Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

College BenW en besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Besluiten B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdagochtend. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld. De B&W-besluitenlijsten en bijbehorende besluiten vanaf 2015 vindt u op de website gemeenteraad.weert.nl
Ondersteunend zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde collegeadviescommissies.
Op de website gemeenteraad.weert.nl zijn ook de agenda's en verslagen van de gemeenteraad en audio-opnamen van vergaderingen of andere documenten van de raad of commissies vanaf 2015 te vinden.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma 2022-2026 'Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus' is te vinden op weert.nl/coalitieprogramma.

Samenstelling B&W, portefeuilles en nevenfuncties

De partijen Weert Lokaal, VVD en D66 leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Als u op een van de links klikt, dan kunt u per persoon de contactgegevens zien en een overzicht van nevenfuncties. Een uitgebreidere portefeuilleverdeling is te vinden op de website gemeenteraad.weert.nl.

Burgemeester Raymond Vlecken.Burgemeester mr. R.J.H (Raymond) Vlecken

Openbare orde & veiligheid, Integriteit, Personeel & Organisatie, Vergunningen, Toezicht en handhaving, Internationale & regionale samenwerking, ICT, Facilitaire zaken, Dienstverlening, Participatie, Communicatie

 r.vlecken@weert.nl

Wethouder Martijn van den Heuvel.Wethouder M.J. (Martijn) van den Heuvel (Weert Lokaal)

Arbeid & Inkomen, Economie, Sport, Recreatie en toerisme, Regionale samenwerking, Strategische visie, Omgevingsvisie, Wijkontwikkelingsplan Groenewoud 

Eerste loco-burgemeester

m.van.den.heuvel@weert.nl

Wethouder Van Gemert.

Wethouder, dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert (VVD)

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Gebiedsontwikkeling, Vergunning, Toezicht en handhaving, Bedrijventerreinen, Landschap & Natuur, Financiën, Strategische visie

Tweede loco-burgemeester

 t.van.gemert@weert.nl

Wethouder Suzanne Winters.

Wethouder S.A.M. (Suzanne) Winters (Weert Lokaal)

Binnenstad, Cultuur, Strategische marketing, Groen Blauwe agenda

Derde loco-burgemeester

s.winters@weert.nl

Wethouder Suzanne Winters is tijdelijk afwezig. Ze is herstellende van een oogoperatie.
Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. Haar werkzaamheden worden de komende tijd overgenomen door haar collega-wethouders en de burgemeester.

Wethouder Lizbeth Steinbach.Wethouder L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (D66)

Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit, Onderwijs, Leefbaarheid & Participatie, Vastgoed

Vierde loco-burgemeester

l.steinbach@weert.nl

Wethouder Michéle Ferriére.Wethouder M.B. (Michèle) Ferrière (Weert Lokaal)

Zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Diversiteit, De Risse (Bestuur)

Vijfde loco-burgemeester

 m.ferriere@weert.nl

Contact / afspraak

Voor een afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.
Voor de media: u kunt rechtstreeks contact opnemen met de woordvoerders van B&W. 

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten