Lees voor ?

Horne Quartier - De Lichtenberg

Luchtfoto met in het midden de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg (foto HQ).

Luchtfoto met in het midden de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg (foto HQ).

Aan de westkant van Weert ligt de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg. Beide gebieden hebben inmiddels geen functie meer en dienen opnieuw invulling te krijgen.

Sinds 2020 wordt door Stichting HQ en Novaform Vastgoedontwikkelaars gewerkt aan een gebiedsvisie voor de voormalige Van Horne Kazerne en landgoed De Lichtenberg, samen het Horne Kwartier.

Ontwerp-gebiedsvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2022 de Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier vastgesteld. Hierin wordt de koers voor de herontwikkeling van dit gebied beschreven.
De ontwerp-gebiedsvisie lag tot en met 13 april 2022 ter inzage. Het is niet meer mogelijk op dit ontwerp te reageren. 

De rapportage ‘Gebiedsvisie Horne Kwartier - Verkeer en parkeren’ is onderaan deze pagina te downloaden als pdf-bestand. 

Planning

Vanuit de gemeente Weert is de beoogde planning:

  • 15 december 2021: ophalen van eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerp-gebiedsvisie bij de gemeenteraad. Daarna worden de wensen en bedenkingen verwerkt in de ontwerp-gebiedsvisie en volgt een periode van 6 weken waarin de ontwerp-gebiedsvisie ter inzage ligt.
  • Februari 2022: ontwerp-gebiedsvisie ter inzage.
  • Maart 2022: gemeenteraadsverkiezingen.
  • Kwartaal 2 van 2022: Besluitvorming over de definitieve gebiedsvisie door gemeenteraad.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Downloads

Bestand Grootte
Rapportage Horne Kwartier - Verkeer en parkeren.pdf (9.66 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten