Lees voor ?

Inkomenskaart

Portemonnee met geld.

Portemonnee met geld.

Heeft u een laag inkomen? En heeft u ergens hulp bij nodig? De gemeente Weert wil haar inwoners met een laag inkomen helpen om hun inkomen te verhogen. De gemeente heeft hiervoor een aantal regelingen zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.

Maar er zijn ook andere landelijke regelingen die wat minder bekend zijn. Op deze inkomenskaart vindt u een overzicht van landelijke en lokale regelingen die u mogelijk kunnen helpen. Per regeling staan de algemene voorwaarden genoemd. Ook vindt u hier informatie over en de adressen van instanties waar u terecht kunt. U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen.

Geen of laag inkomen na verlies baan

Werkloosheidswet:
Uitkering ná einde baan. Voorwaarden: 36 weken voor verlies baan minimaal 26 weken gewerkt.
Informatie UWV:   www.uwv.nl |  (088) 898 92 94

Toeslagenwet:
Aanvulling inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, Wamil, Wazo-uitkering en inkomen onder sociaal minimum.
Informatie UWV:   www.uwv.nl | (088) 898 92 94

(Aanvullende) bijstand:
Uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: Geen of laag inkomen, weinig vermogen, geen recht op een andere uitkering, kan niet direct aan het werk.
Informatie:  De Vraagwijzer (0495) 575 000

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
Informatie: SVB, www.svb.nl |  (0475) 368 160

Geen inkomen door ziekte of beperking

WIA / WGA:
Uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt.
Informatie UWV:   www.uwv.nl |  (088) 898 92 94

Jongeren met handicap

Wajong:
Uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. Voorwaarden: volledig arbeidsongeschikt voor 18e levensjaar of tussen 18e en 30e levensjaar tijdens studie.
Informatie UWV:   www.uwv.nl | (088) 898 92 94

Oudere werkloze werknemer

IOAW:
Bijstand voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 50e​​​​​​levensjaar en geboren vóór 1 januari 1965. Na werkloosheidsuitkering van meer dan 3 maanden of na arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Informatie:  De Vraagwijzer | (0495) 575 000

IOW:
Werkloosheidsuitkering voor oudere werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 60e levensjaar, na einde werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Informatie UWV:   www.uwv.nl |  (088) 898 92 94

Wil eigen bedrijf starten, houden of stoppen

PTO:
Parttime ondernemen met een bijstandsuitkering. Het gaat dan om activiteiten die je in deeltijd kunt doen naast werken in loondienst.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Bbz:
Bedrijfskapitaal (lening) of uitkering van sociaal minimum. Voor zelfstandige die wil starten of zelfstandige met financiële problemen.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

IOAZ:
Uitkering sociaal minimum aan (voormalig) zelfstandige van 55 jaar of ouder en het eigen bedrijf stopt. Enkele voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd, bij aanvraag bedrijf nog niet gestopt en de laatste 3 jaren gewerkt als zelfstandige.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Nabestaanden

Anw:
Voor nabestaanden ná overlijden partner en voor verzorgers van kinderen. Voorwaarden: Jonger dan AOW-leeftijd; met kind jonger dan 18 jaar óf minimaal 45% arbeidsongeschikt.
Informatie: SVB, www.svb.nl |  (0475) 368 003

Basispensioen

AOW:
Basispensioen voor personen die in Nederland wonen en de pensioenleeftijd hebben.
Informatie: SVB, www.svb.nl |  (0475) 368 160

Fiscale partners:
Algemene heffingskorting minst verdienende partner: (Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: fiscale partners met inkomsten. Voor wie? Partner met een laag inkomen.
Informatie: Belastingdienst,  www.belastingdienst.nl | 0800 05 43

Laag inkomen en verzorging kind: 
Inkomensafhankelijke combinatiekorting: (Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: alleenstaande ouder of minstverdienende partner met een laag inkomen én een kind jonger dan 12 jaar.
Informatie: Belastingdienst,  www.belastingdienst.nl | 0800 05 43

Wonen

Huurtoeslag:
Voor huurders van een zelfstandige woonruimte. Voorwaarden: niet te hoge huur en niet te hoog inkomen.
Informatie: Belastingdienst,  www.belastingdienst.nl | 0800 05 43

Woonkostentoeslag: 
Bijdrage voor huurders of voor huishoudens met een huis in eigendom. Voorwaarden: hoge woonlasten en niet te hoog inkomen.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Kan zorgverzekering niet betalen

Collectieve zorgverzekering via gemeente:
Korting op de uitgebreide aanvullende zorgverzekering bij CZ of DSW. Voorwaarden: inkomen maximaal 130% van het sociaal minimum.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Zorgtoeslag:
Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarde: laag inkomen.
Informatie: Belastingdienst,  www.belastingdienst.nl | 0800 05 43

Bijzondere uitgaven

Bijzondere bijstand:
Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Drie jaar of langer een laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag:
Bijdrage voor algemene uitgaven. Voorwaarden: 3 jaar of langer een inkomen rop sociaal minimum én geen zicht op inkomensverbetering, individuele beoordeling.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Deelname aan maatschappelijke en culturele activiteiten

Meedoenbijdrage:
Een financiële bijdrage zodat iedereen mee kan doen in de samenleving op sociaal en cultureel gebied. De bijdrage is bedoeld voor kinderen en volwassenen. Voorwaarden: laag inkomen (130% van het sociaal minimum) en weinig tot geen vermogen. 
Informatie:  zie de pagina 'Meedoenbijdrage' of neem contact op met De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Kindpakket:
Een bundeling van initiatieven voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Voorwaarden: inkomen tot 120% sociaal minimum en/of sprake van een schuldenregeling.
Informatie:  zie de pagina 'Kindpakket Weert' of neem contact op met De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen:
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners die een minimum inkomen en geen vermogen hebben.
Informatie: BsGW,   www.bsgw.nl |  (088) 842 04 20

Kind(eren) van 0 t/m 17 jaar

Kinderbijslag:
Bijdrage voor de kosten kinderen. Voorwaarden: (volledige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.
Informatie: SVB, www.svb.nl |  (0475) 368 202

Kindgebonden budget:
Bijdrage voor de kosten kinderen tot 18 jaar. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen per huishouden en de hoogte van het inkomen.
Informatie: Belastingdienst,  www.belastingdienst.nl | 0800 05 43

Deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

Stichting Leergeld Weert e.o.:
Bijdrage voor binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage (meer) mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Informatie:   www.leergeld.nl/weert,  leergeldweert@gmail.com

Deelname aan sportactiviteiten

Jeugdfonds Sport:
Bijdrage voor de contributie en sportspullen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Bijdrage wordt rechtstreeks aan sportvereniging betaald. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage (meer) mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Informatie:   www.leergeld.nl/weert,  leergeldweert@gmail.com

Deelname aan culturele activiteiten

Jeugdfonds Cultuur:
Bijdrage voor actieve deelname aan culturele activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en 18 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.
Informatie:   www.leergeld.nl/weert,  leergeldweert@gmail.com

Kledingdagen:
Twee keer per jaar wordt er een Kledingdag georganiseerd samen met lokale ondernemers voor kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum (120%).
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Kinderen in de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag:
Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voor-waarden: kind gaat naar geregistreerde opvang.
Informatie: Belastingdienst,  www.toeslagen.nl | 0800 05 43
Als de ouder een re-integratietraject via gemeente volgt is een aanvullende bijdrage van de gemeente mogelijk.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie:
Bijdrage in de kosten van kinderopvang bij sociaal-medische noodzaak (bij kind óf ouder(s)).
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Schoolgaande en studerende kinderen

Tegemoetkoming schoolkosten/ studiefinanciering:
Bijdrage voor kosten school/studie.
Informatie: DUO:   www.duo.nl |  (050) 59 97 755

MBO-scholieren jonger dan 18 jaar

Reiskostenvergoeding:
Reizen naar school voor studenten op MBO.
Informatie: DUO:   www.duo.nl |  (050) 59 97 755

Studenten met een beperking

Individuele studietoeslag:
Bijdrage voor studenten van 18 jaar of ouder die door hun beperking geen bijbaantje kunnen hebben.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Geldplan

Persoonlijk geldplan ‘bijna 18’:
Voor jongeren van 18 jaar. Informatie waar je aan moet denken als je 18 jaar wordt.
Informatie:  weert.startpuntgeldzaken.nl (Geldplan 'Bijna 18')

Ontbijt

Jeugdontbijt:
Als doel dat ieder kind (tot en met 17 jaar) iedere morgen gezond kan ontbijten. Bedoeld voor gezinnen die een dagelijks gezond ontbijt vanwege omstandigheden zelf niet kunnen betalen of verzorgen.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Lidmaatschap bibliotheek

Bibliocenter Weert:
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het abonnement gratis (wel eenmalige inschrijfkosten van € 2,50).
Informatie:  www.bibliocenter.nl |  (088) 24 32 000

Hulp en advies bij schulden;
Voor wie: personen met (problematische) schulden/ betalingsachterstanden.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom, een psycho-sociaal probleem of een chronisch psychisch probleem

Thuiszorg:
Verpleging en verzorging kan rechtstreeks worden vergoed door de zorgverzekering.

Wmo:
Ondersteuning ter compensatie van beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Wlz-zorg:
Langdurige zorg. Voorwaarde: blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg dichtbij.
Informatie: CIZ,  www.ciz.nl |  (088) 78 91 000

Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg:
Voor vragen en mogelijkheden rondom mantelzorg.
Informatie:    www.goedbezigweert.nu |   goedbezig@puntwelzijn.nl |  (0495) 697 900

Cliëntondersteuning:

Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet, kan gratis een beroep doen op cliëntondersteuning van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). De cliëntondersteuner van het Algemeen Maatschappelijk Werk:

 • biedt een luisterend oor;
 • geeft informatie en advies aan u en uw naasten;
 • kan helpen bij het inzetten van uw netwerk;
 • kent de regelingen goed;
 • helpt bij gesprekken en de aanvraag voor hulp/voorziening;
 • ondersteunt bij klachten over de procedure of het besluit van de gemeente.

Informatie: AMW,  www.amwml.nl |  clientondersteuning@amwml.nl | (088) 65 60 600

Thuisadministratie Weerterland:
Ondersteuning als u uw administratie niet goed op orde heeft, of moeite heeft dit zelf te doen.
Informatie: Puntwelzijn,  www.puntwelzijn.nl |  thuisadministratie@puntwelzijn.nl | (0495) 697 900

De Vraagwijzer:
De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Ook wordt u geholpen bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en het vinden van gespecialiseerde instanties en personen.
Informatie:  De Vraagwijzer |  (0495) 575 000

Bereken uw recht:
‘Bereken Uw Recht’ helpt u op weg om te berekenen of u in aanmerking kunt komen voor vergoedingen van de afdeling WIZ. Ook kunt u hier zien voor welke vergoedingen u in aanmerking zou kunnen komen.
Informatie:  www.berekenuwrechtplus.nl  

Disclaimer

De inkomenskaart geeft een globaal overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Kijk op de genoemde websites voor meer informatie.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten