College BenW en besluitenlijsten

College van burgemeester en wethouders (foto: Smile fotografie).

College van burgemeester en wethouders (foto: Smile fotografie).

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Weert. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Besluiten B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal op dinsdagochtend. De besluitenlijst van een vergadering wordt een week later vastgesteld. De B&W-besluitenlijsten en bijbehorende besluiten vanaf 2015 vindt u op de website gemeenteraad.weert.nl
Ondersteunend zijn commissies die het college adviseren, de zogenaamde collegeadviescommissies.

Op de website gemeenteraad.weert.nl zijn ook de agenda's en verslagen van de gemeenteraad en audio-opnamen van vergaderingen of andere documenten van de raad of commissies vanaf 2015 te vinden.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders is te vinden op de website gemeenteraad.weert.nl.

Samenstelling B&W en nevenfuncties

De partijen VVD, Weert Lokaal en CDA leveren wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Hieronder kunt u zien wie er zitting hebben in het college. Als u op een van de links klikt, dan kunt u per persoon de contactgegevens zien en een overzicht van nevenfuncties.

Wethouder Van de Loo.Wethouder

ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo (Weert Lokaal)

Wethouder Geelen.Wethouder

T.E.C. (Tessa) Geelen Msc. (CDA)

Wethouder Van Eijk.Wethouder

drs. W.P.J (Wendy) van Eijk (VVD)

Gemeentesecretaris Meertens.Gemeentesecretaris

drs. M.J.M. (Myriam) Meertens

Contact / afspraak

Voor een afspraak met de burgemeester of een van de wethouders belt u met het bestuurssecretariaat via tel. (0495) 575 000.
Voor de media: u kunt rechtstreeks contact opnemen met de woordvoerders van B&W. 

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten