Lees voor ?

Energietoeslag voor lagere inkomens

Foto van een gasfornuis.

Foto van een gasfornuis.

 Het is niet meer mogelijk om de energietoeslag 2022 aan te vragen!

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om u te helpen om deze hoge energiekosten toch te kunnen betalen is er nu de “energietoeslag”. De voorwaarden hiervoor vindt u hieronder.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag over 2022 is een eenmalig bedrag van € 1.300 per huishouden, bedoeld om de hoge energierekening te betalen. Je kunt de aanvraag indienen tot 1 april 2023.

Wet Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Wij weten momenteel niet hoe deze regeling er uit gaat zien. Misschien kunt u later in 2023 nog een bedrag aanvragen. Maar de wet wordt eerst nog aangepast. Daarna weten wij hoeveel u kunt krijgen en wie de vergoeding kan krijgen. Wij verwachten dat dit rond de zomer van 2023 is. Zodra wij meer informatie hebben, leest u dit op deze pagina.

Apart zetten

Krijgt u dit bedrag van ons, dan is het verstandig om deze € 1300,- op een aparte rekening te zetten. Elke keer als u dan uw maandelijks voorschotbedrag moet betalen aan de energieleverancier, gebruikt u een klein deel van die € 1300,- om die verhoging te kunnen betalen. Óf u bewaart het geld om de hogere jaarafrekening aan het einde van het (contract)jaar te kunnen betalen.
Heeft u nu (nog) geen hogere energierekening? Dan kunt u toch recht hebben op deze energietoeslag. Ook dan is het verstandig om het geld apart te zetten om uw energiekosten te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Weert als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Weert woont; en
 • zelfstandige woonruimte heeft; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Waarbij het inkomen van december 2022 niet hoger is dan 130% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm; of
 • toegelaten bent tot de gemeentelijke schuldhulpverlening waarvan de schuldregelings-overeenkomst is getekend; of
 • in de Wet schuldsanering natuurlijke personen bent opgenomen; of
 • beslaglegging op uw inkomen heeft. 

Inkomensgrenzen

Inkomensgrenzen netto per maand (exclusief vakantietoeslag) per 1 juli 2022:

 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.361,- € 1.514,-
Samenwonend / gehuwd € 1.944,- € 2.051,-

Wanneer komt u niet in aanmerking?

U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • Jonger bent dan 27 jaar, en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • Kamerbewoner bent; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Wat moet u weten over de aanvraag?

 • U kunt per huishouden maar één keer de energietoeslag krijgen.
 • U kunt de energietoeslag over 2022 aanvragen tot en met 31 maart 2023. 
 • Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u uiterlijk binnen 8 weken van ons bericht of u recht heeft op de energietoeslag.
 • Komt u in aanmerking? Dan krijgt u het bedrag binnen 8 weken na goedkeuring op uw rekening.

Veelgestelde vragen

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Weert, maar heeft u wel een laag inkomen en bewoont u een zelfstandige woonruimte? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. Dit kan vanaf 25 april 2022.

Nee, bij de vaststelling van uw recht op energietoeslag wordt er géén rekening gehouden met uw vermogen. Wij toetsen alleen uw inkomen.

Nee, wij controleren niet of uw energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Nee, dat is niet mogelijk. Per huishouden kan maar één keer de energietoeslag worden verstrekt.

Nee, u heeft recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Een overzicht van de mogelijkheden staat op:  www.weert.nl/jestaaternietalleenvoor

Nee, dan komt u niet in aanmerking.

De energietoeslag over 2022 kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2023. 

Neem dan contact op met De Vraagwijzer.

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via De Vraagwijzer. Zij zorgen ervoor dat u aangemeld wordt bij team schulddienstverlening.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten