Lees voor ?

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

Opgelet! Er zijn verschillende soorten uittreksels. Maak de juiste keuze! Voor meer info, zie deze pagina.

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de Burgerlijke stand een akte op. Soms heb je een afschrift (volledige weergave van de feiten) of anders een uittreksel (beknopte inhoud) nodig. Voor gebruik in het buitenland is het mogelijk een uittreksel te krijgen dat op een speciaal formulier wordt afgegeven en dat in meerdere talen is opgesteld. 

Een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke stand vraag je aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Je kunt bijvoorbeeld een uittreksel van het geboorteregister krijgen bij de gemeente waar je geboren bent. Dat geldt ook voor de andere afschriften (huwelijk, in de gemeente waar jouw huwelijk heeft plaats gevonden, etc.).

Voor het buitenland heb je meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Kosten

€ 16,60

Aanvragen

Via de onderstaande vier mogelijkheden kun je een uittreksel of afschrift krijgen:

  • Online aanvragen: je kunt een uittreksel of afschrift Burgerlijke stand online aanvragen en betalen. Gebruik hiervoor de link bovenaan deze pagina. Let op! Je hebt wel een DigiD inlogcode én e-mailadres nodig om een online aanvraag te kunnen doen. Het uittreksel wordt binnen enkele werkdagen per post naar je gestuurd.

  • Persoonlijk afhalen: je kunt zelf op vertoon van een geldig legitimatiebewijs het uittreksel of afschrift afhalen bij de balie van de Burgerlijke stand. Het uittreksel of afschrift is klaar terwijl je wacht. Je kunt hiervoor een afspraak maken in het stadhuis in Weert of in de dependance in Stramproy. Zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina voor de juiste link. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie de pagina 'Contact'.

    Opgelet!Een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke stand vraag je aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. 
  • Een ander machtigen: je kunt iemand machtigen om voor jou een uittreksel of afschrift te halen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Het document is direct klaar. 

    Je schrijft dan een brief met daarin de reden van de aanvraag, en zet daarin aan wie je toestemming geeft om voor jou een uittreksel of afschrift van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden uit het register van de Burgerlijke Stand af te halen. Deze brief dient door jou en de gemachtigde ondertekend te zijn. Ook moet je een kopie meesturen van geldige legitimatiebewijzen van jou en van de gemachtigde. De gemachtigde kan hiervoor een afspraak maken in het stadhuis in Weert of in de dependance in Stramproy. Voor de adresgegevens en de openingstijden, zie de pagina 'Contact'.

  • Schriftelijk aanvragen: je kunt jouw schriftelijke aanvraag sturen naar publiekszaken@weert.nl of per post naar de Gemeente Weert, t.a.v. afdeling Dienstverlening - Publiekszaken, Postbus 950 6000 AZ in Weert. Het bedrag van € 16,60 dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL27 RABO 0176 9808 22 ten name van gemeente Weert onder vermelding van "akte en naam betrokkene". Bij betaling vanuit het buitenland heb je de volgende IBAN en BIC code nodig: IBAN: NL27RABO0176980822 BIC: RABONL2U. Zet in jouw aanvraag duidelijk welk uittreksel je nodig heeft en de datum van het rechtsfeit (geboortedatum, huwelijksdatum, echtscheidingsdatum, etc.) en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten