Lees voor ?

Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de gemeenteraad op 20 september 2017 de ‘Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025’ heeft vastgesteld.

Ligging plangebied en strekking Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025

De visie heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Weert. In de visie wordt een actualisatie van de Kwaliteitskaart Buitengebied, onderdeel van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert en de Structuurvisie Weert 2025 opgenomen. Tevens wordt een kaart met sterlocaties van agrarische bedrijven toegevoegd. Deze locaties dienen voor de agrarische sector behouden te blijven. Tot slot wordt in deze visie een uitwerking opgenomen van locaties waar beleidsmatig de aanleg van zonneparken wordt toegestaan.

Raadplegen

De visie is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.SVWeert2025H2-VA01.

Tegen de vastgestelde ‘Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025’ staan geen rechtsmiddelen open.

Weert, 27 september 2017

Downloads

Bestand Grootte
Kwaliteitskaart buitengebied.pdf (1.44 mb)
Sterlocaties Agrarische bedrijven.pdf (7.73 mb)
Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025 - Raadsbesluit.pdf (0.06 mb)
Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025.pdf (0.22 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten