Lees voor ?

Terras plaatsen

Tafeltje met koffie op een terras.

Tafeltje met koffie op een terras.

Voor het hebben van een terras is een vergunning nodig. Een terras is een zitgelegenheid buiten de besloten ruimte van een horecabedrijf, waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en / of dranken worden geserveerd.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (APV, artikel 2:27) maakt een terras bij een hier bedoelde openbare inrichting onderdeel uit van die openbare inrichting. Voor zo’n openbare inrichting is een exploitatievergunning nodig. Daardoor wordt ook een terras geregeld via de exploitatievergunning voor de openbare inrichting. (Het aanvraagformulier is te vinden op de pagina 'Exploitatievergunning').

Zie voor meer informatie de pagina 'Exploitatievergunning openbare inrichting'.

Kosten

Voor het gebruik van de grond betaal je precariobelasting. De tarieven daarvoor wijzigen jaarlijks. Je vind de actuele tarieven op deze pagina.

Aandachtspunten / voorschriften

 • Het terras mag ten hoogste de oppervlakte openbare gemeentegrond in beslag nemen, die op de bij de exploitatievergunning behorende situatietekening is aangegeven.
 • Windschermen moeten zo zijn geconstrueerd dat zij op eenvoudige wijze weggeklapt kunnen worden tegen de gevel van het pand dan wel geheel kunnen worden verwijderd. Let op: Voor een windscherm is in de meeste gevallen ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Die omgevingsvergunning dien je apart aan te vragen. 
 • De windschermen moeten bij einde terras (d.w.z. bij eindtijd of bij geheel opruimen in de winter) worden ingeklapt of worden verwijderd.
 • Algemeen uitgangspunt is dat het terras uiterlijk om 02.00 uur gesloten moet zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kan er echter per openbare inrichting een vroegere sluitingstijd gaan gelden.
 • Het terras dient steeds in goede en nette toestand te worden gehouden. Bij eindtijd van het terras dient de omgeving opgeruimd te zijn van afval.
 • Reclame- en andere uitingen op terrassen dienen zich te beperken tot het terrasmeubilair (b.v. reclamelogo's of -teksten op parasols, terrasschotten en dergelijke.
 • Er is geen muziek op het terras toegestaan.
 • De kosten van eventuele herstelwerkzaamheden aan gemeente-eigendommen, veroorzaakt door het in gebruik hebben van het terras, en de kosten van het door de gemeente verrichten van werkzaamheden voor het in goede en nette onderhoudstoestand brengen van het terras, veroorzaakt door nalatigheid van de vergunninghouder, moeten na aanbieding van de rekening over die kosten onmiddellijk aan de gemeente worden vergoed.
 • Er worden geen dranken verstrekt aan personen, die geen gebruikmaken van de aanwezige terrasplaatsen.
 • Dranken en eetwaren dienen vanuit de inrichting te worden geserveerd. Tapinstallaties en apparaten voor het bereiden, koken, bakken, braden of verwarmen van eetwaren mogen niet op het terras worden geplaatst. (Voor buitentaps bij evenementen e.d. gelden beleidsregels, op grond waarvan op bepaalde momenten wel een buitentap is toegestaan. (Zie Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Weert, artikel 6.2.3.1 Gebruik terras tijdens evenement).
 • Vergunninghouder zorgt ervoor dat er geen ontoelaatbare hinder of overlast voor de omgeving ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van het terras.
 • Van de terrasvergunning/het terras kan geen gebruik worden gemaakt wanneer dit terras, naar het oordeel van de burgemeester van Weert, door omstandigheden daar niet gewenst is.
 • Van de terrasvergunning/het terras kan geen gebruik worden gemaakt wanneer bijvoorbeeld podia, tenten, attracties, marktkramen e.d. worden opgebouwd, in gebruik zijn of worden afgebroken bij evenementen of markten e.d. (kermis, carnaval, weekmarkt etc.). Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met de Markt- en/of Kermismeester of met de afdeling VTH.
 • Het terrasmeubilair moet bij de geldende eindtijd van het terras zodanig zijn opgeruimd of zodanig zijn vastgelegd dat er geen gebruik van kan worden gemaakt en niet kan worden verplaatst. Vluchtroutes en noodzakelijke doorgangen moeten vrij blijven.

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten) of via vergunningen@weert.nl. Zij helpen je graag verder!

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten