Lees voor ?

Stadsdeelvisie Weert-Midden

 Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2018 de Stadsdeelvisie Weert-Midden heeft vastgesteld. Het plan is digitaal raadpleegbaar via deze website, zie de bestanden onderaan deze pagina. 

Grote lijn van de Stadsdeelvisie Weert-Midden

Vanuit verschillende achtergronden hebben gemeente Weert en Wonen Limburg er voor gekozen om samen stadsdeelvisies op te stellen. Weert-Midden is als tweede aan de beurt. Eerder is voor Weert-Zuid al een stadsdeelvisie opgesteld. Het is een groot stadsdeel met vijf wijken, te weten Fatima, Binnenstad, Biest, Groenewoud en Leuken. Door gezamenlijk stadsdeelvisies op te stellen kijken we gericht vooruit en bepalen we wat de wijken nodig hebben om zich duurzaam voor te bereiden op en te ontwikkelen naar de toekomst. Dat is nodig vanwege onder andere de demografische ontwikkelingen, de wijzigingen in de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg en de Woningwet uit 2015. Maar ook de rol van de inwoners wordt steeds belangrijker. Niet alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering. In de stadsdeelvisie is een ontwikkelingsvisie opgenomen, gericht op de thema’s fysiek, sociaal, technische staat gebouwen en voorzieningen van dit stadsdeel en de afzonderlijke wijken met een uitvoeringsprogramma.

Tegen de vastgestelde Stadsdeelvisie Weert-Midden staan geen rechtsmiddelen open.

Weert, 7 maart 2018

Downloads

Bestand Grootte
Stadsdeelvisie Weert-Midden - Bijlagen.pdf (1.65 mb)
Stadsdeelvisie Weert-Midden.pdf (6.57 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten