Lees voor ?

Mobiliteit (verkeer en vervoer)

Verkeer op de Roermondseweg.

Verkeer op de Roermondseweg.

Weert is in beweging. De stad groeit, het buitengebied ontwikkelt, de bedrijvigheid neemt toe. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen: op het gebied van wonen, energie, klimaatadaptatie, gezondheid en inclusiviteit. Thema’s die sterke raakvlakken hebben met mobiliteit. Een vakgebied dat zelf ook sterk in beweging is: met steeds slimmere voertuigen, deelmobiliteit, elektrisch rijden, etc.

Deze ontwikkelingen vragen om een integrale kijk op mobiliteit met een heldere visie op de toekomst. Met dit mobiliteitsplan werken we aan concrete acties op korte termijn. Een ambitie dat we niet alleen kunnen bereiken, maar waarvoor we de samenwerking zoeken met onze inwoners, bedrijven en partners in de regio.

Dit mobiliteitsplan staat ook niet op zichzelf. Het vormt een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie en de omgevingsplannen die daaruit voortvloeien. Uiteraard nemen we in dit plan ook de uitgangspunten mee van andere beleidsdomeinen en -trajecten waaronder de strategische visie Weert 2030. En omdat Weert in beweging zal blijven, blijven we de komende jaren kritisch kijken naar ons mobiliteitsbeleid en sturen we dit bij waar nodig. Zodat we blijven aansluiten bij de wensen en ambities van onze stad.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten