Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Het indienen van een verzoek om een tegemoetkoming in planschade kan middels een brief die wordt gericht aan het college van B&W. In deze brief dient melding te worden gemaakt als gevolg van welke planologische mutatie er planschade optreedt en waaruit deze schade bestaat. Daarnaast dient er een kopie van de eigendomsakte te worden overlegd.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade wordt een recht geheven van € 300,-. Wordt een tegemoetkoming in planschade toegekend, dan wordt dit bedrag terugebetaald. Wordt het verzoek om tegemoetkoming in planschade afgewezen dan wordt het bedrag van € 300,- niet terugbetaald.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten