Lees voor ?

Financiële ondersteuning bij laag inkomen

Kunt u niet rondkomen van uw inkomen? De gemeente Weert biedt financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Ook bieden we hulp als u te maken heeft met schulden.

 

Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Heeft u een laag inkomen (maximaal 130% van het sociaal minimum) en hoge medische kosten, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap? Wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeente Weert samen met de zorgverzekeraars CZ en DSW aanbiedt. Op de website van Gezond Verzekerd kunt u de verzekeringen vergelijken.

Het Kindpakket is een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen die wonen in de gemeente Weert.

De Meedoenbijdrage is bedoeld voor mensen met een laag inkomen (maximaal 130% van het sociaal minimum) en weinig of geen vermogen. De vergoeding is een vast bedrag per huishouden en wordt verhoogd met een bedrag voor kinderen. De regeling is bedoeld voor de kosten van cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een sociaal isolement.

Als u een laag inkomen (inkomen op bijstandsniveau) heeft, moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? Heeft u desondanks geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

Is het moeilijk voor u om te werken naast uw studie? Of kunt u wel werken, maar bent u vanwege een beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan heeft u mogelijk recht op de studietoeslag. Dit geeft u een steuntje in de rug om uw opleiding te kunnen betalen.

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kunnen wij helpen. Als u schulden heeft of als er schulden dreigen te ontstaan, kunt u hulp vragen bij de gemeente. Schulddienstverlening is bedoeld voor mensen of gezinnen die hun schulden zelf niet meer kunnen oplossen. Ook het voorkomen van schulden is onderdeel van schulddienstverlening. 

Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen in de kosten voor uw zorgverzekering, huur of kind. Het kan om aardig wat geld gaan. Of u recht heeft op deze toeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Op de website uitlegtoeslagen.nl kunt u eenvoudig uitleg krijgen over wat toeslagen zijn en hoe u deze aan kunt vragen. Ook wordt u geholpen met het berekenen van uw inkomen, zodat u niet teveel, maar ook niet te weinig toeslag krijgt.

Woont u in een huurwoning en heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Heeft u kinderen? U kunt dan misschien Kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u  naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u  geen Kindgebonden budget. U vraagt kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt dan misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. U vraagt Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst.
 

 

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten