Lees voor ?

Cameratoezicht

Foto van een camera.

Foto van een camera.

De gemeente Weert heeft cameratoezicht in en rondom enkele gemeentelijke gebouwen voor de beveiliging van aanwezige personen en eigendom van de gemeente:

  • De hal van het stadhuis;
  • Gemeentelijke parkeergarages;
  • Gemeentelijke sporthallen;
  • Gemeentewerf;
  • Vrachtwagenparkeerplaats Suffolkweg;
  • MuseumW.

Dit wordt aangegeven bij de ingang van de gemeentelijke gebouwen of in de nabijheid waar de camera’s hangen.

Openbaar gebied

In het openbaar gebied heeft de gemeente Weert cameratoezicht:

  • Op toegangswegen van sommige bedrijventerreinen: met als doel beveiliging van eigendommen.
  • Het winkelcentrum de Munt: met als doel het toezicht en handhaven van de openbare orde.
  • Tijdelijk kan cameratoezicht worden in gezet bij evenementen, zoals bijvoorbeeld kermis of stadstriathlon: met als doel veiligheid / 'crowd management'.

Cameratoezicht in openbaar gebied wordt aangegeven in de nabijheid van de plekken waar de camera’s hangen.

Bewaren beelden

Voor de camerabeelden die verkregen en bewaard worden, gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf-bestand). Als je gefilmd bent en je wenst inzage in de opnames, dan kunt je een verzoek richten aan de gemeente zoals op de pagina 'Jouw privacyrechten' is beschreven en onder vermelding van ‘inzageverzoek camerabeelden’ en met specificatie van de betreffende locatie en het tijdstip. Wij nemen dan contact met je op.
Voor de camerabeelden geldt dat de bewaartermijn per locatie anders kan zijn, dit is afhankelijk van het gebruik en de locatie en soms ook afhankelijk van het aantal bewegingen dat door de camera geregistreerd wordt. 

Opvragen van beelden bij opsporing

De camerabeelden kunnen gebruikt worden bij opsporing van daders van strafbare feiten. Het opvragen van beelden is alleen mogelijk door de politie, onder strikte voorwaarden en alleen als ondersteuning van de bewijsvoering bij een strafbaar feit.

Cameratoezicht door anderen

Binnen de gemeentegrenzen kan ook cameratoezicht plaatsvinden door andere partijen. Denk aan de camera’s van Rijkswaterstaat ten behoeve van de (op afstand) bediening van de Stadsbrug en de Biesterbrug. Deze beelden beheert gemeente Weert niet, en dus zul je voor inzage van deze beelden bij de betreffende partij moeten zijn.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten