Lees voor ?

Energietoeslag voor lagere inkomens

Foto van een gasfornuis.

Foto van een gasfornuis.

Eenmalige energietoeslag 2023

Het kabinet heeft net als in 2022 besloten dat er ook in 2023 weer een energietoeslag komt voor inwoners met een laag inkomen. Voor 2023 kun je weer een bedrag van € 1.300,- ontvangen.
Sommige inwoners hebben de energietoeslag automatisch ontvangen. Sommige inwoners moeten de energietoeslag zelf aanvragen.

Automatisch ontvangen

Iedereen die in aanmerking kwam voor automatische betaling van de Energietoeslag heeft deze uiterlijk 1 december 2023 ontvangen.

Niet automatisch ontvangen

Heb je de energietoeslag niet automatisch ontvangen! Je kunt de toeslag tot en met 31 mei 2024 aanvragen.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin met een laag inkomen en een zelfstandige woonruimte. We kijken niet naar je vermogen, zoals spaargeld of de overwaarde van een eigen woning. Je kunt per huishouden één keer € 1.300,- krijgen.

Bij welk inkomen heb je recht?

Je kunt recht hebben op de energietoeslag 2023 als je netto-inkomen inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden en samenwonenden kijken we naar het inkomen van beide partners samen. Omdat de toeslag bedoeld is voor het jaar 2023 kijken we, als je een aanvraag voor de energietoeslag indient, naar het inkomen van november 2023. Ook als je in 2024 een aanvraag indient.

Heb je wisselende inkomsten? Dan kijken wij naar het gemiddelde inkomen over de maanden september, oktober en november 2023.

Inkomensgrenzen netto per maand (inclusief vakantietoeslag)

 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.460,- € 1.630,-
Samenwonend / gehuwd € 2.086,- € 2.213,-

Wie krijgt géén energietoeslag?

Je krijgt géén extra gemeentelijke tegemoetkoming energie als je:

  • in een inrichting verblijft en die inrichting de energiekosten betaald.
  • jonger dan 21 jaar bent en geen zelfstandige woonruimte hebt
  • studiefinanciering krijgt of kunt krijgen.
  • een briefadres hebt.
  • de energietoeslag 2023 al in een andere gemeente hebt ontvangen.

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Bijvoorbeeld een flat, studio of (rijtjes)huis. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een:

  • eigen woon-/slaapkamer.
  • eigen keuken.
  • eigen wc.
  • eigen energiemeters
  • eigen toegangsdeur die je van binnen en buiten op slot kunt doen.

Deel je de wc of keuken met andere huurders, bijvoorbeeld als je een kamer bewoont? Dan is het geen zelfstandige woonruimte en kun je geen energietoeslag krijgen.

Studenten

Voor studenten is een aparte regeling bedacht. Via DUO kunnen zij, als er voldaan wordt aan de voorwaarden, een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten krijgen. De hoogte hiervan bedraagt € 400,-. De betaling van de tegemoetkoming heeft op 15 januari 2024 plaatsgevonden. Meer informatie via de website van DUO.

Aanvragen energietoeslag

Tot en met 31 mei 2024 kun je de energietoeslag aanvragen. Vraag deze dan aan via dit digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier energietoeslag DigiD

Opgelet! Vergeet niet de noodzakelijke bewijsstukken te uploaden! Doe je dit niet, dan kan de afhandeling van de aanvraag langer duren. Of dan krijg je de energietoeslag niet. Voor de digitale aanvraag heb je een DigiD-inlogcode nodig.

Digitaal aanvragen niet mogelijk?

Is het niet mogelijk het aanvraagformulier digitaal in te vullen? Download dan onderstaand formulier. Print het formulier, vul het in, voeg de bewijsstukken toe en stuur het naar:

Gemeente Weert
T.a.v.: afdeling WIZ / Energietoeslag
Antwoordnummer 1200
6000 VB Weert

Een postzegel is niet nodig.

Aanvraagformulier energietoeslag (pdf-bestand)

Extra financiële hulp

Heb je toch nog moeite om de energierekening te betalen? De gemeente Weert ondersteunt tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met de Tijdelijke regeling Bijzondere Bijstand voor stijgende energiekosten.

Energiefixers

Heb je hulp nodig bij kleine energiebespaarklusjes aan huis en woon je in de wijk Fatima, Boshoven, Biest of Groenewoud? Dan kun je gebruik maken van de 'energiefixers'. Zij komen graag bij je langs! 

Veel gestelde vragen

Ontvang je geen uitkering van de gemeente Weert, maar heb je wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en bewoon je een zelfstandige woonruimte? Dan moet je zelf een aanvraag indienen. Dit kan tot en met 31 mei 2024.

Nee, bij de vaststelling van het recht op energietoeslag wordt er géén rekening gehouden met je vermogen. Wij toetsen alleen het inkomen.

Nee, wij controleren niet of je energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Nee, dat is niet mogelijk. Per adres kan maar één keer de energietoeslag worden verstrekt. De toeslag is namelijk bedoeld voor de persoon die de energierekening in het huishouden betaald aan de energieleverancier.

Nee, je hebt recht op één energietoeslag. Heb je extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heb je recht op individuele bijzondere bijstand.

Nee, dan kom je niet in aanmerking.

De energietoeslag kan tot en met 31 mei 2024 worden aangevraagd. 

Neem dan contact op met De Vraagwijzer.

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf je gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over jou (en je eventuele partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of je recht hebt op de energietoeslag.

Heb je moeite om je rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We kunnen je helpen! Neem contact met ons op via De Vraagwijzer. Zij zorgen ervoor dat je aangemeld wordt bij team schulddienstverlening.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten