Lees voor ?

Veelgestelde vragen ondernemen

In onze gemeente is het vrij gemakkelijk om snel van start te gaan met een beroep aan huis. Zie de pagina 'Starters en ZZP-ers' voor meer informatie.

Als je een horecazaak wilt beginnen en alcoholhoudende drank voor consumptie gaat verstrekken dien je voor de exploitatie van zo’n bedrijf te beschikken over een vergunning volgens de Drank- en Horecawet. Ook moet het omgevingsplan de exploitatie van een horecabedrijf op de door jou beoogde locatie toestaan.

De gemeente heeft geen overzicht van beschikbare panden in de binnenstad. Onze bedrijvencontactfunctionaris binnenstad heeft wel een redelijk beeld van de actuele situatie en kan je een eind op weg helpen. Natuurlijk kun je ook terecht bij de diverse makelaars. Voor een overzicht, zie:

Lijst verhuurders en makelaars bedrijfsonroerend goed

Ja. Op de pagina Bedrijventerreinen staat algemene informatie over de in ontwikkeling zijnde en de bestaande bedrijventerreinen. Er staat per bedrijventerrein aangegeven of er nog bouwrijpe kavels beschikbaar zijn. Voor specifieke vragen of het bespreken van locaties nodigen wij je graag uit contact met ons op te nemen.

Voor informatie en advies over het vinden van beschikbare bedrijfshuisvesting binnen het bestaand bedrijfsonroerend goed kun je persoonlijk contact met ons opnemen. Je kunt ook rechtstreeks contact zoeken met de diverse makelaars. Download hier een overzicht van makelaars:

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de grondprijzen vast voor de uitgifte van woningbouwkavels, kavels voor bedrijventerreinen en voor maatschappelijke voorzieningen. De kaders van het grondprijsbeleid worden afgeleid van het gemeentelijke grondbeleid. Zie de pagina 'Grondprijzen' voor meer info en de tarieven.

Nee, je bent niet verplichting je te melden bij de lokale overheid. We stellen het wel op prijs als je vooraf bij ons informeert of vestiging op een bepaalde locatie past binnen de regels in het omgevingsplan. Ook informeren wij je graag over vergunningen en dergelijke.

De gemeente krijgt steeds vaker de vraag of het starten van een Bed & Breakfast (B&B) is toegestaan. Wij hebben hier geen standaard beleid voor maar gaan uit van maatwerk. De mogelijkheden voor het realiseren van een B&B kunnen namelijk verschillen per gebied of wijk. Wij adviseren daarom altijd eerst contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (0495) 575 000.

Wat verstaan we onder B&B?

Binnen de bestaande woning worden maximaal 4 slaapplaatsen gerealiseerd ten behoeve van overnachting voor één of enkele nachten, waarbij het ontbijt voor de volgende dag is inbegrepen. Onder Bed & Breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

Plattelandskamers

In het buitengebied is het ook mogelijk om zogenaamde plattelandskamers en/of – appartementen te realiseren in voormalige agrarische bebouwing/bijgebouwen. Plattelandskamers zijn kleiner dan 50 m² per kamer,  plattelandsappartementen zijn groter dan 50 m² en kleiner dan 75 m². Bestemd voor tijdelijk recreatief nachtverblijf. Ook hier adviseren wij vooraf altijd contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (0495) 575 000.

Kijk voor algemene informatie over het starten van een eigen onderneming op de pagina 'Starters en ZZP'ers'.

Het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer is de bedrijvencontactfunctionaris. Deze kan specifieke en persoonlijke informatie geven over de regio en over de gemeentelijke dienstverlening. 
Aanvullend kun je ook veel informatie vinden via de landelijke website 'Ondernemersplein.nl'. Deze maakt overheidsinformatie (van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk) toegankelijk. Ondernemers krijgen via www.ondernemersplein.nl inzicht in alle regels, vergunningen, vereisten en subsidies waarmee ze te maken hebben.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten