Lees voor ?

WOO-verzoek (Wet open overheid)

Informatie van de overheid is zoveel mogelijk openbaar. Veel informatie die nog niet openbaar is gemaakt, kun je opvragen door het indienen van een Woo-verzoek.

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo), de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarom informeert de gemeente haar inwoners al over het beleid en de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze informatie is te vinden via het Bestuurlijk Informatie Systeem van de gemeente Weert.

Woo-verzoek indienen

Als je informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kun je een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek is bedoeld voor het openbaar maken van bestaande documenten, zoals een raads- of collegebesluit of beleidsdocumenten.
Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van algemene vragen of het opvragen van persoonlijke dossiers of gegevens.

Wat moet je doen?

  • Via onderstaande knop ('Online regelen') kun je het digitaal formulier voor een Woo-formulier openen.
  • Vul het formulier zo concreet en volledig mogelijk in.
  • Benoem daarbij duidelijk welke documenten je wilt inzien.
  • Wijs een specifieke tijdsperiode aan.

Openbaarheid

Bepaalde documenten of informatie daarin komen niet voor openbaarheid in aanmerking. Dit komt omdat in sommige gevallen de bescherming van deze gegevens belangrijker is dan openbaarheid.
Het kan dus zijn dat we jouw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. Maar het kan ook zijn dat we documenten alleen voor een deel openbaar maken. Dan maken we delen van de documenten onleesbaar. Denk dan aan tekst over toezicht door de gemeente, met persoonsgegevens van betrokken personen of een bijlage met concurrentiegevoelige informatie. In het Woo-besluit leggen we uit waarom we documenten niet (helemaal) openbaar maken.

Afhandeling van je Woo-verzoek

Je krijgt van ons een bewijs van ontvangst zodra jouw Woo-verzoek is ontvangen en geregistreerd. Wij sturen je een bericht met meer informatie op het moment dat we met het Woo-verzoek aan de slag gaan. We beoordelen dan of het verzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Mocht het verzoek niet aan die voorwaarden voldoen dan ontvang je hierover een bericht. Wij kunnen je ook vragen om het verzoek te verduidelijken of aan te vullen.

Persoonlijke Internet Pagina

Als je het verzoek via jou DigiD of eHerkenning indient, kun je de status van het verzoek bekijken via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Door in te loggen op deze webpagina, kun je precies zien hoe ver de afhandeling van jouw verzoek is. Het blijft ook mogelijk om een verzoek in te dienen zonder in te loggen met DigiD of eHerkenning, maar dan kun je de status van het verzoek niet volgen.

Op jouw PIP kun je ook contactgegevens toevoegen of aanpassen, zodat de gemeente je eventueel kan bereiken. Hier kun je ook later nog informatie over het verzoek toevoegen en aangeven of je op de hoogte gehouden wil worden.

Vragen?

Heb je vragen over het indienen van een Woo-verzoek, over de vindbaarheid van openbare documenten of andere vragen met betrekking tot de Woo? Stuur dan een e-mail aan woo@weert.nl
De contactpersoon van de gemeente Weert voor de Woo is Anne Schmidt, concernjurist en Woo-coördinator.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten