Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 Let op! Er zijn verschillende soorten uittreksels. Maak de juiste keuze! Voor meer info, zie deze pagina.

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Weert staat ingeschreven. Op dit uittreksel staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kan er op een uittreksel aanvullende informatie staan. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden.

U kunt het uittreksel aanvragen aan de balie bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt het dan direct mee. Digitaal aanvragen via de website kan ook. U ontvangt het uittreksel dan binnen enkele werkdagen per post.

Kosten

  • Aanvraag via de website: € 10,50
  • Aanvraag aan de balie (in persoon): € 14,30
  • Internationaal model: € 14,30 (dit is een aparte link onder 'Online regelen' hierboven). 

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

  • Uzelf.
  • Een ouder die op hetzelfde adres woont.
  • Een echtgeno(o)t/geregistreerd partner.
  • Een meerderjarig kind dat op hetzelfde adres woont.
  • Iemand die u machtigt (schriftelijke machtiging nodig & kopie van een legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt). De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Als u iemand machtigt, moet u een brief schrijven als machtiging met daarin de reden waarom u iemand wilt machtigen. Deze brief moet door beiden zijn ondertekend en u moet een geldig legitimatiebewijs van uzelf én gemachtigde meesturen.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten