Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

WOO-verzoek (Wet open overheid)

Informatie van de overheid is zoveel mogelijk openbaar. Veel informatie die nog niet openbaar is gemaakt, kunt u opvragen door het indienen van een Woo-verzoek.

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo), de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarom informeert de gemeente haar inwoners al over het beleid en de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze informatie is te vinden via het Bestuurlijk Informatie Systeem van de gemeente Weert.

Woo-verzoek indienen

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek is bedoeld voor het openbaar maken van bestaande documenten, zoals een raads- of collegebesluit of beleidsdocumenten.
Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van algemene vragen of het opvragen van persoonlijke dossiers of gegevens.

Wat moet u doen?

  • Via onderstaande knop ('Online regelen') kunt u het digitaal formulier voor een Woo-formulier openen.
  • Vul het formulier zo concreet en volledig mogelijk in.
  • Benoem daarbij duidelijk welke documenten u wilt inzien.
  • Wijs een specifieke tijdsperiode aan.

Openbaarheid

Bepaalde documenten of informatie daarin komen niet voor openbaarheid in aanmerking. Dit komt omdat in sommige gevallen de bescherming van deze gegevens belangrijker is dan openbaarheid.
Het kan dus zijn dat we uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. Maar het kan ook zijn dat we documenten alleen voor een deel openbaar maken. Dan maken we delen van de documenten onleesbaar. Denk dan aan tekst over toezicht door de gemeente, met persoonsgegevens van betrokken personen of een bijlage met concurrentiegevoelige informatie. In het Woo-besluit leggen we uit waarom we documenten niet (helemaal) openbaar maken.

Afhandeling van uw Woo-verzoek

U krijgt van ons een bewijs van ontvangst zodra uw Woo-verzoek is ontvangen en geregistreerd. Wij sturen u een bericht met meer informatie op het moment dat we met uw Woo-verzoek aan de slag gaan. We beoordelen dan of het verzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Mocht het verzoek niet aan die voorwaarden voldoen dan ontvangt u hierover een bericht. Wij kunnen u ook vragen om uw verzoek te verduidelijken of aan te vullen.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek, over de vindbaarheid van openbare documenten of andere vragen met betrekking tot de Woo? Stuur dan een e-mail aan woo@weert.nl
De contactpersoon van de gemeente Weert voor de Woo is Anne Schmidt, concernjurist en Woo-coördinator.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten