Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Energietoeslag voor lagere inkomens

Foto van een gasfornuis.

Foto van een gasfornuis.

Update 27 november 2023

Het kabinet heeft net als in 2022 besloten dat er ook in 2023 weer een energietoeslag komt voor inwoners met een laag inkomen. In 2023 kun je weer een bedrag van € 1.300,- ontvangen. Sommige inwoners ontvangen de energietoeslag automatisch. Sommige inwoners moeten de energietoeslag aanvragen. 

Je ontvangt een uitkering van de gemeente

Als je huishouden een uitkering ontvangt van de gemeente Weert, wordt het bedrag automatisch op je bankrekening gestort. Dit geldt bij een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering, een IOAZ-uitkering, Bbz-uitkering (levensonderhoud) of als je periodiek of incidenteel bijzondere bijstand ontvangt. We maken uiterlijk 1 december 2023 het bedrag aan je over.

Je ontvangt géén uitkering van de gemeente

Heb je in 2022 energietoeslag ontvangen en ontvangt je huishouden in 2023 géén uitkering van de gemeente Weert? Dan toetsen wij of je in 2023 weer in aanmerking komt voor de energietoeslag. Je hoeft hier niets voor te doen. Kom je weer in aanmerking voor de energietoeslag dan ontvang je het bedrag uiterlijk 1 december 2023 automatisch op je bankrekening.

Heb je de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan krijg je van ons hierover een brief. Vanaf 4 december 2023 kun je op onze website zelf een aanvraag doen.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin met een laag inkomen en een zelfstandige woonruimte. We kijken niet naar je vermogen, zoals spaargeld of de overwaarde van een eigen woning.  Je kunt per huishouden één keer € 1.300,- krijgen in 2023. De energietoeslag 2023 kan tot en met 31 mei 2024 worden aangevraagd.

Bij welk inkomen heb je recht?

Je kunt recht hebben op de energietoeslag 2023 als je netto-inkomen inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden en samenwonenden kijken we naar het inkomen van beide partners samen. Omdat de toeslag bedoeld is voor het jaar 2023 kijken we, als je een aanvraag voor de energietoeslag indient, naar het inkomen van november 2023. Ook als je in 2024 een aanvraag indient.

Heb je wisselende inkomsten? Dan kijken wij naar het gemiddelde inkomen over de maanden september, oktober en november 2023.

Inkomensgrenzen netto per maand (inclusief vakantietoeslag)

 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.460,- € 1.630,-
Samenwonend / gehuwd € 2.086,- € 2.213,-

Wie krijgt géén energietoeslag?

Je krijgt géén extra gemeentelijke tegemoetkoming energie als je:

  • in een inrichting verblijft en die inrichting de energiekosten betaald.
  • jonger dan 21 jaar bent en geen zelfstandige woonruimte hebt
  • studiefinanciering krijgt of kunt krijgen.
  • een briefadres hebt.
  • de energietoeslag 2023 al in een andere gemeente hebt ontvangen.

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Bijvoorbeeld een flat, studio of (rijtjes)huis. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een:

  • eigen woon-/slaapkamer.
  • eigen keuken.
  • eigen wc.
  • eigen energiemeters
  • eigen toegangsdeur die je van binnen en buiten op slot kunt doen.

Deel je de wc of keuken met andere huurders, bijvoorbeeld als je een kamer bewoont? Dan is het geen zelfstandige woonruimte en kun je geen energietoeslag krijgen.

Studenten

Voor studenten is een aparte regeling bedacht. Via DUO kunnen zij, als er voldaan wordt aan de voorwaarden, een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten krijgen. De hoogte hiervan bedraagt  € 400,-. Meer informatie viade website van DUO.

Aanvragen energietoeslag

Heb je de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Vraag deze dan aan via dit digitale aanvraagformulier:

Aanvraagformulier energietoeslag DigiD

Opgelet! Vergeet niet de noodzakelijke bewijsstukken te uploaden! Doe je dit niet, dan kan de afhandeling van de aanvraag langer duren. Of dan krijg je de energietoeslag niet. Voor de digitale aanvraag heb je een DigiD-inlogcode nodig.

Digitaal aanvragen niet mogelijk?

Is het niet mogelijk het aanvraagformulier digitaal in te vullen? Download dan onderstaand formulier. Print het formulier, vul het in, voeg de bewijsstukken toe en stuur het naar:

Gemeente Weert
T.a.v.: afdeling WIZ / Energietoeslag
Antwoordnummer 1200
6000 VB Weert

Een postzegel is niet nodig.

Aanvraagformulier energietoeslag (pdf-bestand)

Extra financiële hulp

Heb je toch nog moeite om de energierekening te betalen? De gemeente Weert ondersteunt tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met de Tijdelijke regeling Bijzondere Bijstand voor stijgende energiekosten.

Energiefixers

Heb je hulp nodig bij kleine energiebespaarklusjes aan huis en woon je in de wijk Fatima, Boshoven, Biest of Groenewoud? Dan kun je gebruik maken van de 'energiefixers'. Zij komen graag bij je langs! 

Veel gestelde vragen

Ontvang je geen uitkering van de gemeente Weert, maar heb je wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en bewoon je een zelfstandige woonruimte? Dan moet je zelf een aanvraag indienen. Dit kan vanaf 4 december 2023.

Nee, bij de vaststelling van het recht op energietoeslag wordt er géén rekening gehouden met je vermogen. Wij toetsen alleen het inkomen.

Nee, wij controleren niet of je energiekosten daadwerkelijk zijn gestegen.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Nee, dat is niet mogelijk. Per adres kan maar één keer de energietoeslag worden verstrekt. De toeslag is namelijk bedoeld voor de persoon die de energierekening in het huishouden betaald aan de energieleverancier.

Nee, je hebt recht op één energietoeslag. Heb je extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heb je recht op individuele bijzondere bijstand.

Nee, dan kom je niet in aanmerking.

De energietoeslag kan tot en met 31 mei 2024 worden aangevraagd. 

Neem dan contact op met De Vraagwijzer.

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf je gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over jou (en je eventuele partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of je recht hebt op de energietoeslag.

Heb je moeite om je rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We kunnen je helpen! Neem contact met ons op via De Vraagwijzer. Zij zorgen ervoor dat je aangemeld wordt bij team schulddienstverlening.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten