Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Collectieve festiviteiten inrichtingen (afwijken geluidnormen)

Inrichtingen (bijvoorbeeld cafés) moeten zich houden aan de geluidsnormen. Deze staan in DE artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit.

Elk jaar wijst het college van burgemeester en wethouders een aantal dagen aan waarop collectieve festiviteiten plaatsvinden. Op deze dagen mogen inrichten afwijken van de geluidsnormen. Het aanwijzen van deze dagen gebeurt op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een collectieve festiviteit is een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. Voorbeelden zijn carnaval en kermis.

Daarnaast kunnen inrichtingen maximaal zes keer per jaar gebruik maken van een ontheffing voor de geluidsnormen. Het melden van een activiteit hiervoor kan via dit formulier (pdf-bestand): 

Aanvraagformulier incidentele festiviteiten (pdf-bestand)

De collectieve festiviteiten zijn:

Hele gemeente Weert

 • Nieuwjaarsdag (1 januari tot 04.00 uur)
 • Carnaval vrijdag t/m dinsdag
 • Koningsnacht/-dag
 • Paas- en pinksterzondag
 • Tweede Kerstdag

Binnenstad Weert

 • Weert Swingt
 • Kermis vrijdag t/m woensdag

Altweerterheide

 • Kermis zaterdag t/m maandag

Stramproy

 • Kermis zaterdag t/m dinsdag

Swartbroek

 • Kermis zaterdag t/m maandag

Tungelroy

 • Kermis zaterdag t/m maandag

De aanwijzing geldt tot 01.00 uur, behalve Nieuwjaarsdag. Dan geldt de aanwijzing tot 04.00 uur.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten