Lees voor ?

Burgerparticipatie

Inwoners van de gemeente Weert mogen meedenken en meepraten over plannen van de gemeente. Het maken én uitvoeren van beleid doen wij samen met inwoners. Dat kan op meerdere manieren.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen is dus welkom om daarbij aanwezig te zijn. Voor iedere vergadering nodigt de gemeenteraad een aantal inwoners uit om een kijkje te komen nemen. Deze gasten worden ontvangen door de burgemeester, raadsleden en de raadsgriffier (adviseur van de gemeenteraad). Zij krijgen eerst een toelichting, wonen dan de vergadering bij en kunnen tenslotte nog in gesprek met raadsleden en wethouders. Informatie hierover vindt u op gemeenteraad.weert.nl.

Ieder jaar heeft de burgemeester een professionele gast. Doel van het project ‘Gast van de burgemeester’ is om jongeren actief te betrekken bij het besturen van Weert. Latifa Ouirini is dit jaar de Gast van de burgemeester. Ze is 17 jaar, woont in Weert en studeert HBO-rechten. Latifa: “Ik vind het belangrijk dat jongeren betrokken raken in de politiek en de kans krijgen om hun meningen te delen." Zij is ook lid van de jongerenraad van de gemeente Weert.

Als inwoner kunt u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen. Hoe dat precies werkt en wat de spelregels zijn, leest u op gemeenteraad.weert.nl.

Zowel raadsleden als kiesgerechtigden (inwoner die het recht heeft om te stemmen) kunnen initiatief nemen tot het houden van een referendum, bijvoorbeeld over een actueel lokaal onderwerp. Hoe dat precies werkt, leest u op gemeenteraad.weert.nl.

De gemeenteraad wil graag méér in gesprek gaan met de inwoners, instellingen, bedrijven en organisaties van Weert. Daarom heeft de gemeente Weert het Sprekersplein. De gemeenteraad vergadert dan ‘op locatie’, iedere keer op een andere locatie in de gemeente. Inwoners, instellingen, bedrijven en organisaties kunnen dan zelf onderwerpen aandragen waarover zij de gemeenteraad willen informeren én samen over in gesprek willen gaan. Op de website van de gemeenteraad staat hoe dat precies in z’n werk gaat.

Op drie momenten kunt u als inwoner spreekrecht aanvragen: tijdens het Sprekersplein, tijdens raadsvergaderingen en tijdens de vergadering van raadscommissies. De voorwaarden vindt u op gemeenteraad.weert.nl. Daar leest u ook hoe u spreekrecht kunt aanvragen.

In Weert zijn meerdere WhatsApp buurtpreventie groepen. Dat is een chatgroep met buurtbewoners en één of meerdere coördinatoren. In zo'n groep kunnen buurtbewoners elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of verdachte persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar hun buurt veiliger krijgen en houden. Het is de bedoeling dat in zo'n chatgroep alleen alarmerende meldingen geplaatst worden. Bel bij zo'n alarmerende situatie altijd eerst telefoonnummer 112 en maak daarna een melding in de chatgroep. Informatie en aanmelden voor zo'n buurtpreventiegroep kan via de pagina 'Buurtpreventie'.

Inspraak betekent dat inwoners van de gemeente hun mening kunnen geven over een plan. Soms is die inspraak zelfs wettelijk verplicht.
Inspraak kan allerlei vormen hebben. De gemeente kan ervoor kiezen om alleen de meest betrokkenen om hun mening te vragen (zoals leerkrachten en oudercommissie bij de nieuwe inrichting van de omgeving van de school), of alle inwoners (bijvoorbeeld bij een verkeersplan voor de hele gemeente). De inspraak kan schriftelijk worden geregeld, maar ook mondeling. De gemeente kan de mening van de betrokken inwoners naast zich neerleggen en gewoon doorgaan met uitvoering van haar plan. Maar zij kan het plan ook aanpassen. Voor informatie over inspraak, zie ook de website van de gemeenteraad.

Ondersteuning andere organisaties

Niet alleen de gemeente Weert kan inwoners helpen. Ook andere organisaties brengen mensen samen, zetten zich in voor een betere gemeenschap en ondersteunen initiatieven van inwoners. Misschien kunnen zij u verder helpen!

 SamenFonds 0495
 Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg
 Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg
 Meedoen (in de wijk) van Punt Welzijn
 Bewonersinitiatief opstarten van Punt Welzijn
 Wijk- en dorpsraden van Weert

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten