Horne Quartier - De Lichtenberg

Luchtfoto met in het midden de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg (foto HQ).

Luchtfoto met in het midden de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg (foto HQ).

Aan de westkant van Weert ligt de voormalige Van Horne Kazerne en Landgoed de Lichtenberg. Beide gebieden hebben inmiddels geen functie meer en dienen opnieuw invulling te krijgen.

Stichting Horne Quartier (HQ) is de eigenaar deze beide gebieden, waartoe ook het openluchttheater behoort. HQ heeft Novaform Vastgoedontwikkelaars uit Eindhoven in de arm genomen om een gebiedsvisie op te stellen. Die visie moet de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen worden, waarmee invulling wordt geven aan de thema’s en ontwikkelingsmogelijkheden die de gemeente heeft meegegeven. De thema’s zijn educatie, sport, cultuur, zorg en wonen.

Op de website van HQ Weert, www.hqweert.nl vindt u meer informatie over het traject.

Planning

Vanuit de gemeente Weert is de beoogde planning:

  • 15 december 2021: ophalen van eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerp-gebiedsvisie bij de gemeenteraad. Daarna worden de wensen en bedenkingen verwerkt in de ontwerp-gebiedsvisie en volgt een periode van 6 weken waarin de ontwerp-gebiedsvisie ter inzage ligt.
  • Maart 2022: gemeenteraadsverkiezingen
  • Kwartaal 2 van 2022: Besluitvorming over de definitieve gebiedsvisie door gemeenteraad

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten