Lees voor ?

Bomen kappen / vellen houtopstand

Een omgezaagde boom.

Een omgezaagde boom.

U staat op het punt om een melding te maken voor het kappen of snoeien van een boom. De gemeente Weert is een groene gemeente en wil er samen met haar inwoners voor zorgen dat we een groene gemeente blijven. Bomen zijn namelijk belangrijk voor zuivere lucht en verkoeling. Daarom willen wij u vragen goed na te denken over deze aanvraag. We begrijpen dat het soms niet anders kan. In dat geval stellen wij het zeer op prijs als u één of meerdere bomen terug plant. Zo zorgen we samen voor een groene en gezonde leefomgeving.


Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen, moet u een omgevingsvergunning hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.
Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Meldingsplicht

Voor het kappen van bomen of andere houtopstanden geldt een meldingsplicht. U kunt dit melden met formulier (pdf-bestand) dat u via de knop hieronder kunt downloaden:

Als u dit formulier volledig ingevuld retourneert, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of er wel of geen omgevingsvergunning nodig is. Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor de bomen of houtopstand in kwestie, kunt u direct beginnen met de werkzaamheden.

 U mag, op grond van de Wet natuurbescherming, niet kappen of snoeien als één of meerdere vogels broeden in de boom.

Als een boom in het bomenregister staat vermeld, is het wel nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Het betreft dan vaak monumentale bomen of bomen en hout­opstanden die zich in beschermde gebieden bevinden. Het college van B&W zal in dat geval bepalen of een omgevings­vergunning aan u wordt verleend.

De proceduretijd bedraagt 8 weken. Als het college van B&W besluit een omgevingsvergunning aan u te verlenen, wordt deze gepubliceerd op de website Overheid.nl. Na publicatie is er een bezwaartermijn van 6 weken. Tijdens deze periode mag u niet starten met kappen of snoeien. Als er geen bezwaren worden ingediend kunt u, wanneer er geen vogel broedt in de boom, direct overgaan tot het vellen van de bomen of de houtopstand.

Als publicatie wel leidt tot bezwaren, zal dit een vertragende werking hebben op de beoogde kap. Bij twijfel over de procedure, is het verstandig vooraf advies in te winnen bij de Gemeente Weert.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten