Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Starters en ZZP’ers

Wilt u een eigen onderneming starten? Voor advies en begeleiding in het opstarten van een bedrijf kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel en het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Weet u dat ieder nieuw bedrijf verplicht is zich te registreren bij de Kamer van Koophandel? U krijgt dan meteen uw inschrijfnummer.

Wat kan de gemeente voor u doen?

Als gemeente informeren wij u graag over lokale zaken zoals  bestemmingsplanvoorschriften, afvalafspraken, reclamevoorschriften of vergunningen. Uw eerste aanspreekpunt bij de gemeente is de bedrijvencontactfunctionaris. Weet u waar u moet zijn? Dan kunt u natuurlijk rechtstreeks contact zoeken met de betreffende afdeling. Veel informatie vindt u ook op deze website.

Nee, u heeft geen verplichting zich te melden bij de lokale overheid. We stellen het wel op prijs als u uw bedrijfs- en contactgegevens aan ons doorgeeft. Zo blijven wij als gemeente beter op de hoogte van de ondernemingen die in onze gemeente gevestigd zijn. U kunt dit per e-mail doen via ondernemen@weert.nl.

Er zijn verschillende organisaties die een (startende) ondernemer begeleiden of interessante informatie voor u hebben. Voor de belangrijkste organisaties, zie de pagina 'Advies en begeleiding ondernemers'.
Wilt u informatie over ondernemen in de gemeente Weert? Neem dan gerust contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris.

Als u een bedrijf wilt beginnen is het verstandig bij de gemeente na te gaan of u misschien ergens een vergunning voor nodig heeft én of vestiging van uw bedrijf op de gewenste locatie is toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Bijstand voor zelfstandigen

De Bbz regeling biedt ruimte voor financiële bijstand aan zelfstandigen. Aan de hand van uw persoonlijke situatie wordt gekeken of u in aanmerking komt voor deze regeling en zo ja, hoe de ondersteuning eruit kan zien. Wie kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning op basis van het Bbz?

 • startende zelfstandigen;
 • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;
 • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening. Voor de algemene contactgegevens, zie deze pagina.

Belastingdienst

De Belastingdienst kent een speciale regeling voor startende ondernemers. Kijk op de website www.belastingdienst.nl/zakelijk  of laat u informeren door een van hun adviseurs.

Subsidie

Soms is er op landelijk, provinciaal of Europees niveau ruimte voor subsidie op een speciaal thema. Daarbij moet u denken aan milieu, duurzaamheid, energie en innovatie. Kijk voor meer informatie op www.ondernemersplein.nl.

In de gemeente Weert is het vrij gemakkelijk om snel van start te gaan met een beroep aan huis. We hebben dit in het bestemmingsplan Woongebieden 2019 algemeen vastgelegd. Het staat als volgt beschreven:

Aan huis gebonden beroep: een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Onder een aan huis gebonden beroep worden hier eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten (bijvoorbeeld kapper, schoonheids-specialist(e), nagelstudio, atelier). Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning en aan maximaal 2 personen tegelijk mogen diensten worden aangeboden.

Voorbeelden van een aan huis gebonden beroep zijn: accountant, fysiotherapeut, adviesbureau, atelier, kapper, schoonheidsspecialist(e) en pedicure.

Voorwaarden

 • Het gaat om een eenmansbedrijf.
 • De oppervlakte die gebruikt wordt mag niet groter zijn dan 50 m².
 • De woonfunctie van het perceel blijft de hoofdactiviteit.
 • Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.
 • Er mag aan maximaal 2 personen tegelijk diensten worden aangeboden.
 • Het huis blijft uitzien als een woning.
 • Er is geen sprake van verbouwing ten behoeve van de onderneming.
 • \Met de vestiging van het bedrijf ontstaat er geen (parkeer)overlast voor de omgeving.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u zonder extra planologische procedure van start gaan. Wilt u reclame aanbrengen op uw woning dan is mogelijk wel een vergunning nodig (meer informatie verder in dit overzicht).

Aan huis gebonden bedrijf: een dienstverlenend ambachtelijk bedrijf, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.

De voorwaarden zijn veelal gelijk als bij een aan huis gebonden beroep. Detailhandel is niet toegestaan. Als u een ambachtelijk bedrijfje wilt starten aan huis adviseren wij u vooraf altijd contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijk Beleid van de gemeente. Afhankelijk van het soort bedrijf kunnen er extra voorwaarden zijn (denk bijvoorbeeld aan milieufactoren).

Planologisch maakt het voor de gemeente niet uit of het een eigen woning is of een huurwoning. Als het een huurwoning betreft adviseren wij overigens wel om te informeren bij de verhuurder of er mogelijk bezwaren of voorwaarden zijn.

Internetwinkel

Het voeren van een internetwinkel vanuit uw woning is niet zonder meer toegestaan. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Ieder internetbedrijf steekt immers anders in elkaar. Deze activiteit valt niet onder de noemers ‘aan huis gebonden beroep’ of ‘aan huis gebonden bedrijf’. Wilt u een internetwinkel starten aan huis dan adviseren wij u vooraf altijd contact op te nemen met de afdeling Ruimte en Economie van de gemeente.

Cursussen/workshops

Neem vooraf altijd contact op met onze afdeling Ruimtelijk Beleid als u van plan bent op uw huisadres cursussen of workshops te geven. Om er zeker van te zijn dat dit is toegestaan. Verbouwen Als er sprake is van bouwkundige aanpassingen aan woning of bijgebouw (bijv. de garage) dan is vaak een omgevingsvergunning vereist. Om te weten of een vergunning nodig is kunt u het beste even contact opnemen. U kunt ook zelf een test doen via www.omgevingsloket.nl.

Reclame-uiting

Het aanbrengen van een bescheiden reclamebord op of bij de woning is zonder vergunning toegestaan. Aan het plaatsen van een vergunningvrij bord zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Het bord heeft betrekking op het eigen bedrijf.
 • De totale oppervlakte van het bord is kleiner dan 0,50 m².
 • De langste zijde is korter dan een meter.
 • Het bord is niet verlicht.

Als u een groter object op of bij de woning wilt aanbrengen is een vergunning nodig. De soort vergunning is afhankelijk van het soort reclame-uiting. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan en de regels, neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie.

Als u een zaak wilt beginnen in de binnenstad krijgt u met een aantal specifieke afspraken en voorwaarden te maken. Bijvoorbeeld bij het gebruik van de openbare ruimte of het aanbrengen van reclame op uw pand. Dit heeft te maken met het specifieke karakter van de binnenstad, het voetgangersgebied, de monumentale panden en de evenementen die hier regelmatig plaatsvinden.

De kwaliteitsafspraken zijn vastgelegd in enkele beleidsnota’s:

 • Beheervisie Binnenstad Weert
 • Bestemmingsplan Binnenstad
 • Parkeren (voor werknemers in de binnenstad)
 • Precariobelasting

Wilt u meer weten over vestiging in onze winkelgebieden? Neem dan contact op met de bedrijvencontactfunctionaris. 

Vanaf 2020 heeft de gemeente Weert een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Streetwise welke startende én ervaren ondernemers begeleidt naar vestiging binnen een winkelgebied. Van ondernemingsplan tot locatie, van financiering tot vergunningen: Streetwise heeft op alle vlakken het netwerk en de kennis in huis om je naar de meest geschikte locatie te begeleiden. Deze begeleiding is kosteloos voor ondernemers die zich willen vestigen in het centrum van onze gemeente. Ga naar wijzijnstreetwise.nl voor meer informatie.

Voor meer informatie zie deze pagina.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten