Lees voor ?

Horne Quartier - De Lichtenberg

Luchtfoto met in het midden de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg (foto HQ).

Luchtfoto met in het midden de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg (foto HQ).

Aan de westkant van Weert ligt de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed De Lichtenberg. Beide gebieden hebben inmiddels geen functie meer en dienen opnieuw invulling te krijgen.
Sinds 2020 is door eigenaar Stichting HQ samen met Novaform Vastgoedontwikkelaars gewerkt aan een gebiedsvisie voor de voormalige Van Hornekazerne en landgoed De Lichtenberg, samen het Horne Kwartier.

Gebiedsvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2022 de Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier vastgesteld. De ontwerp-gebiedsvisie lag tot en met 13 april 2022 ter inzage. In die periode was er voor een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De ingekomen reacties zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt. Ook heeft een nadere uitwerking van het thema ‘verkeer en parkeren’ plaatsgevonden.
Op woensdag 30 november 2022 behandelt de raadscommissie Ruimte & Economie de gebiedsvisie Horne Kwartier Op woensdag 14 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

De 'Gebiedsvisie Horne Kwartier' (pdf-bestand) is te downloaden via deze link (zie de stukken bij de raadsagenda)

Planning

Vanuit de gemeente Weert is de beoogde planning:

  • 30 november 2022: Behandeling van de Gebiedsvisie door de raadscommissie Ruimte & Economie
  • 14 december 2022: Besluitvorming over de Gebiedsvisie door gemeenteraad.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten