Lees voor ?

Standplaats aanvragen

Standplaatsen zijn plekken in de gemeente waar ambulante handelaren een aantal uren, een dagdeel, een dag of een aantal dagen per week goederen of diensten te koop aanbieden of leveren.

Wil je informatie over een standplaats op de weekmarkt? bekijk dan deze pagina.

De gemeente Weert kent drie soorten standplaatsen:

Een vaste standplaats is een standplaats die het hele jaar door wordt ingenomen op een vaste plek en op een vaste dag of dagdeel. Voorbeelden hiervan zijn een viskraam, een frietkraam of de kaasboer.

Burgemeester en wethouders hebben een aantal weggedeelten aangewezen om een vaste standplaats in te kunnen nemen. Op onderstaande locaties kan een vergunning voor een vaste standplaats aangevraagd worden:

 • op het Bassin (nabij de achteringang van het bedrijf Gruythuysen);
 • op de hoek Oppergelrestraat-Maaslandlaan (Groenewoud); alleen beschikbaar op donderdag;
 • op de hoek Nassaulaan-Christinelaan (Moesel);
 • op het parkeerterrein bij de kerk te Boshoven;
 • op het parkeerterrein voor de kerk te Leuken;
 • tegenover de kerk te Altweerterheide aan de Zoomweg;
 • op het Corneliusplein te Swartbroek;
 • op het Barbaraplein te Tungelroy;
 • op de ventweg hoek Aldenheerd-Heugterbroekdijk te Laar;
 • op het kerkplein te Stramproy.

Bij het aanvragen van een standplaats wordt altijd bekeken of de gevraagde dag of dagdeel beschikbaar is. Wellicht is het verstandig om, voordat je een vaste standplaats aanvraagt, informatie in te winnen over de beschikbaarheid van de locaties.

Via de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina kun je het aanvraagformulier downloaden en invullen.

Onder consumptie-ijs vallen eveneens alle daaraan verwante ijsproducten en onder oliebollen worden mede verstaan alle daaraan verwante meelproducten.
Burgemeester en wethouders hebben een aantal weggedeelten aangewezen om een standplaats in te kunnen nemen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen. Dit zijn:

 • Stationsplein (alleen oliebollen);
 • Nieuwe Markt (niet op zaterdag in verband met de weekmarkt);
 • Bassin (nabij de achteringang van het bedrijf Gruijthuijsen);
 • Kerkplein in Stramproy.

De toewijzing van daarvoor aangewezen standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen vindt plaats via inschrijving. Er kan voor 2 periodes worden ingeschreven:

 • De periode 1 oktober tot en met 31 januari,
 • En de periode 1 maart tot en met 15 september.

Inschrijving moet gebeuren met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde aanvraag- en inschrijvingsformulier. Inschrijving betekent dat je ook meteen vergunning vraagt om standplaats in te nemen als die aan jou wordt toegewezen. Dat formulier wordt op verzoek toegezonden.

Inschrijving

Opgelet! Een inschrijf- en aanvraagformulier kun je alleen telefonisch opvragen.

Volgens de vastgestelde regels dient een belangstellende voor een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen:

 • gedurende de periode 1 oktober tot en met 31 januari in de maand maart (voorafgaand) in te schrijven;
 • gedurende de periode 1 maart tot en met 15 september in de maand augustus (voorafgaand) in te schrijven.

Indienen inschrijf- en aanvraagformulier

Het inschrijf- en aanvraagformulier dient in een gesloten enveloppe aangetekend te worden verzonden. Op de enveloppe moet worden vermeld:

 • Enveloppe niet openen!
 • Inschrijving standplaats consumptie-ijs en oliebollen;
 • Naam, adres en overige contactgegevens van de inschrijver (mobiele nummer);
 • Aan College van burgemeester en wethouders, afdeling VTH, Postbus 950, 6000 AZ Weert

Er volgt een uitnodiging aan alle inschrijvers voor een bijeenkomst zo spoedig mogelijk na de inschrijving. Alle gesloten enveloppen met inschrijvingen worden tijdens die bijeenkomst geopend en de inschrijfgegevens worden dan aan de aanwezige inschrijvers kenbaar gemaakt.

Een tijdelijke standplaats is een standplaats die door de standplaatshouder slechts een enkele keer ingenomen wordt. Een voorbeeld van een tijdelijke standplaats is het plaatsen van een tafel of kraam in de binnenstad voor het uitdelen van samples van een voedingsmiddel.
Een tijdelijke standplaatsvergunning kan niet langer dan zes achtereenvolgende dagen ingenomen worden en kan aan dezelfde persoon slechts eenmaal per drie maanden worden verleend. Een tijdelijke standplaatsvergunning is niet mogelijk wanneer op of nabij dezelfde locatie in de voorafgaande periode reeds een tijdelijke standplaats werd ingenomen met dezelfde waren.
Via de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina kun je een formulier downloaden en invullen.

Aanvragen

Bij het aanvragen/inschrijven voor een standplaats moet je de volgende stukken meesturen:
 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Een uittreksel van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • Een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering;
 • Foto van de kraam/verkoopwagen/verkoopinrichting.

Gang van zaken

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Je krijgt schriftelijk een besluit van het college van burgemeester en wethouders op jouw aanvraag. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kun je bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Kosten

Aan een vaste en tijdelijke standplaatsvergunning zijn kosten verbonden, namelijk:

 • Legeskosten, voor meer informatie zie de legesverordening;
 • Precariobelasting op basis van het ingenomen aantal vierkante meter oppervlakte;
 • Vergoeding voor het gebruik van stroom.

Voor een vaste standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen wordt in plaats van de precariobelasting het inschrijfbedrag in rekening gebracht.

De verschuldigde kosten moeten vóór de ingebruikname van de standplaats betaald zijn.

Meer weten?

Heb je vragen? Neem dan contact op met team APV / Bijzondere Wetten van de gemeente Weert via telefoonnummer (0495) 575 000 of per e-mail aan vergunningen@weert.nl. Zij helpen je graag verder!

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten