Lees voor ?

Cultuurroute 2024

Cover van nota 'Cultuurroute 2024: Weert bouwt voort op een stevig cultureel fundament'.

Cover van nota 'Cultuurroute 2024: Weert bouwt voort op een stevig cultureel fundament'.

Weert bouwt voort op stevig cultureel fundament

In 2021 verscheen Cultuurroute 2024 (zie het bestand onderaan deze pagina), het cultuurbeleid voor de komende jaren. De vorige beleidsperiode is er in Weert flink geëxperimenteerd op het gebied van kunst en cultuur. Deze experimentenperiode vormde mede de opmaat voor dit nieuwe cultuurbeleid.

De komende jaren willen we met een sterke cultuursector de positie van Weert als centrumgemeente versterken. We werken aan een toekomstbestendige sector waarin samenwerking de norm is en waarin culturele organisaties en makers lef en cultureel ondernemerschap tonen.

We vergroten de zichtbaarheid van cultuur, zodat iedereen het aanbod weet te vinden. Cultuur stimuleert verbinding en ontmoeting tussen mensen. Daar zetten we op in. We zorgen de komende jaren dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Ook voor mensen die weinig geld hebben of een beperking hebben.  Heb culturele landschap is heel veel ruimte voor experiment, talentontwikkeling en artiesten met lef.

Bekijk op deze pagina welke plannen er op dit moment uitgevoerd worden.

Stadslab 0495 zet in op een creatieve benadering van diverse vraagstukken. Van sociaal-maatschappelijke tot ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast helpt het Stadslab bij de uitvoering van culturele projecten en samenwerking tussen culturele organisaties in Weert.

De popmuziekscène in Weert krijgt extra aandacht. Daarom hebben wij samen met Muziekcentrum De Bosuil een popcoördinator aangesteld. Dat is Sander Hoeben. Sander zorgt er samen met de popmuzieksector voor dat popmuziek nog zichtbaarder wordt in Weert. Hij wil mensen enthousiasmeren tot meer participatie in de muzieksector. Mensen inspireren om concerten te bezoeken en zelf muziekinstrumenten te bespelen en inzetten op talentontwikkeling bij jongeren. Hij wil meer ‘reuring creëren in de binnenstad met evenementen en concerten.

In deze beleidsperiode blijft er veel ruimte voor lef, experiment en innovatie. Binnen de volgende kaders kunnen projectvoorstellen worden ingediend:

  • Diversiteit. Projecten die het bestaande culturele aanbod aanvullen door andere, nieuwe cultuuruitingen te presenteren. Onder diversiteit verstaan we ook het organiseren van activiteiten die zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen verschillende doelgroepen.
  • Innovatie en lef. Nieuwe, gedurfde projecten organiseren op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn bijvoorbeeld, of een voorstelling rond een moeilijk bespreekbaar maatschappelijk thema of activiteiten die vragen om ondernemerschap en moed. We nodigen je uit verrassende projectvoorstellen in te dienen die passen binnen dit thema.
  • Talentontwikkeling. Het actief scouten van cultureel en creatief potentieel is de komende periode een taak voor de popcoördinator, voor het stadslab0495 en andere culturele partners. Soms kan een beginnende kunstenaar of theatermaker kan soms een coach gebruiken of is geholpen met een projectsubsidie om een eigen tentoonstelling of optreden te realiseren.
  • Cultuureducatie. Het ontwikkelen van een kunst- of cultuurproject dat aansluit bij de vraag uit het onderwijs kan gestimuleerd worden uit dit budget. Makers, culturele organisaties en samenwerkingsverbanden komen hiervoor in aanmerking.

Wil je een subsidie aanvragen? Kijk dan op de pagina 'Subsidiehulp', bij 'Subsidie Culturele innovatie, waarden en lef'. 

Weert maakt onderdeel uit van de samenwerkende gemeenten binnen de Cultuurregio Noord-Limburg. In het noorden van Limburg bloeit en broeit cultuur. Vruchtbare grond voor talent uitgroeiend tot over de landsgrenzen, maar met sterke wortels in de regio. Makers krijgen er de ruimte, voor ieder talent is er een podium. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van de cultuurregio op www.cultuurregionoordlimburg.nl.

 

Downloads

Bestand Grootte
Cultuurroute 2024.pdf (2.86 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten