of in de dependance Stramproy, zie hieronder voor meer informatie. 

 • Verhuis je naar Weert vanuit een andere gemeente in Nederland? Geef dit dan door aan de gemeente Weert, je oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door. 
 • Als je verhuist van Weert naar een andere gemeente in Nederland, dan hoef je dit niet te melden bij de gemeente Weert, wél bij je nieuwe gemeente!
 • Verhuis je naar het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Weert. Dit kan digitaal via de knop hieronder of aan de balie.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Je kunt een verhuizing doorgeven:

 • van jezelf, als je 16 jaar of ouder bent.
 • van je echtgenoot / echtgenote als je op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
 • van je geregistreerde partner als je op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
 • van je kinderen die met je mee verhuizen.
 • van je ouder(s) als je 18 jaar of ouder bent en als je samenwoont en samen naar hetzelfde adres verhuist.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Inwonen

Als je verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven dan moet je bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat je toestemming heeft van de bewoner / verhuurder. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of als je voor lange tijd in een instelling of tehuis gaat wonen.

Als je verhuist naar een adres waar al iemand anders woont, moet je aan de balie een schriftelijke verklaring overleggen waaruit blijkt dat je toestemming hebt naar het adres te verhuizen. 

Op tijd doorgeven

 • Je kunt je nieuwe adres niet eerder dan 28 dagen (4 weken) vóór je verhuizing aan ons doorgeven.
 • Je moet je nieuwe adres uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan ons doorgeven.
 • Als je het nieuwe adres meer dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, gaat de adreswijziging in op de dag dat je de verhuizing doorgeeft aan de gemeente.

Geef je verhuizing op tijd door! De persoonsgegevens die de gemeente van je heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen, om vervelende verrassingen te voorkomen. Voor meer informatie, zie de website van de Rijksoverheid.
Als je je niet tijdig laat inschrijven, kan de gemeente je een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

Extra documenten

We vragen ook om de rechtmatigheid van je verblijf aan te tonen door middel van een kopie van een huur- of koopcontract of, indien van toepassing, schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het pand. Dat kan bij de aangifte. Heb je deze documenten niet meegebracht, dan kunnen we vragen om deze alsnog aan te leveren. Als de gevraagde documenten niet worden ingeleverd, dan kan de verhuisaangifte worden afgewezen.

Briefadres

Heb je géén vaste woon- of verblijfplaats of verblijf je in een instelling? Je kunt je, onder bepaalde voorwaarden, inschrijven op een zogenaamd briefadres.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten