Registratie aanduiding politieke partijen

Foto van een stempotlood en stembiljet.

Foto van een stempotlood en stembiljet.

Politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken hun aanduiding (naam) in te schrijven in het register van aanduidingen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Dit register van aanduidingen wordt door het centraal stembureau voor die verkiezing aangelegd. Registratie is noodzakelijk om een kandidatenlijst met deze naam / aanduiding erboven te kunnen inleveren op maandag 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling).

Waarom vindt registratie plaats?

 • U wilt deelnemen met een nieuwe politieke groepering die nog niet eerder is geregistreerd;
 • U wilt de naam/aanduiding van uw politieke groepering voor de volgende gemeenteraadsverkiezing wijzigen.

Wanneer vindt registratie NIET plaats?

 • De aanduiding van uw politieke groepering is reeds bij de Kiesraad geregistreerd;
 • Uw politieke groepering heeft bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst ingeleverd. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezing wilt u onder dezelfde naam meedoen.

Wat heeft u nodig voor registratie?

 • Een modelformulier (G 1-1) verzoek tot registratie van een nieuwe / gewijzigde aanduiding. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden (odf- of pdf-bestand). Dit verzoek richt u aan:

  Het centraal stembureau van de gemeente Weert
  Wilhelminasingel 101
  6001 GS Weert

  Hierbij voegt u de volgende bijlagen toe:
  • Een afschrift van de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • Een verklaring van de politieke partij over de aanwijzing van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde; deze verklaring is opgenomen in het registratieverzoek. De gemachtigde verricht namens de politieke groepering de voorgeschreven handelingen benoemd in de Kieswet.

 • De waarborgsom van € 112,50 voor registratie. Dit bedrag wordt teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing wordt ingeleverd.

Voor wanneer moet u uw registratie indienen?

Uw verzoek tot registratie inclusief bijlagen en waarborgsom dient u uiterlijk op maandag 20 december 2021 in. Maak hiervoor een afspraak via een e-mail aan verkiezingen@weert.nl

Wanneer wordt er een beslissing genomen over uw registratie?

Indien u een verzoek tot registratie indient, beslist het centraal stembureau hierover tijdens een besloten zitting. De nieuwe aanduidingen worden daarna direct bekend gemaakt.

Heeft u nog vragen?

Stel deze via e-mail verkiezingen@weert.nl. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via het telefoonnummer (0495) 57 5000.
In deze publicatie op de website van de Kiesraad leest u meer over bijvoorbeeld de in te dienen stukken of de kosten.
Voor politieke groeperingen is een brochure van de gemeente Weert beschikbaar met informatie over alles wat bij de organisatie van deze verkiezingen komt kijken. Deze is verkrijgbaar via de griffie of via een e-mail aan verkiezingen@weert.nl.

De burgemeester van Weert maakte dit bericht op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend.

Downloads

Bestand Grootte
Verkiezingen - Verzoek tot registratie van een aanduiding (model G1-1).pdf (0.04 mb)
Verkiezingen - Verzoek tot registratie van een aanduiding (model G1-1).odt (0.01 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten