Lees voor ?

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Oud-papier aan de straat.

Oud-papier aan de straat.

Afval scheiden is belangrijk. Dit geldt zowel voor de huis-aan-huis inzameling als voor het aanbieden van afval bij een ondergrondse container of bij de Milieustraat. Door afval te scheiden, kunnen we onder andere verschillende afvalstromen hergebruiken, voorkomen we dat gevaarlijke stoffen in de natuur terecht komen en houden we de afvalstofheffing zo laag mogelijk.

Hergebruik van afvalstromen

Door afval te scheiden, kunnen we verschillende afvalstromen hergebruiken. Bij sommige afvalstromen kunnen we gebruik maken van ‘nascheiding’. Restafval en PMD kan ná inzameling gescheiden worden door een machine. Andere afvalstromen kunnen niet gemakkelijk met een machine gescheiden worden. Papier en karton, verpakkingsglas, groente-, fruit- en tuinafval en textiel worden daarom apart ingezameld. Hierdoor kunnen we waardevolle materialen behouden, die anders worden verbrand.

Gevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zoals asbest, batterijen of olie moeten op een speciale manier verwerkt worden. Een deel kan worden hergebruikt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld spaarlampen, geneesmiddelen en huishoudelijke apparatuur. Als dit klein chemisch afval bij het restafval belandt, kan het verschillende problemen opleveren. Stoffen kunnen bijvoorbeeld gevaarlijk zijn voor vuilophalers of zorgen voor vervuiling van lucht, bodem of het grondwater als ze met het restafval worden verbrand of gestort.
Daarom is het belangrijk om deze stoffen te scheiden. Klein chemisch afval kan gratis worden ingeleverd bij de Milieustraat.

Afvalstofheffing

Het verwerken van afval kost geld. De verschillende afvalstromen hebben allemaal een eigen tarief. De kosten voor afvalstromen die hergebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld karton of textiel, zijn een stuk lager dan de kosten voor restafval. Als afval niet goed gescheiden wordt en als restafval wordt aangeboden, zorgt dit voor hoge verwerkingskosten.
De verwerkingskosten worden doorberekend in de afvalstofheffing, die door inwoners betaald wordt. Door afval goed te scheiden, kunnen we de afvalstofheffing samen zo laag mogelijk houden.

Géén grof vuil in containers

Soms worden stenen, puin of ander (grof) materiaal dat apart ingezameld wordt in de duobak en ondergrondse containers gegooid. Deze containers worden geleegd met zogenaamde perswagens. Deze voertuigen persen het afval samen. Wanneer er stenen, puin of ander grof materiaal in de containers zit, geeft dit schade aan de persinstallatie. Het voertuig moet dan worden gereinigd en gerepareerd. Dit kost veel geld en het voertuig kan tijdelijk niet worden ingezet.
Gooi stenen, puin of ander (grof) materiaal daarom nooit in de duobak of de ondergrondse containers, maar breng het naar de Milieustraat.

Biedt afval zoveel mogelijk gescheiden aan. En breng afval dat niet in de duobak of container kan naar de Milieustraat. Afval scheiden loont.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten