Lees voor ?

Verruiming sluitingstijden openbare inrichtingen

De burgemeester kan op grond van artikel 2:29, vierde lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (hierna: APV) jaarlijks dagen aanwijzen waarop de sluitingstijd zoals opgenomen in artikel 2:29, eerste lid, APV niet geldt voor de door hem aangewezen openbare inrichtingen. Op deze dagen geldt een verruimde sluitingstijd voor de periode van 02:00 uur tot 04:00 uur met uitzondering van het terras. Voor het terras blijft de eindtijd van 02:00 uur gelden.

Gezien het bovenstaande zijn de volgende openbare inrichtingen aangewezen:

 • Restaurants
 • Cafés
 • Cafetaria’s
 • Snackbars
 • Discotheken

Gezien het bovenstaande zijn voor 2024 de volgende dagen aangewezen:

Hele gemeente Weert

 • Nieuwjaarsdag
 • Carnaval vrijdag t/m dinsdag
 • Koningsnacht/-dag
 • Paas- en pinksterzondag
 • Tweede Kerstdag

Binnenstad Weert

 • Weert Swingt
 • Kermis vrijdag t/m woensdag

Tungelroy

Kermis zaterdag t/m maandag

Altweerterheide

Kermis zaterdag t/m maandag

Swartbroek

Kermis zaterdag t/m maandag

Stramproy

Kermis zaterdag t/m dinsdag

Tegen dit besluit kunnen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking hiervan bezwaren worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:

 • De naam en adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • De gronden van het bezwaar.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten, dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, een voorlopige voorziening vragen.

Weert, 14 december 2023

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten