Lees voor ?

Burgerparticipatie

Inwoners van de gemeente Weert mogen meedenken en meepraten over plannen van de gemeente. Het maken én uitvoeren van beleid doen wij samen met inwoners. Dat kan op meerdere manieren.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen is dus welkom om daarbij aanwezig te zijn. Voor iedere vergadering nodigt de gemeenteraad een aantal inwoners uit om een kijkje te komen nemen. Deze gasten worden ontvangen door de burgemeester, raadsleden en de raadsgriffier (adviseur van de gemeenteraad). Zij krijgen eerst een toelichting, wonen dan de vergadering bij en kunnen tenslotte nog in gesprek met raadsleden en wethouders. Informatie hierover vind je op gemeenteraad.weert.nl.

Als inwoner kun je een onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen. Hoe dat precies werkt en wat de spelregels zijn, lees je op gemeenteraad.weert.nl.

Zowel raadsleden als kiesgerechtigden (inwoner die het recht heeft om te stemmen) kunnen initiatief nemen tot het houden van een referendum, bijvoorbeeld over een actueel lokaal onderwerp. Hoe dat precies werkt, lees je op gemeenteraad.weert.nl.

De gemeenteraad wil graag in gesprek gaan met de inwoners, instellingen en bedrijven van Weert en houdt daarom een aantal keren per jaar een raadscafé (voorheen sprekersplein). Tijdens het raadscafé is er ruimte voor informele gesprekken en interactie tussen inwoners en raad. Dat gebeurt niet in het stadhuis, maar bij voorkeur op locatie, in de dorpen en wijken van de gemeente Weert. Je vind de data waarop het raadscafé wordt gehouden op de website van de gemeenteraad.

Op drie momenten kun je als inwoner spreekrecht aanvragen: tijdens het Sprekersplein, tijdens raadsvergaderingen en tijdens de vergadering van raadscommissies. De voorwaarden vind je  op gemeenteraad.weert.nl. Daar lees je ook hoe je spreekrecht kunt aanvragen.

In Weert zijn meerdere WhatsApp buurtpreventie groepen. Dat is een chatgroep met buurtbewoners en één of meerdere coördinatoren. In zo'n groep kunnen buurtbewoners elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of verdachte persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar hun buurt veiliger krijgen en houden. Het is de bedoeling dat in zo'n chatgroep alleen alarmerende meldingen geplaatst worden. Bel bij zo'n alarmerende situatie altijd eerst telefoonnummer 112 en maak daarna een melding in de chatgroep. Informatie en aanmelden voor zo'n buurtpreventiegroep kan via de pagina 'Buurtpreventie'.

Inspraak betekent dat inwoners van de gemeente hun mening kunnen geven over een plan. Soms is die inspraak zelfs wettelijk verplicht.
Inspraak kan allerlei vormen hebben. De gemeente kan ervoor kiezen om alleen de meest betrokkenen om hun mening te vragen (zoals leerkrachten en oudercommissie bij de nieuwe inrichting van de omgeving van de school), of alle inwoners (bijvoorbeeld bij een verkeersplan voor de hele gemeente). De inspraak kan schriftelijk worden geregeld, maar ook mondeling. De gemeente kan de mening van de betrokken inwoners naast zich neerleggen en gewoon doorgaan met uitvoering van haar plan. Maar zij kan het plan ook aanpassen. Voor informatie over inspraak, zie ook de website van de gemeenteraad.

Ondersteuning andere organisaties

Niet alleen de gemeente Weert kan inwoners helpen. Ook andere organisaties brengen mensen samen, zetten zich in voor een betere gemeenschap en ondersteunen initiatieven van inwoners. Misschien kunnen zij je verder helpen!

 SamenFonds 0495
 Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg
 Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg
 Meedoen (in de wijk) van Punt Welzijn
 Bewonersinitiatief opstarten van Punt Welzijn
 Wijk- en dorpsraden van Weert

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten