Lees voor ?

Bomen kappen / vellen houtopstand

Een omgezaagde boom.

Een omgezaagde boom.

Je staat op het punt om een melding te maken voor het kappen of snoeien van een boom. De gemeente Weert is een groene gemeente en wil er samen met haar inwoners voor zorgen dat we een groene gemeente blijven. Bomen zijn namelijk belangrijk voor zuivere lucht en verkoeling. Daarom willen wij je vragen goed na te denken over deze aanvraag. We begrijpen dat het soms niet anders kan. In dat geval stellen wij het zeer op prijs als je één of meerdere bomen terug plant. Zo zorgen we samen voor een groene en gezonde leefomgeving.


Als je een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen, moet je een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit kappen hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.
Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Meldingsplicht

Voor het kappen van bomen of andere houtopstanden geldt een meldingsplicht. Je kunt dit melden met een digitaal formulier via het omgevingsloket:

Na het invulln, krijg je zo spoedig mogelijk bericht of er wel of geen omgevingsvergunning nodig is. Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor de bomen of houtopstand in kwestie, kun je direct beginnen met de werkzaamheden.

Opgelet! Je mag, op grond van de Wet natuurbescherming, niet kappen of snoeien als één of meerdere beschermde diersoorten  in de directe omgeving van de boom voorkomen. Dat kunnen bijvoorbeeld broedende vogels zijn, maar ook vleermuizen die in de boomholtes rusten.

Als een boom in het bomenregister staat vermeld, is het wel nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Het betreft dan vaak monumentale bomen of bomen en hout­opstanden die zich in beschermde gebieden bevinden. Het college van B&W zal in dat geval bepalen of een omgevings­vergunning aan je wordt verleend.

De proceduretijd bedraagt 8 weken. Als het college van B&W besluit een omgevingsvergunning te verlenen, wordt deze gepubliceerd op de website Overheid.nl. Na publicatie is er een bezwaartermijn van 6 weken. Tijdens deze periode mag je niet starten met kappen of snoeien. Als er geen bezwaren worden ingediend kun je overgaan tot het vellen van de bomen of de houtopstand als er geen beschermde diersoorten zich bevinden in de directe omgeving van de boom

Als publicatie wel leidt tot bezwaren, zal dit een vertragende werking hebben op de beoogde kap. Bij twijfel over de procedure, is het verstandig vooraf advies in te winnen bij de Gemeente Weert.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten